داوران سال 1402

ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی کشور شهر وابستگی سازمانی WOS
1 علی ابراهیم نژاد استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف  
2 ایلناز ابراهیمی استادیار ایران تهران عضو هیأت علمی گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی ، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  
3 اسمعیل ابونوری استاد ایران سمنان عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد ، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری ، دانشگاه سمنان  
4 اعظم احمدیان استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  
5 علی ارشدی سایر ایران تهران عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی  
6 علیرضا اوریوئی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران  
7 حمید آماده دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، کشاورزی و محیط زیست دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
8 شعله باقری پرمهر استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه خاتم  
9 علی اصغر بانویی استاد ایران تهران عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
10 سجاد برخورداری دورباش دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران  
11 فاطمه بزازان دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)  
12 فتح اله تاری دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
13 احمد تشکینی دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی  
14 عاطفه تکلیف استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
15 اسفندیار جهانگرد دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
16 حسن حیدری استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس  
17 هادی حیدری استادیار ایران تهران پژوهشگر گروه مطالعات بانکداری ، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی  
18 امیر خادم علیزاده استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبائی  
19 فرهاد خداداد کاشی سایر ایران تهران رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور  
20 مرتضی خورسندی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
21 یداله دادگر استاد ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی  
22 باقر درویشی استادیار ایران ایلام عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی  ، دانشگاه ایلام  
23 سعید راسخی استاد ایران بابلسر عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران  
24 فاطمه رجبی استادیار ایران تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی  
25 رضا زمانی استادیار ایران تهران گروه  اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
26 محمد امین زندی سایر ایران تهران دکترای اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
27 حسن سبحانی استاد ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران  
28 علی سوری دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران  
29 عباس شاکری استاد ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
30 سمیه شاه حسینی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
31 رضا طالبلو دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
32 جواد طاهرپور استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
33 امیرمنصور طهرانچیان استاد ایران بابلسر عضو هیات علمی دانشگاه مازندران  
34 مهنوش عبداله  میلانی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
35 علی عرب مازار یزدی استادیار ایران تهران گروه آموزشی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
36 علی فریدزاد دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
37 محمد رضا فقهی کاشانی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
38 عبدالرسول قاسمی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
39 محمد قاسمی ششده استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبائی  
40 غلامرضا کشاورز حداد دانشیار ایران تهران دانشیار اقتصاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه صنعتی شریف  
41 پرویز محمدزاده استاد ایران تبریز عضو هیات علمی گروه  اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تبریز  
42 تیمور محمدی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
43 احمد محمدی استادیار ایران کردستان دانشگاه کردستان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه اقتصاد  
44 مجید مداح دانشیار ایران سمنان عضو هیات علمی دانشگاه سمنان،  دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن،سمنان ایران  
45 حبیب مروت دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
46 پریسا مهاجری دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
47 محسن مهرآرا استاد ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران  
48 طه‌حسین موحدی استادیار انگلستان پورتسموث گروه اقتصاد، دانشگاه پورتسموث،پورتسموث، انگلستان  
49 میر حسین موسوی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)  
50 سید هادی موسوی نیک مربی ایران تهران مدیر گروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  
51 فرشاد مومنی استاد ایران تهران عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
52 علی نصیری اقدم استادیار ایران تهران گروه  اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
53 محمدجواد نوراحمدی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
54 مهدی نوری استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران  
login