اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1006
تعداد پذیرش 121
تعداد پذیرش بدون داوری 30
تعداد عدم پذیرش 624
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 238

مقالات منتشر شده (از سال 1373)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 84
تعداد مقالات 622
تعداد مشاهده مقاله 511229
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 359383
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 142 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 517 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 521 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 127 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 60 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 160 روز
درصد پذیرش 12 %