ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی کشور شهر سمت / سازمان
1 سجاد ابراهیمی سایر ایران تهران عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2 اکبر احمدی سایر ایران تهران دانشکده اقتصاد،دانشگاه علامه طباطبایی
3 اعظم احمدیان استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
4 حجت ایزدخواستی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
5 علاءالدین ازوجی سایر ایران تهران دانشگاه تربیت مدرس
6 کریم اسلاملوییان استاد ایران شیراز عضو هیئت علمی گروه اقتصاد  ، دانشکده  اقتصاد  مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه  شیراز
7 حمید آماده دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، کشاورزی و محیط زیست دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
8 علی امامی میبدی استاد ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
9 سیروس امیدوار استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
10 میثم امیری استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی
11 حسین امیری استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه خوارزمی
12 نارسیس امین رشتی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری و صنعتی ، دانشکده اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
13 یعقوب اندایش استادیار ایران اهواز عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، دانشگاه شهید چمران اهواز
14 علی باقری دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه مهندسی منابع آب ،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تربیت مدرس
15 علی اصغر بانویی استاد ایران تهران عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
16 محمد مهدی بحر العلوم استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری ،  دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی
17 محمد بخشوده استاد ایران شیراز عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشکده کشاورزی ،  دانشگاه شیراز
18 فاطمه بزازان دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
19 محمد حسام تدین دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران- پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ،وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
20 عاطفه تکلیف استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
21 حسین توکلیان دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
22 احمد جعفری صمیمی استاد ایران بابلسر عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران
23 رامتین جولایی دانشیار ایران گرگان دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
24 نرگس حاجی‌ملادرویش استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
25 حسن حیدری استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس
26 جعفر خیرخواهان استادیار ایران تهران پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
27 مرتضی خورسندی دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
28 موسی خوشکلام خسروشاهی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
29 یداله دادگر استاد ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
30 حسن دانایی فرد استاد ایران   عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس
31 آرین دانشمند استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
32 مسعود درخشان نو استاد ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
33 سهراب دل انگیزان استادیار ایران کرمانشاه عضو هیئت علمی گروه اقتصاد ، دانشکده‌ علوم اجتماعی و کارآفرینی ،  دانشگاه رازی کرمانشاه
34 سعید راسخی استاد ایران بابلسر عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران
35 حسین راغفر دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
36 ابراهیم زارع دانشیار ایران شیراز عضو هیئت علمی و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
37 مهدی یزدانی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
38 رضا زمانی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
39 علی اصغر سالم دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
40 علی سرزعیم استادیار ایران   عضو هیئت علمی دانشکده بیمه اکودانشگاه علامه طباطبائی
41 بهزاد سلمانی استاد ایران تبریز عضو هیئت علمی گروه اقتصاد-دانشکده اقتصاد و مدیریت-دانشگاه تبریز
42 مژگان سمندرعلی اشتهاردی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
43 ابوالفضل شاه آبادی استاد ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
44 مهشید شاهچرا استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه مطالعات بانکداری ، پژوهشکده پولی و بانکی ، بانک مرکزی
45 سمیه شاه حسینی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
46 بهروز شاهمرادی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
47 علیرضا شکیبایی دانشیار ایران کرمان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
48 محمد نبی شهیکی تاش دانشیار ایران زاهدان عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد ، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
49 مهدی صادقی شاهدانی استاد ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد انرژی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام
50 علی صادقین سایر ایران تهران عضو موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ،  دانشکده اقتصاد  ، دانشگاه تهران
51 مجید صامتی دانشیار ایران اصفهان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد علوم اداری و اقتصاد،  دانشگاه اصفهان
52 اسماعیل صفرزاده استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
53 حسن طایی دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
54 رضا طالبلو دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
55 جواد طاهرپور استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
56 علی طاهری فرد استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)
57 سیدکمیل طیبی استاد ایران اصفهان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد علوم اداری و اقتصاد،  دانشگاه اصفهان
58 مهنوش عبداله  میلانی دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
59 علی عرب مازار یزدی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه آموزشی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
60 زهرا عزیزی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
61 سعید عیسی زاده دانشیار ایران همدان عضو هیئت علمی گروه آموزشی اقتصاد ، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بو علی سینا همدان
62 محمد علیزاده استادیار ایران خرم آباد عضو هیئت علمی گروه  اقتصاد ،  دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه لرستان
63 فرهاد غفاری دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
64 ذکریا فرج زاده دانشیار ایران شیراز عضو هیئت علمی بخش اقتصاد کشاورزی ، دانشکده کشاورزی ،  دانشگاه شیراز
65 علی فریدزاد دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
66 محمدحسن فطرس استاد ایران همدان استاد بازنشسته گروه آموزشی اقتصاد ، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بو علی سینا همدان
67 محمد رضا فقهی کاشانی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
68 علی فلاحتی دانشیار ایران کرمانشاه عضو هیئت علمی گروه اقتصاد ، دانشکده‌ علوم اجتماعی و کارآفرینی ،  دانشگاه رازی کرمانشاه
69 غلامحسین کیانی سایر ایران اصفهان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد علوم اداری و اقتصاد،  دانشگاه اصفهان
70 زهرا کریمی موغاری استادیار ایران بابلسر عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران
71 غلامرضا کشاورز حداد دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی  اقتصاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه صنعتی شریف
72 سعید کیقبادی ثانی سایر ایران تهران مدیر گروه اقتصادی مرکز پژوهش های کاربردی/ بانک کشاورزی
73 تیمور محمدی دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
74 حبیب مروت استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
75 علی مزیکی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
76 سعید مشیری استاد کانادا ساسکاچوان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ساسکاچوان
77 سید نظام الدین مکیان دانشیار ایران یزد عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، دانشگاه یزد
78 داوود منظور دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
79 پریسا مهاجری استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
80 محسن مهرآرا استاد ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران
81 میر حسین موسوی دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)
82 محمدجواد نوراحمدی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی
83 سمانه نورانی  آزاد استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
84 مسعود همایونی فر دانشیار ایران مشهد عضو هیئت علمی گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشگاه فردوسی مشهد
85 محمد قلی یوسفی استاد ایران تهران عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی