آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1010
تعداد پذیرش 141
تعداد عدم پذیرش 647
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 218

مقالات منتشر شده (از سال 1373)
تعداد دوره‌ها 27
تعداد شماره‌ها 91
تعداد مقالات 671
تعداد مشاهده مقاله 648082
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 423580
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 119 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 407 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 102 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 13 روز
درصد پذیرش 14 %