آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1028
تعداد پذیرش 148
تعداد عدم پذیرش 662
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 222

مقالات منتشر شده (از سال 1373)
تعداد دوره‌ها 27
تعداد شماره‌ها 92
تعداد مقالات 678
تعداد مشاهده مقاله 697903
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 442827
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 117 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 410 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 102 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 12 روز
درصد پذیرش 14 %