دوره و شماره: دوره 24، شماره 80، پاییز 1398 
1. افزودن عامل «ریسک قیمت به عایدی» به مدل سه عاملی فاما و فرنچ برای توضیح بازدهی شرکت‌های بورس تهران

صفحه 1-36

10.22054/ijer.2019.11111

سید‌مهدی برکچیان؛ حسین جوشقانی؛ احسان آزرم‌سا؛ صابر احمدی رنانی؛ سپهر اکباتانی


3. عقلانیت نهادی و تناقض رای‌دهی

صفحه 69-103

10.22054/ijer.2019.11113

عباد تیموری؛ محسن رنانی؛ عبدالحمید معرفی محمدی