داوران سال 1400

ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی کشور شهر وابستگی سازمانی Publons
1 اسمعیل ابونوری استاد ایران سمنان عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد ، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری ، دانشگاه سمنان  
2 محمد علی احسانی استادیار ایران بابلسر عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران  
3 اکبر احمدی سایر ایران تهران دانشکده اقتصاد،دانشگاه علامه طباطبائی  
4 علاءالدین ازوجی سایر ایران تهران دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس  
5 کریم اسلاملوییان استاد ایران شیراز عضو هیات علمی گروه اقتصاد  ، دانشکده  اقتصاد  مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه  شیراز  publons
6 بهنوش سادات آقایان سایر ایران تهران دکتری اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
7 حمید آماده دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، کشاورزی و محیط زیست دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
8 قدرت الله امام وردی استادیار ایران تهران استادیار اقتصاد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  
9 حسین امیری دانشیار ایران تهران عضو هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه خوارزمی  
10 میثم امیری استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبائی  
11 علیرضا امینی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری و صنعتی ، دانشکده اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
12 یعقوب اندایش استادیار ایران اهواز عضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، دانشگاه شهید چمران اهواز  publons
13 عبدا... انصاری دانشیار ایران تهران عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات و مدیر گروه پژوهشی اقتصاد آموزش و پرورش ، پژوهشگاه مطالعات  آموزش و پرورش ، وزارت آموزش و پرورش  
14 لورنس انویه تکیه استادیار ایران ارومیه رئیس بخش اقتصادی اجتماعی ترویجی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی  
15 محمود اولاد سایر ایران تهران مدیر شرکت خصوصی پژوهشگری  
16 علی اصغر بانویی استاد ایران تهران عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
17 فاطمه بزازان دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س) wos
18 محمدرضا پاکروان استادیار ایران لرستان استادیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه لرستان  
19 مسلم پیمانی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی  
20 تقی ترابی استاد ایران تهران دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
21 عاطفه تکلیف استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
22 حسین توکلیان دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی publons
23 امیر جعفرزاده سایر ایران تهران دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی  
24 احمد جعفری صمیمی استاد ایران بابلسر عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران publons
25 اسفندیار جهانگرد دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
26 نرگس حاجی‌ملادرویش استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س) publons
27 ایلیار حیدری سایر ایران تهرلن عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی  
28 حسن حیدری استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس  
29 سیدمحمدعلی خاتمی فیروز آبادی استاد ایران تهران عضو هیات علمی گروه  مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی  
30 علی اکبر خسروی‌ نژاد استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
31 مرتضی خورسندی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
32 یداله دادگر استاد ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی publons
33 آرین دانشمند استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
34 سعید راسخی استاد ایران بابلسر عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران publons
35 حسین راغفر دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س) publons
36 مهدی یزدانی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی publons
37 رضا زمانی استادیار ایران تهران گروه  اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
38 علی اصغر سالم دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی publons
39 مژگان سمندرعلی اشتهاردی استادیار ایران تهران عضو هیأت علمی گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری  
40 ابوالفضل شاه آبادی استاد ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)  
41 سمیه شاه حسینی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
42 بهروز شاهمرادی استادیار ایران تهران عضو هیأت علمی گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری  
43 ناصر شاهنوشی استاد ایران مشهد عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشکده کشاورزی  ،دانشگاه فردوسی مشهد  
44 علیرضا شکیبایی دانشیار ایران کرمان عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه شهید باهنر کرمان  
45 محمد نبی شهیکی تاش دانشیار ایران زاهدان عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشگاه سیستان و بلوچستان publons
46 مهدی صادقی شاهدانی استاد ایران تهران گروه اقتصاد انرژی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران  
47 علی صادقین سایر ایران تهران عضو موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ،  دانشکده اقتصاد  ، دانشگاه تهران  
48 علی صفدری دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی  
49 اسماعیل صفرزاده استادیار ایران تهران گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران publons
50 حسن طایی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
51 رضا طالبلو دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
52 جواد طاهرپور استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
53 سیدکمیل طیبی استاد ایران اصفهان عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد علوم اداری و اقتصاد،  دانشگاه اصفهان  
54 سمانه عابدی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
55 لطفعلی عاقلی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه پژوهشی اقتصاد کشاورزی ، پژوهشکده اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس  
56 مهنوش عبداله  میلانی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی publons
57 قهرمان عبدلی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران  
58 علی عرب مازار یزدی استادیار ایران تهران گروه آموزشی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
59 زهرا عزیزی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)  
60 فرهاد غفاری دانشیار ایران تهران دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  
61 علی فریدزاد دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی publons
62 محمدحسن فطرس استاد ایران همدان استاد بازنشسته گروه آموزشی اقتصاد ، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بو علی سینا همدان  
63 محمد رضا فقهی کاشانی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
64 عبدالرسول قاسمی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه  اقتصادانرژی، محیط زیست و کشاورزی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
65 محمد قاسمی ششده استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبائی  
66 زهرا کریمی موغاری استادیار ایران بابلسر عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران publons
67 رضا محسنی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی  
68 تیمور محمدی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
69 حجت الله میرزایی تشنیزی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه آموزشی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
70 حبیب مروت استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
71 علی مزیکی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
72 پریسا مهاجری استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
73 محسن مهرآرا استاد ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه تهران  
74 طه‌حسین موحدی مدرس انگلستان پورتسموث گروه اقتصاد، دانشگاه پورتسموث،پورتسموث، انگلستان  
75 میر حسین موسوی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)  
76 یگانه موسوی جهرمی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد تهران  
77 فرشاد مومنی استاد ایران تهران عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
78 حامد نجفی علمدارلو دانشیار ایران تهران عضوهیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس  
79 عبدالساده نیسی دانشیار ایران تهران گروه ریاضی مالی، دانشگاه علامه طباطبائی  
80 علی نصیری اقدم استادیار ایران تهران گروه  اقتصاد اسلامی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی  
81 مسعود همایونی فر دانشیار ایران مشهد عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشگاه فردوسی مشهد publons
login