دوره 25 (1399)
دوره 24 (1398)
دوره 23 (1397)
دوره 22 (1396)
دوره 21 (1395)
دوره 20 (1394)
دوره 19 (1393)
دوره 18 (1392)
دوره 17 (1391)
دوره 16 (1390)
دوره 15 (1389)
دوره 14 (1389)
دوره 13 (1388)
دوره 12 (1387)
دوره 11 (1387)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1374)

تعداد مشاهده مقاله

525,860

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

373,041

نسبت مشاهده بر مقاله

826.82

نسبت دریافت فایل بر مقاله

586.54

تعداد مقالات ارسال شده

1,048

تعداد مقالات رد شده

657

درصد عدم پذیرش

63

تعداد مقالات پذیرفته شده

139

درصد پذیرش

13

به موجب قانون مطبوعات، پروانه انتشار نشریه فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران به زبان فارسی و انگلیسی به شماره 3548/124 مورخ 9/4/1380 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و صادر شده است.این نشریه براساس تأییدیة شمارة 488/2910/3 مورخ 18/4/1381 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور حائز شرایط دریافت درجة علمی ـ پژوهشی شناخته شده است و دارای ضریب IF از پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) می باشد.

line

 

 

نشریه پژوهشهای اقتصادی ایران یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث اقتصاد ایران پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه اقتصادی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم اقتصاد ایران را گزارش می دهند است.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. بارگزاری مقاله و ارسال مقاله دارای هزینه مصوب از سوی دانشگاه است.

نشریه پژوهشهای اقتصادی ایران به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.


 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

این فصلنامه از سامانه مشابه یاب سمیم نور استفاده می‌نماید.

 

مقاله پژوهشی
1. تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران

فرشاد مومنی؛ عباس شاکری؛ جواد طاهرپور؛ بهنام عزتی اختیار

دوره 26، شماره 86 ، بهار 1400، صفحه 10-42

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2020.47094.797

چکیده
  برخی نظریه‌های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی‌سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می‌سازند، اما عملکرد بانک‌های خصوصی در برخی کشورها تفاوت‌های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب‌های مناسب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه اقتصادی
2. شناسایی مسیر توسعه قابلیت‌های فناورانه کشور با استفاده از رویکرد پیچیدگی اقتصادی

بهروز شاهمرادی؛ مژگان سمندرعلی اشتهاردی

دوره 26، شماره 86 ، بهار 1400، صفحه 44-72

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2020.41813.755

چکیده
  پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که امروزه برای بیان میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب فناورانه در جهت انباشت قابلیت‌های فناورانه پراکنده و کاربردی کردن آن به کار می‌رود. در این مقاله سعی شده با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی به شناسایی محصولات موجود در مرز قابلیت‌های فناورانه اقتصاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد سیاسی
3. نهادها و رشد اقتصادی (تحلیلی بنیادین از موانع نهادی تداوم رشد اقتصادی ایران عصر پهلوی دوم)

سلمان قاراخانی؛ محسن رنانی؛ زهرا کریمی

دوره 26، شماره 86 ، بهار 1400، صفحه 74-124

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.48662.818

چکیده
  یکی از الگوهای نظری رایج برای فهم ریشه‌های تاریخی توسعه‌نیافتگی جوامع گوناگون، نظریه نهادگرایان جدید درباره‌ بهبود کیفیت نهادی است که بر سرچشمه‌های بنیادین رشد اقتصادی تاکید دارد. براساس این نظریه، جوامع دارای نهادهای فراگیر با ایجاد فرآیند تخریب خلاق و توزیع رانت مولد با حرکت به سوی چرخه‌های تکاملی، رشد و توسعه اقتصادی پایدار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد رشد
4. نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران

علی‌رضا کشاورز؛ زکریا فرج زاده

دوره 26، شماره 86 ، بهار 1400، صفحه 126-164

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.42817.761

چکیده
  در سال­های اخیر در جهت شناخت تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها، سرمایه طبیعی به­عنوان عامل مهم در مدل­های رشد وارد شده است. در همین راستا، این مطالعه با هدف ارزیابی نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران انجام شد. برای این منظور از داده­های سری­زمانی دوره 94-1359 و مدل رشد نئوکلاسیک سولو استفاده شد. شاخص­های معرفی­شده برای سرمایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصادکلان
5. طبقه‌بندی ارتباط میان بیکاری و پیچیدگی اقتصادی براساس سطح نوآوری

نرگس حاجی‌ملادرویش؛ ندا مظفری پور

دوره 26، شماره 86 ، بهار 1400، صفحه 166-188

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.51236.852

چکیده
  یکی از نگرانی‌های قدیمی بازار کار، جانشینی نیروی کار با روبات‌ها و اتوماسیون بوده و بسیاری از افراد، رشد نوآوری و فناوری را متناسب با افزایش بیکاری دانسته‌اند. برخی از محققان تاثیرپذیری اشتغال از افزایش رشد فناوری را منوط به دامنه و عمق بازارها دانسته‌اند. شواهد موجود نشان می‌دهد تاثیرپذیری اشتغال از نوآوری و فناوری وابسته به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد بین الملل
6. تاثیر باز بودن تجاری بر تورم در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته

سمیرا متقی؛ آناهیتا سیفی؛ صلاح ابراهیمی

دوره 26، شماره 86 ، بهار 1400، صفحه 190-212

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2020.44433.777

چکیده
  مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی مقایسه­ای و به‌کارگیری داده­های ترکیبی به بررسی ارتباط باز بودن تجاری و تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 1990 تا 2017 پرداخته و فرضیه رومر را با به‌کارگیری ارتباط شاخص تورم با درجه باز بودن تجاری مورد آزمون قرار ­دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که فرضیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی
7. تاثیر عامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه

ابوالفضل شاه آبادی؛ راضیه داوری کیش؛ مهدی جعفری

دوره 26، شماره 86 ، بهار 1400، صفحه 214-241

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.40917.739

چکیده
  اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد می‌کند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر می‌گردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ‌ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار می­شده اما به تاخیر افتاده و این امر می‎‌تواند در ...  بیشتر

1. تاثیر تحریم‌های اقتصادی برتولید و رفاه اجتماعی ایران: رهیافتی از الگوی رشد تعمیم‌یافته تصادفی

حسین مرزبان؛ علی حسین استادزاد

دوره 20، شماره 63 ، تابستان 1394، ، صفحه 37-69

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2015.4093

چکیده
  اعمال تحریم‌های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به‌جای گذاشته‌اند، اما در کمتر مطالعه‌ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم‌ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم ...  بیشتر

2. تخمین پارامترهای تابع تغییرپذیری درون صنعتی حاشیه سود و ارزیابی درجه تمرکز در صنایع کارخانه‌ای ایران براساس رویکردU دیویس

محمدنبی شهیکی تاش؛ علی نوروزی

دوره 19، شماره 58 ، بهار 1393، ، صفحه 39-76

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی درجه تمرکز و قدرت بازاری در صنایع کارخانه‌ای ایران می­باشد. در این تحقیق به منظور ارزیابی درجه تمرکز صنعتی از رهیافت "تابع تغییرپذیر درون صنعتی حاشیه سود" و رویکرد U دیویس[1] استفاده شده است. در این رویکرد، وزن متغیر توزیع نابرابری صنایع (کشش توزیع نابرابری) به صورت برونزا نبوده و براساس رهیافت پارامتریک و به ...  بیشتر

3. تحلیل‌های R/S و DFA تعدیل یافته برای آزمون کارایی بازار ارز خارجی تحت دو نظام ارزی: یک مطالعه موردی برای ایران

سعید راسخی؛ مهدی شهرازی

دوره 18، شماره 57 ، زمستان 1392، ، صفحه 1-26

چکیده
  بر اساس فرضیه بازار کارا، پیش بینی بازارهای مالی غیر ممکن است. هدف مقاله حاضر، آزمون شکل ضعیف کارایی بازار ارز ایران(ریال/دلار) از طریق بررسی حافظه بلندمدت بازار طی دوره زمانی 27/3/1389-5/11/1377 است. برای این منظور، سه روش تحلیل مقیاس بندی شامل تحلیل های دامنه مقیاس کلاسیکی (R/S)، دامنه مقیاس تعدیل یافته (M-R/S) و نوسان روند زدایی شده (DFA) استفاده ...  بیشتر

4. معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب آزمون‌های تسلط تصادفی

غلامرضا کشاورز حداد؛ محمدرضا اصفهانی

دوره 18، شماره 56 ، پاییز 1392، ، صفحه 1-40

چکیده
  شاخص ماهیانه بازار سهام تهران در بازه­ی زمانی ماه اول سال 1380 تا ابتدای ماه دوم سال 1391، دارای رشد میانگین حسابی 155 درصد بوده است، این درحالی است که بازدهی سپرده­ی سرمایه­گذاری 5 ساله 25درصد در سال بوده است. چرا سرمایه­گذاران مالی تمایل زیادی به سرمایه­گذاری در بازار سهام ندارند؟ موضوع این مقاله بررسی وجود معمای صرف سهام در بورس ...  بیشتر

5. مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا: یک آزمون علیت چند متغیری

کریم اسلاملوییان؛ زهرا جوکار

دوره 18، شماره 57 ، زمستان 1392، ، صفحه 27-46

چکیده
  این مقاله با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری داده های پانل به بررسی رابطه میان محصول و عوامل مهم تعیین کننده آن از جمله مصرف انرژی، در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) می پردازد. به طور خاص الگوی مورد استفاده امکان بررسی علیت کوتاه مدت و بلند مدت بین مصرف انرژی و رشد محصول در کنار عوامل نیروی کار و سرمایه را فراهم می آورد. کشش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی
1. شواهد تجربی و نظری خطر اخلاقی در سیستم بانکی ایران

مهشید شاهچرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2020.53953.891

چکیده
  در مساله خطر اخلاقی رفتارهای غیرمعمول سپرده گذاران، اعتبار دهندگان و اعتبار گیرندگان و سهامداران باید مورد توجه قرار گیرد و تا حدود زیادی حمایت کنندگان اصلی یعنی آخرین حمایت کننده نهایی را مورد بررسی قرار داد. هدف از این مقاله بررسی شواهد تجربی و نظری خطر اخلاقی در سیستم بانکی ایران است. مساله خطر اخلاقی در بحران مالی اخیر به دلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصادسنجی
2. بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای منتخب اسلامی صادرکننده نفت: الگوی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره

زینت ذاکری؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2020.53106.878

چکیده
  با گسترش فرایند جهانی شدن ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر شده و باعث شده سرمایه‌گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت نمایند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مساله تحریم، امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم رو به روست بنابراین سوگیری سرمایه‌گذاری ایران باید به سمت کشورهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
3. تخمین قدرت انحصاری در بازارمبتنی بر پلتفرم(بازار دو سویه): مطالعه موردی کارتهای پرداخت در ایران

رضا طالبلو؛ تیمور محمدی؛ حسین آقائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2020.47013.796

چکیده
  هدف این مقاله تخمین قدرت انحصاری در صنعت کارت های پرداخت ایران می باشد. لذا ابتدا بازار های مبتنی بر بستر سیستمی که به بازار های دو طرفه موسوم هستند تشریح می گردد و سپس با استفاده از داده های بانک مرکزی و شاپرک از دیماه 93 تا اسفندماه 97 و با رویکرد تخمین کشش تقاضا، قدرت انحصاری در این صنعت تخمین زده می شود. یافته های این تحقیق موید آن است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد بین الملل
4. تحلیل یادگیری ضمن انجام کار در بخش صنعت و تأثیر آن بر صادرات صنایع ایران

سهیلا میرزابابازاده؛ فرهاد خدادادکاشی؛ سمیه شاه حسینی؛ سیاوش جانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2020.52861.873

چکیده
  چکیده:تجربه کشورها مؤید آن است که صادرات از عوامل مهم رشد اقتصادی و تداوم آن بوده‌است و مزیت هزینه‌ای، دانش و نوآوری از عوامل مؤثر بر صادرات هستند. کسب مزیت هزینه‌ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته می باشد. یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد مزیت رقابتی به گسترش تجارت بین‌الملل و رشد اقتصادی منجر می‌شود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصادکلان
5. تأثیر ساختار مالی و بانکی بر رشد بخش واقعی در ایران

محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.54008.892

چکیده
  در دهه‏های اخیر تأثیر توسعه مالی بر رشد بخش واقعی از جنبه‏های مختلف به بحث گذاشته شده است. پژوهش حاضر بر ساختار مالی تمرکز کرده و با دسته‏بندی مقایسه‏ایِ ادبیات ساختار مالی، نقش ساختارهای مالیِ بانک‏محور و بازارمحور را در رشد اقتصادی تبیین می‏کند. سپس تأثیر ساختار مالی و به طور خاص ساختار بانکی بر تولید سرانه کل و بخشی (کشاورزی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رفاه، فقر و توزیع درآمد
6. ریشه‎‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای نظریه‌های عدالت توزیعی رالز و نوزیک

سیروس امیدوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.55584.907

چکیده
  چکیدهدر این پژوهش، یک ریشه‌یابی و ارزیابی مقدماتی از نظریه‌های عدالت توزیعی رالز و نوزیک ارائه می‌شود. به کمک ایده تبیین انتظارات از یک نظریه عدالت توزیعی مبتنی بر یک رویکرد مسئله محور، از طریق یک فرایند تدریجی ریشه‌یابی، مبانی فلسفی نظریه‌های عدالت توزیعی این دو فیلسوف تا حد امکان شناسایی شده تا بر اساس دو معیار سازگاری درونی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصادکلان
7. رابطه‌‌ی میان بازارهای مالی موازی سرمایه، سپرده‌های بانکی و سفته‌بازی ارزی و تاثیر آن بر شاخص‌های کلان هدف ( با تاکید بر نقش نرخ بهره )

عبدالرسول صادقی؛ حسین مرزبان؛ علی حسین صمدی؛ کریم آذربایجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.55948.910

چکیده
  وضعیت نامطلوب شاخص‌های کلان رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم و عدم تناسب میان حجم بالای نقدینگی در دست مردم و نقدینگی پایین بخش تولید، همواره یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران بوده است. به این علت، ارتباط میان بازارهای مالی موازی سرمایه، سپرده‌های بانکی و سفته‌بازی در بازار ارز و به علاوه نقش بانک مرکزی در بهره‌گیری از ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد نهادی
8. مدیریت منابع مشترک: بازار، دولت یا هیچ کدام؟ مروری جامع بر مطالعات مدیریت منابع آب در ایران (با تاکید بر دیدگاه اوستروم)

زهره رضاپور؛ محسن رنانی؛ هادی امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.47477.814

چکیده
  بسیاری از منابع طبیعی مشترک جهان در وضعیت بحرانی قرار دارند. راه حل این بحران، توسعه نهادهای مدیریتی موثر است، اما هیچ توافقی در مورد این نهادها وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که از طریق ایجاد نهاد مالکیت خصوصی می‌توان به حل مسائل مدیریتی این منابع کمک کرد؛ برخی از کنترل منابع توسط دولت حمایت می‌کنند؛ و برخی از نهادگرایان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه اقتصادی
9. سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران رهیافت svar

حسین رجب پور؛ فرشاد مومنی؛ علی نصیری اقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.54629.898

چکیده
  مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش‌های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می‌دهد. از آنجا که سیاست‌های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد انرژی
10. تعیین حق بیمه بالادستی بخش نفت بر اساس الگوی ریسک اکتشاف و توسعه: رویکرد VaR پولی

علی فریدزاد؛ شمسی قاسمی؛ مهدی احراری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.52923.874

چکیده
  بررسی مطالعات تجربی در زمینه بیمه پروژه‌های بالادستی نفت و گاز نشان می‌دهد که پیش از این تعیین حق بیمه و شرایط پذیرش ریسک توسط شرکت‌های بیمه داخلی و کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در کشور به نرخ‌گذاری شرکت‌های بیمه‌گر اتکائی بین‌المللی وابسته است. هم‌اکنون با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود در تعیین نرخ و شرایط بمنظور بیمه‌گری مستقیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. قدرت پیشرانی بخش نفت و گاز در اقتصاد ملی و منطقه‌ای (مطالعه موردی ایران و کانادا)

آیدا واقف؛ زهرا عبدالمحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.50090.837

چکیده
  در کشورهای نفت‌خیز بررسی جایگاه بخش نفت‌وگاز در سطح ملی و منطقه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ادبیات مربوط به الگوهای داده-ستانده برای بررسی جایگاه بخش‌های اقتصادی دو روش‌ سنتی و حذف فرضی مورد استفاده قرارمی‌گیرد که به دلیل مبنا قراردادن ستانده، دچار احتساب مضاعف پیوندها و ناتوانی در تبیین وضعیت رفاهی هستند. مقاله حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد بین الملل
12. تعیین کننده های خالص صادرات کالاهای صنعتی در ایران با تاکید براثر بخشی کیفیت محیط زیست

لیلا الله دادیان؛ سیدکمیل طیبی؛ غلامحسین کیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.56756.919

چکیده
  بر اساس نظریه هکشر اوهلین ونک (HOV)، علاوه بر متغیرهای نیروی کار و سرمایه عوامل دیگری مانند انرژی و شاخص کیفیت محیط زیست نیز می تواند بر ایجاد پتانسیل صادراتی محصولات در یک کشور اثرگذار باشد. در این ارتباط، هدف این مطالعه ارزیابی اثرات عوامل تعیین کننده بویژه شدت انتشار دی اکسیدکربن به عنوان یکی از شاخص های کیفیت محیط زیست بر خالص صادرات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصادکلان
13. نقش تعارضات سیاسی در افت شدید سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در دهه 1390

سید مهدی برکچیان؛ احسان حبیب پور مقدم؛ مسعود نیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.52169.863

چکیده
  سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایه‌گذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می‌دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایهگذاری (در ماشین آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله‌ای)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی
14. تاثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بازدهی شرکت‌های پتروشیمی در شرایط متفاوت بازار

حمیدرضا ارباب؛ حمید آماده؛ امین امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.50187.838

چکیده
  در این مطالعه عوامل ایجاد کننده بی‌ثباتی اقتصادی که منجر به تغییر بازدهی شرکتهای پتروشیمی در وضعیتهای متفاوت بازار با توجه به سطوح مختلف سرمایه آنها می‌گردد، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص، از داده های فصلی مخارج جاری دولت، درآمدهای عمومی دولت، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای سیاستی برای سال‌های 1397-1384 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد بهداشت
15. بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار سهام با لحاظ تغییرات رژیم

سهیل رودری؛ مسعود همایونی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2020.51202.851

چکیده
  در پژوهش حاضر تاثیر شیوع ویروس کرونا در کنار متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت بر شاخص سهام با استفاده از الگوی انتقال رژیم مارکف طی دوره زمانی 30/11/1398- 27/03/1399 بصورت روزانه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رشد نرخ ارز در شرایطی که شاخص بازار سهام در رژیم بالای خود باشد تاثیر معناداری ندارد و در رژیم پایین و متوسط تاثیر منفی و معنادار دارد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
16. سنجش و تحلیل ظرفیت نوآوری منطقه ای در سطح استان های کشور

حجت الله میرزایی؛ طاها ربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.46336.788

چکیده
  سیاستگذاری توسعه منطقه ای براساس ظرفیت های موجود دانش و نوآوری در مناطق از موضوعات مغفول مانده در سیاستگذاری توسعه است. گستردگی فضایی و تفاوت های جغرافیایی مناطق و استان های ایران امکان ارائه سیاست کلی و عمومی موفق در این زمینه را با دشواری مواجه می کند. تفاوت جدی در ارائه راهکارها برای استان های مختلف وجود ندارد. این در حالی است که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بانکداری
17. فراتحلیل تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم

محمدجواد نوراحمدی؛ امیر خادم علیزاده؛ محمدباقر شیرمهنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.56719.918

چکیده
  بررسی نتایج مطالعات انجام شده در موضوع رابطه استقلال بانک مرکزی و تورم، نشان از تفاوت در این نتایج دارد. به‌طوری‌که مطالعات رابطه منفی یا مثبت یا بی معنا بین استقلال بانک مرکزی و تورم نتیجه‌گیری کرده‌اند. هدف از این مطالعه انجام فراتحلیل چندسطحی برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم است. بدین منظور تمامی مقالات دارای متن کامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تجارت بین الملل
18. بحران های مالی جهانی و آثار آن بر رفتارهای تجاری با تأکید بر روش حداکثر درستنمایی مبتنی بر توزیع پوآسون

سیده مروه ناصرصدرآبادی؛ فرهاد غفاری؛ تیمور محمدی؛ عباس معمارنژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.61543.999

چکیده
  توجه دولت ها به مهار و یا جلوگیری از پیامدهای منفی بحران مالی یکی از مهمترین اهداف مطرح شده در اقتصاد بین الملل است که لزوم توجه سیاستگزاران را برمی انگیزد. پژوهش حاضر بر آن است با به کارگیری داده های تابلویی به بررسی بحران های مالی جهانی و آثار آن بر رفتارهای تجاری طی سال های 1995 تا 2018 بپردازد. این ارتباط در چارچوب الگوی جاذبه و با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد آموزش
19. توسعه انسانی و شکوفایی انسانی: تأکیدی بر اهمیت مهارت های غیر شناختی

زهرا منتظری؛ محسن رنانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.59269.950

چکیده
  بر اساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی توسعه اقتصادی است و مهارت ها منبع اصلی رفاه و شکوفایی جوامع می‌باشند. با این وجود، توجه صرف به پرورش مهارت‌های شناختی و عدم توجه به مهارت‌های غیر شناختی به سبب اهمیت این نوع مهارت‌ها در کاهش رفتارهای منفی خارجی و دستاورد‌های مهم زندگی، روند توسعه و شکوفایی جوامع را به تأخیر می-اندازد. بر این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد بخش عمومی
20. اقتصاد سیاسی بودجه در مجلس: تحلیلی بر الگوی تغییرات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی

مصطفی دین محمدی؛ ساجده بخشی بالانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.60067.963

چکیده
  هدف این مطالعه شناخت الگوی تغییرات کمی لوایح بودجه در مجلس است. تغییرات بودجه در مجلس در سطح ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) در دورة 1399- 1376 و در سطح تغییرات ردیف‌های هزینه ای تمام دستگاه‌های دولتی (جدول 7) از سال 1399-1388 احصاء و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق می‌دهد نشان می دهد حدود 30 درصد از افزایش های عمومی بودجه در مجلس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی
21. برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با نسل دوم سیستم‌های هشدار زودهنگام: یک مطالعه بین‌کشوری

بهزاد سلمانی؛ سید صالح اکبر موسوی؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.58148.935

چکیده
  هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از نسل دوم سیستم‌های هشدار زودهنگام (مدل‌های لاجیت)، برای 13 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره زمانی 2016-1980 است. در همین راستا، دو نوع مدل لاجیت دوجمله‌ای و چند جمله‌ای برآورد شد. نتایج تخمین مدل لاجیت دو جمله‌ای نشان داد که سه شاخص پیشرو بحران نسبت نقدینگی وسیع، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد شهری
22. کارائی انتقال حق توسعه در توسعه متوازن سکونت شهری با استفاده از مدل‌سازی عامل مبنا

محمود اولاد؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ سید سعید ملک الساداتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.62666.1021

چکیده
  برنامه‌ریزی شهری نوعی از مداخلۀ دولت در تخصیص مکان به فعالیت‌های مختلف و تعیین حد و مرز شهرهاست. اما این موضوع برای برخی از اراضی شهری، رانت ایجاد کرده و در مقابل برخی از اراضی شهری را با ضرر و زیان همراه می‌کند. توسعه دهندگان زمین یا سرمایه‌گذاران، به دنبال کسب حداکثر سود، زمینهایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنند که از رانت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
23. سرمایه گذاری های نامشهود در صنایع با شدت فناوری دیجیتالی بالاتر و بهره وری عوامل تولید

فروغ اسمعیلی صدرآبادی؛ اسفندیار جهانگرد؛ تیمور محمدی؛ علی اصغر سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.60583.969

چکیده
  سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه ی اقتصاد دانش بنیان می باشد، این است که از میان مولفه های موثر بر سرمایه گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین تری نسبت به مابقی مولفه ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد کورادو و همکاران به محاسبه ی اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شد.در تحقیقات آنها، سرمایه گذاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصادکلان
24. برآورد سرمایه انسانی در ایران با استفاده از منطق فازی

زانا مظفری؛ بختیار جواهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.60280.964

چکیده
  سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد می‌باشد. در مطالعات مختلف اقتصادی از پراکسی‌های گوناگونی مانند؛ شاخص میانگین سواد، تعداد فارغ التحصیلان یا میانگین سال‌های تحصیل به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده است. در این راستا مقاله حاضر پس از مرور ادبیات اقتصادی؛ متغیرهای آموزش، مهارت و سلامت به عنوان مولفه‌های تعیین کننده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد رفتاری
25. نحوه شکل گیری انتظارات نرخ ارز؛ مطالعه آزمایشگاهی

مریم شهلایی؛ مهدی پدرام؛ نرگس حاجی ملا درویش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.61148.983

چکیده
  بدست آوردن اطلاعات جزئی درباره انتظارات به دلیل غیر قابل مشاهده بودن باورهای افراد دشوار است. به همین دلیل، چگونگی شکل‌گیری انتظارات و مدل سازی این فرآیند سوال بازی در مدل سازی های اقتصادی است که اخیرا به کمک اقتصاد آزمایشگاهی به آن پرداخته شده است. در این مقاله به منظور شناسایی انتظارات، رفتارهای افراد در واکنش به مقادیر جدید نرخ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی
26. اثر فراز و فرود فعالیت‌های اقتصادی بر تعیین‌کننده‌های اهرم‌ مالی

وحید تقی نژادعمران؛ زهرا میلا علمی؛ فاطمه زهرا حسین پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.58154.936

چکیده
  بانک‌ها باتوجه به وجود وظیفه‌ی فرجامین وام‌دهندگی بانک‌مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم-مالی در مقایسه با بنگاه‌های غیربانکی برای کسب سود و بازدهی بالا دارند. در این میان توانایی بانک‌ها در استفاده از اهرم به ویژگی‌های درونی آن‌هامانند اندازه‌، سودآوری و ریسک بستگی دارد؛ اثر این متغیرهای درونی خود به چرخ فعالیت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی
27. کارایی سیاست پولی در دوران رکود و رونق اقتصادی استفاده از داده‌های مربوط به اقلام تشکیل دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده

علیرضا عرفانی؛ حسین توکلیان؛ هومن کرمی خرم آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.58692.942

چکیده
  در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در ایران، با استفاده داده‌های مربوط به اقلام تشکیل دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج گردید و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده در طول زمان به طور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اشتغال، نیروی کار
28. تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال غیررسمی مناطق شهری و روستایی در ایران (با رویکرد داده‌های شبه تابلویی)

شهریار زروکی؛ مستانه یدالهی اطاقسرا؛ آرمان یوسفی بارفروشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.60905.979

چکیده
  به‌طورمعمول بخشی از نیروی‎کار که وارد بخش غیررسمی می‎شوند، مشکلات عدیده‎ای را برای جوامع و دولت‎ها پدید می‎آورد. به‌طور مثال، به دلیل فقدان سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار در بخش غیررسمی، کارگران غیررسمی ممکن است با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو شوند. همچنین اشتغال غیررسمی برای دولت‌ها نیز آثار زیان‎باری همچون تخمین نادرست ...  بیشتر

ابر واژگان