اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1046
تعداد پذیرش 137
تعداد پذیرش بدون داوری 30
تعداد عدم پذیرش 657
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 255

مقالات منتشر شده (از سال 1373)
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 85
تعداد مقالات 634
تعداد مشاهده مقاله 523679
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 372262
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 138 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 486 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 521 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 125 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 58 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 165 روز
درصد پذیرش 13 %