آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1143
تعداد پذیرش 181
تعداد عدم پذیرش 727
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 243

مقالات منتشر شده (از سال 1373)
تعداد دوره‌ها 29
تعداد شماره‌ها 97
تعداد مقالات 705
تعداد مشاهده مقاله 847747
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 548868
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 111 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 366 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 98 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 12 روز
درصد پذیرش 16 %