آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1117
تعداد پذیرش 163
تعداد عدم پذیرش 708
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 278

مقالات منتشر شده (از سال 1373)
تعداد دوره‌ها 27
تعداد شماره‌ها 89
تعداد مقالات 660
تعداد مشاهده مقاله 592725
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 403179
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 134 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 438 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 119 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 54 روز
درصد پذیرش 15 %