اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 961
تعداد پذیرش 117
تعداد پذیرش بدون داوری 30
تعداد عدم پذیرش 612
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 231

مقالات منتشر شده (از سال 1373)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 83
تعداد مقالات 607
تعداد مشاهده مقاله 498719
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 352500
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 144 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 520 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 521 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 129 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 62 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 166 روز
درصد پذیرش 12 %