هدف عمده نشریه پژوهش های اقتصادی ایران فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با اقتصاد  می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

 

-محورهای اصلی
  • اقتصاد پولی و بانکی
  • اقتصاد مالی
  • اقتصاد شهری، منطقه‌ای و حمل و نقل
  • اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
-رویکرد ها
  • رویکردهای چند رشته ای و بین رشته‌ای در تحلیل مسائل اقتصادی
  • اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی
  • اقتصاد سنجی
  • داده- ستانده
  • مدل های برنامه ریزی، تصمیم گیری، تئوری بازی و مدل های عامل محور
  • نهاد گرایی

 

 

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.