تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

 

فهرست داوران سال 1398 فصلنامه پژوهش های اقتصادی  ایران
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی کشور شهر سمت / سازمان
1 سید بابک ابراهیمی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه مهندسى مالى،دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
2 ایلناز ابراهیمی استادیار ایران تهران عضو هیأت علمی گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی ، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3 اکبر احمدی سایر ایران تهران عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد،دانشگاه علامه طباطبائی
4 اعظم احمدیان استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5 علاءالدین ازوجی سایر ایران تهران دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
6 رضا اکبریان دانشیار ایران شیراز عضو هیات علمی گروه اقتصاد  ، دانشکده  اقتصاد  مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه  شیراز
7 ناصر الهی دانشیار ایران قم عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشگاه مفید قم
8 حمید آماده دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، کشاورزی و محیط زیست دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
9 علی امامی میبدی استاد ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
10 میثم امیری استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبائی
11 مینو امینی میلانی استادیار ایران تهران عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران غرب
12 بیژن باصری دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری و صنعتی ، دانشکده اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
13 محمد مهدی بحر العلوم استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه مالی و بانکداری ،  دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبائی
14 فاطمه بزازان دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
15 زورار پرمه استادیار ایران تهران عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازرگانی
16 محمدتقی تقوی فرد دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
17 عاطفه تکلیف استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
18 مرتضی تهامی پور زرندی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
19 حسین توکلیان دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
20 غلامرضا جعفری دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی ، دانشکده فیزیک ، دانشگاه شهید بهشتی
21 احمد جعفری صمیمی استاد ایران بابلسر عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران
22 بابک جمشیدی نوید استادیار ایران کرمانشاه عضو هیات علمی گروه حسابداری ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
23 اسفندیار جهانگرد دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
24 علی چشمی استادیار ایران مشهد عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشگاه فردوسی مشهد
25 زهره حاجیها دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه حسابداری ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
26 هادی حیدری استادیار ایران تهران پژوهشگر گروه مطالعات بانکداری ، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی
27 حسن حیدری استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس
28 کیومرث حیدری سایر ایران تهران رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی و مدل سازی برق و انرژی ، پژوهشگاه نیرو ،وزارت نیرو
29 سید محمدرضا حسینی سایر ایران تهران پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
30 سیدمحمدعلی خاتمی فیروز آبادی استاد ایران تهران عضو هیات علمی گروه  مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
31 عسگر خادم وطنی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت انرژی دانشکده نفت تهران
32 فرهاد خداداد کاشی استاد ایران تهران عضو هیات علمی بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
33 جعفر خیرخواهان استادیار ایران تهران پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
34 مرتضی خورسندی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
35 یداله دادگر استاد ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
36 آرین دانشمند استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
37 سعید راسخی استاد ایران بابلسر عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران
38 حسین راغفر دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
39 مهدیه رضاقلی زاده استادیار ایران بابلسر عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران
40 ابراهیم زارع دانشیار ایران شیراز عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
41 مهدی یزدانی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
42 رضا زمانی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
43 مرتضی سامتی استاد ایران اصفهان عضو هیات علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد  دانشگاه اصفهان
44 حمید سپهردوست دانشیار ایران همدان عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد ، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بو علی سینا همدان
45 مصطفی سلیمی فر استاد ایران مشهد عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشگاه فردوسی مشهد
46 مژگان سمندرعلی اشتهاردی استادیار ایران تهران عضو هیأت علمی گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
47 علی سوری دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران
48 ابوالفضل شاه آبادی استاد ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
49 سمیه شاه حسینی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
50 محمدعلی شفیعا دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه فنآوری صنعتی  ، دانشکده مهندسی صنایع ،  دانشگاه علم و صنعت
51 وحید شقاقی شهری استادیار ایران تهران عضو هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه خوارزمی
52 مهدی شهرکی استادیار ایران چابهار عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده مدیریت و علوم انسانی ،  دانشگاه چابهار
53 مهدی صادقی شاهدانی استاد ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد انرژی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
54 اسماعیل صفرزاده استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
55 حسن طایی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
56 حسن طایی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
57 رضا طالبلو استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
58 سمانه عابدی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
59 اسماعیل عالی زاد استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبائی
60 مهنوش عبداله میلانی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
61 علی عرب مازار یزدی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه آموزشی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
62 فیروزه عزیزی دانشیار ایران تهران عضو گروه پژوهشی مدیریت توسعه اقتصادی ، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری ، دانشگاه تربیت مدرس
63 زهرا عزیزی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
64 محمد علیزاده استادیار ایران خرم آباد عضو هیات علمی گروه  اقتصاد ،  دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه لرستان
65 فرهاد غفاری استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران
66 ذکریا فرج زاده استادیار ایران شیراز عضو هیات علمی بخش اقتصاد کشاورزی ، دانشکده کشاورزی ،  دانشگاه شیراز
67 علی فریدزاد دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
68 محمد علی فلاحی استاد ایران مشهد عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشگاه فردوسی مشهد
69 فیروز فلاحی دانشیار ایران تبریز عضو هیات علمی گروه  اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تبریز
70 عبدالرسول قاسمی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
71 حسن قالیباف اصل دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
72 محمد قربانی استاد ایران مشهد عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی , دانشکده کشاورزی , دانشگاه فردوسی مشهد
73 علیرضا کازرونی استاد ایران تبریز عضو هیات علمی گروه  اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تبریز
74 غلامحسین کیانی استادیار ایران اصفهان عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد علوم اداری و اقتصاد،  دانشگاه اصفهان
75 غلامرضا کشاورز حداد دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی  اقتصاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه صنعتی شریف
76 تیمور محمدی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
77 یوسف محمدزاده موسی کندی استادیار ایران ارومیه عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی , دانشکده اقتصاد و مدیریت , دانشگاه ارومیه
78 رمضانعلی مروی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
79 حبیب مروت استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
80 علی مزیکی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
81 محمود مشهدی احمد استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران
82 سعید مشیری استاد کانادا ساسکاچوان عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه ساسکاچوان
83 عبدالمجید مصلح دانشیار ایران بوشهر عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس
84 سید نظام الدین مکیان دانشیار ایران یزد عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، دانشگاه یزد
85 داوود منظور دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
86 پریسا مهاجری استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی
87 محسن مهرآرا استاد ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران
88 میر حسین موسوی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
89 فرشاد مومنی استاد ایران تهران عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

 

 

login