راهنمای ثبت نام در نشریه پژوهش های اقتصادی ایران    

 جهت ثبت نام در نشریه پژوهش های اقتصادی ایران فرآیند زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب گزینه ثبت نام در سامانه از صفحه ورود به سامانه؛

2. تکمیل اطلاعات مورد درخواست از قبیل نام، نام خانوادگی و غیره (تمامی فیلدهای ستاره دار)؛

3. ذخیره اطلاعات؛

4. ورود به سامانه با نام کاربری و پسورد ارسالی به ایمیل نویسنده

حقوق و اختیارات

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

طبق این گواهی و بر اساس وبسایت رسمی Creative Commons:

"این مجوز به دیگران اجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئی و کار روی اثر شما به صورت غیرتجاری را می دهد و اگرچه کارهای جدید آنها باید به شما اعتبار دهد و غیرتجاری باشد، ضروری نیست به کارهای مشتقشان تحت ضوبط یکسان مجوز بدهند." 

 

 

 

راهنمای نویسندگان مقالات در فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران دانشگاه علامه طباطبائی

 

شورای علمی نشریه از  استادان و پژوهشگران دعوت می‌نماید، مقالات علمی و پژوهشی خود را با رعایت موازین زیر به دفتر نشریه ارسال نمایند:

زمینه­ های تمرکز فصلنامه:

محورهای اصلی

 •  اقتصاد پولی و بانکی
 • اقتصاد مالی

 •  

  اقتصاد شهری، منطقه‌ای و حمل و نقل
 • اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

رویکرد ها

 •  رویکردهای چند رشته ای و بین رشته‌ای در تحلیل مسائل اقتصادی
 • اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی
 • اقتصاد سنجی
 • داده- ستانده
 • مدل های برنامه ریزی، تصمیم گیری، تئوری بازی و مدل های عامل محور
 • نهاد گرایی

 محتوای مقاله:

 • همراستایی با زمینه­ های تمرکز فصلنامه
 • دارا بودن جنبة علمی و پژوهشی
 • عدم ارسال و چاپ در سایر نشریات و کنفرانس­ های داخلی و خارجی

 

چارچوب نگارش:

ارسال  4 فایل مجزا به شرح زیر ضروری است:

 1. فایل اصل مقاله: فایل WORD کامل مقاله( حداکثر 25 صفحه که منطبق با شیوه نامه فصلنامه باشد ) بدون مشخصات  نویسندگان، در این ابتدا چکیده انگلیسی  و سپس چکیده فارسی قرار می گیرد. درج واژگان کلیدی و طبقه‌بندی JEL  ضروری است.

نکته مهم: صفحات بعدی فایل نیز نباید شامل هیچ گونه اطلاعاتی در مورد هویت نویسندگان باشند.

 2. فایل مشخصات نویسندگان:  فایل WORD فقط شامل چکیده فارسی و انگلیسی  همراه با مشخصات کامل  نویسندگان( زیر عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده ها به ترتیب اولویت نوشته شود و سپس طبق شیوه نامه مرتبه علمی، گروه یا رشته تحصیلی، دانشگاه و پست الکترونیکی آورده شود. واژه (نویسنده مسئول) حتما در پاورقی و مقابل اسم نویسنده مسئول درج شود. برای هر نویسنده صرفاً یک عنوان از یک مؤسسه معرفی شود. نام و نام خانوادگی و مشخصات کامل نویسندگان باید در چکیده انگلیسی نیز درج شود.

دقت شود پس از ارسال مقاله امکان هیچ گونه تغییری در نام و ترتیب نویسندگان وجود نخواهد داشت.

 3. فایل های تکمیلی: اسکن فرم تعهدنامه وفرم تعارض منافع(تکمیل و امضا شده) 

 

برای دریافت فایل WORD شیوه نامه فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران روی لینک مقابل کلیک کنید: قالب آماده سازی مقالات

 

 

 

 •  مسئولیت آرا و نظریات ارائه شده در مقاله‌ها به عهده نویسندگان است و چاپ آن‌ها به معنی تأیید مطالب نیست.
 •  فصلنامه در ویرایش و تلخیص مقاله‌های دریافتی آزاد است. 
 • نویسندگان مقالات همزمان با ارسال مقاله موظف به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال هستند. 
 • در صورتی که پژوهش حامی یا تامین کننده اعتبار داشته است طبق شیوه نامه قدردانی از حامی در مقاله درج شود.

 • نویسندگان محترم ملزم هستند فرم تعهد نامه و تعارض منافع زیر را دانلود و پس از تکمیل، امضا و اسکن به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند .

 دانلود فرم تعهد نامه  اولیه به صورت فایل   Word

 دانلود فرم تعارض منافع به صورت فایل Word

دانلود فایل ساختار مقاله