آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1125
تعداد پذیرش 176
تعداد عدم پذیرش 721
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 241

مقالات منتشر شده (از سال 1373)
تعداد دوره‌ها 28
تعداد شماره‌ها 96
تعداد مقالات 700
تعداد مشاهده مقاله 806024
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 519581
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 112 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 371 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 98 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 12 روز
درصد پذیرش 16 %