برگزاری نشست تخصصی "سازوکار تأمین مالی مسکن کوچک‌مقیاس در شهرها" در راستای تفاهم‌نامه بین فصلنامه‌های پژوهش‌های اقتصادی ایران و پژوهشنامه اقتصادی و انجمن اقتصاد شهری

در راستای تفاهم‌نامه بین فصلنامه‌های پژوهش‌های اقتصادی ایران و پژوهشنامه اقتصادی و انجمن اقتصاد شهری نشست تخصصی "سازوکار تأمین مالی مسکن کوچک‌مقیاس در شهرها" با سخنرانی جناب آقای دکتر محسن طباطبائی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و دبیری جناب آقای حجت‌الله میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

 

login