آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1069
تعداد پذیرش 147
تعداد پذیرش بدون داوری 30
تعداد عدم پذیرش 678
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 261

مقالات منتشر شده (از سال 1373)
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 86
تعداد مقالات 643
تعداد مشاهده مقاله 546654
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 384600
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 136 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 464 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 521 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 122 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 57 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 172 روز
درصد پذیرش 14 %