اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 920
تعداد پذیرش 113
تعداد پذیرش بدون داوری 30
تعداد عدم پذیرش 582
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 216

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 81
تعداد مقالات 587
تعداد مشاهده مقاله 470321
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 330525
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 143 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 526 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 521 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 132 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 66 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 33 روز
درصد پذیرش 12 %