نویسنده

استادیار، بخش اقتصاد، دانشگاه یزد

چکیده

نرخ تورم ایران طی دوره 96-1358 به طور متوسط 19 درصد بوده که روند کاهش دائمی در آن مشاهده نمی‏شود و به همین جهت «تورم متوسط مزمن» نامیده می‏شود. در این مقاله با مرور 110 مطالعه نظری و تجربی خارج از کشور و 83 پژوهش در مورد اقتصاد ایران، تحلیل نظری و تجربی از نقش ساختار بودجه در تداوم نرخ تورم متوسط اقتصاد ایران ارائه شده است. این تحلیل نشان می‏دهد که ساختار بودجه (کسری بودجه، کسری عملیاتی، مازاد تراز سرمایه و روش‏های تامین مالی) نیروی محرکه افزایش مداوم نقدینگی و همچنین سرکوب دائمی نرخ بهره در دوره بعد از انقلاب بوده است. بنابراین، کنترل‏پذیری نقدینگی و مهار تورم نیازمند پیش‏شرط‏های بودجه‏ای و تغییر استراتژی‏های مالی و پولی-و نه الزاما سیاست‏ها- است. بر این اساس، برخی اصلاحات و الزامات بودجه‏ای اشاره شده تا قواعد حاکم بر بودجه و همچنین رویه‏های تصمیم‏گیری و تعاملات فی‏مابین دولت-مجلس-بانک مرکزی را دچار تحوی جدی کند. همچنین  پیرامون مساله تاثیر بودجه بر تورم، پژوهش‏های داخلی به اشباع همراه با اجماع دست یافته‏اند، از این رو، توصیه می‏شود پژوهش‏های آتی بر نحوه قاعده‏گذاری و طراحی بازی‏های متنوع برای سناریوسازی و پیش‏بینی نتایج قواعد جدید برای تعامل میان نهاد مالی با نهاد پولی متمرکز شوند.

کلیدواژه‌ها

 
ابراهیمی، ایلناز و همتی، مریم(1394). نقش و کارکرد شورای سیاست پولی در سایه. سیاست مالی و اقتصادی، دوره 3، شماره 11، 37-62.
اسلامی بیدگلی، غلامرضا، محمودی، وحید و سبحانی، سیدمحسن(1391). بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت، نقدینگی و تورم در ایران طی سالهای 57 تا 87. دانش حسابرسی، دوره 12، شماره 48، 111-133.
اسماعیل‏نیا، علی‏اصغر(1376). تعیین مالیات تورمی در اقتصاد ایران. مجله برنامه و بودجه، دوره 2، شماره 13 و 14، 47-74.
اصغرپور، حسین، سلمانی، بهزاد و نیکی اسکویی، کامران(1394). تحلیل تجربی سلطه مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری. سیاست‏گذاری اقتصادی، دوره 7، شماره 13، 133-162.
افشاری، زهرا، شیرین بخش، شمس‏اله و بهشتی، مریم(1391). بررسی پایداری مالی در ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 12، شماره 45، 27-54.
امامی میبدی، دایی‌ کریم‌زاده، مریم و دایی کریم‌زاده، سعید(1392). ارتباط تورم و رشد اقتصادی با کسری بودجه عمومی. مجلس و راهبرد، دوره20، شماره 75، 133-152.
آهنگری، عبدالمجید و تمنایی‏فر، سیما(1396). بررسی رابطه دینامیک میان سیاستهای پولی و مالی در ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 6، شماره 23، 187-205.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری زمانی اقتصادی،http://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خلاصه تحولات اقتصادی کشور. سال‏های مختلف.
برادران خانیان، زینب، اصغرپور، حسین، پناهی، حسین و کازرونی، علیرضا(1396). اثرات نامتقارن تورم بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل. نظریه‏های کاربردی اقتصاد، دوره 4، شماره 3، 169-194.
بهرامی، جاوید(1377). بررسی مقایسه‏ای عملکرد راههای مختلف تامین مالی کسری بودجه دولت در شرایط کاهش درآمدهای ناشی از صادرات نفت. پژوهشنامه بازرگانی، دوره 3، شماره 9، 26-2.
بیدآباد، بیژن(1377). پیامدهای تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول جدید. ماهنامه تازه‏های اقتصاد، شماره 73، 12-22.
تقوی، مهدی و صفرزاده، اسماعیل(1388). نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE). فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 3، شماره 9، 77-104.
تقی‏پور، انوشیروان(1380). بررسی ارتباط بین کسری بودجه، رشد پول و تورم در ایران: به روش معادلات همزمان. مجله برنامه و بودجه، دوره 6، شماره 65 و 66، 105-132.
جعفری صمیمی، احمد و شمخال، رشید(1376). بررسی اهمیت و عوامل موثر بر مالیات تورمی در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 32، شماره 50، 125-156.
جعفری صمیمی، احمد، علیزاده، محمد و عزیزی، خسرو(1385). بررسی رابطه بلندمدت کسری بودجه و عملکرد اقتصاد کلان در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی. پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، دوره 6، شماره 4، 25-46.
جیحون‏تبار، فوزیه(1395). آزمون تجربی تورم بدهی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت ARDL. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 5، شماره 20، 151- 172.
چهرازی مدرسه، سرور و نجاتی، مهدی(1396). اثر بدهی‏های عمومی و بهره‏وری بر رشد اقتصادی در ایران. سیاست مالی و اقتصادی، دوره 5، شماره 19، 7-28.
حاج‏امینی، مهدی، احمدی شادمهری، محمدطاهر، فلاحی، محمدعلی و ناجی میدانی، علی‏اکبر(1394). تاثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تاکید بر درون‌زایی دارایی‏های سیستم بانکی. پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی، دوره 23، شماره 75، 131-166.
حاج‏امینی، مهدی، احمدی شادمهری، محمدطاهر، فلاحی، محمدعلی و ناجی میدانی، علی‏اکبر(b1395). بررسی تاثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران. پژوهش‏های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، دوره 16، شماره 4، 57-84.
حاج‏امینی، مهدی، فلاحی محمدعلی، احمدی شادمهری، محمدطاهر و ناجی میدانی، علی‏اکبر(1396). تاثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش بانک مرکزی. سیاست‏گذاری اقتصادی، دوره 9، شماره 17، 145-172.
حاج‏امینی، مهدی، فلاحی، محمدعلی، احمدی شادمهری، محمدطاهر و ناجی میدانی، علی‏اکبر(a1395). ارتباط میان ساختار بودجه‏ای دولت، فعل و انفعلات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران. تحقیقات اقتصادی، دوره 51، شماره 1، 41-70.
حسینی‏نسب، ابراهیم و رضاقلی‏زاده، مهدیه(1389). بررسی ریشه‏های مالی تورم در ایران (با تاکید بر کسری بودجه). فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی، دوره 10، شماره 1، 43-70.
خاندانی، حسین و صامتی، مجید(1396). برآورد سهم وقفه‏های جمع‏آوری و فرار مالیاتی در ایجاد شکاف مالیاتی. پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی، دوره 25، شماره 84، 65-97.
خیابانى، ناصر، کریمى پتانلار، سعید و موتمنى، مانی(1391). بررسى پایدارى مالى دولت ایران با روش همجمعى چندجانبه. برنامه‏ریزی و بودجه، دوره 17، شماره 1، 73-89.
دل‏انگیزان، سهراب، سهیلی، کیومرث و خالویی، الهه(1390). تعیین حدآستانه سهم حق‏الضرب پول از GDP با در نظر گرفتن تاثیر آن بر رشد اقتصادی «مورد کاوی تجربی ایران 1345-1386. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، دوره 11، شماره 1، 119-149.
دلاوری، مجید و بصیر، سجاد(1390). تاثیر بی‌ثباتی اقتصادی و کسری (مازاد) بودجه بر رشد اقتصادی ایران. دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق)، دوره 19، شماره 3، 169-189.
ربیعی، مهناز و بیدآباد، بیژن(1388). رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و توسعه نظریه مقداری پول). پژوهشنامه اقتصادی، دوره 32، شماره 9، 67-96.
رحمانی، ایرج(1378). بررسی رابطه بین حجم پول تورم‏های بالا و مالیات تورمی در اقتصاد ایران (طی دو دهه اخیر).پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
رحمانی، تیمور، عباسی‌نژاد، حسین  و رحمانی، عبدالصمد(1391). تحلیلی از رابطه مالیات تورمی و رشد اقتصادی در ایران. پژوهشنامه مالیات، دوره 20، شماره 15، 9-35.
روحانی، سیدعلی و ابوحمزه، داریوش(1397). تحلیل و نقد فرآیندهای مدیریت نقدینگی خزانه دولت در ایران. پژوهش‏های اقتصادی ایران، دوره 23، شماره 74، 219-256.
سامتی، مرتضی، صامتی، مجید و جعفری، غلامحسین(1384). عدم تعادل‏های مالی دولت و نرخ تورم در ایران. فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، دوره 7، شماره 24، 95-116.
سپهردوست، حمید و باروتی، مهسا(1396). بررسی اثر تورمی تانزی بر عملکرد نظام مالیاتی در ایران. پژوهش‏های اقتصادی ایران، دوره 22، شماره 72، 1-40.
سپهردوست، حمید، معبودی، رضا و باروتی، مهسا(1396). بررسی عوامل تعیین‏کننده پس‏انداز ملی با تاکید بر کسری بودجه. پژوهشنامه اقتصاد کلان، دوره 12، شماره 23، 33-57.
سلگی، معصومه(1380). بررسی اثر حق‏الضرب پول بر رشد اقتصادی و تورم در ایران طی سال‏های 1342-1377. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.
سلمانی، یونس، یاوری، کاظم ، سحابی، بهرام و اصغرپور، حسین(1396). اثرات کوتاه‏مدت و بلندمدت بدهی‏های دولت بر رشد اقتصادی در ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 5، شماره 18، 81-107.
شمخال، رشید(1374). مالیات تورمی و اقتصاد بخش عمومی ایران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، مازندران.
شهبازی غیاثی، موسی، روحانی، سیدعلی و عزیزنژاد، صمد(1394). تحلیل سلطه مالی بر سیاست پولی در اقتصاد ایران: مطالعه موردی قوانین بودجه سنواتی. سیاست‏های مالی و اقتصادی، دوره 3، شماره 12، 7-28.
صادقی، بهنام، احمدپور برازجانی، محمود و دیانتی، مجتبی(1396). تاثیر مالیات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره 25، شماره 99، 1-16.
صباغ کرمانی، مجید، موسوی نیک، سیدهادی، یاوری، کاظم و باقری پرمهر، شعله(1393). بررسی اثر حاکمیت مالی بر نرخ تورم اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی (DSGE). پژوهشهای اقتصادی، دوره 14، شماره 1، 1-26.
صمدی، علی‏حسین، مرزبان، حسین و اوجی‏مهر، سکینه(1395). تله انتظارات ناشی از اعمال سیاست‏های صلاحدیدی پولی با تاکید بر سلطه مالی در ایران. پژوهش‏های پولی-بانکی، دوره 9، شماره 28، 251-276.
صمیمی، عسگر(1376). تاثیر کسری بودجه دولت بر رشد حجم پول و تورم در اقتصاد ایران (1360:1-1374:4).پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.
طهماسبی، بهمن، جعفری صمیمی، احمد و امیری، حنیفه(1391). تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران. دانش حسابرسی، دوره 12، شماره 49، 25-50.
عزیزی، فیروزه(1385). کسری بودجه و تورم در ایران: 1354-1383. جستارهای اقتصادی، دوره 3، شماره 6، 419-446.
عسگری، محمدمهدی(1384). عوامل موثر بر مالیه تورمی: تحلیل نظری. فصلنامه سیاست‏ها و پژوهشهای اقتصادی، دوره 13، شماره 36، 77-107.
عسگری، محمدمهدی و کمیجانی، اکبر(1383). مالیه تورمی و میزان بهینه آن: تحلیل نظری. نامه مفید، دوره 10، شماره 42، 137-172.
علوی‏راد، عباس(1385). بررسی کسری بودجه و فرآیند تورمی در ایران با کاربرد رویکرد VAR. اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 226، 258-267.
فرحبخش، ندا و محرابیان، آزاده(1382). عوامل موثر بر کسری بودجه در ایران.  پژوهشنامه اقتصادی، دوره 3، شماره 1، 157-171.
فرزین وش، اسدالله و فرح‌بخش، ندا(1390). آزمون فرضیه ی دو کسری در ایران. پژوهشنامه علوم اقتصادی، دوره 6، شماره 11، 125-148.
فرزین‌وش، اسدالله، اصغرپور، حسین و محمودزاده، محمود(1382). بررسی اثر تورم بر کسری بودجه از بعد هزینه‏ای و درآمدی در ایران. تحقیقات اقتصادی، دوره 38، شماره 63، 115-150.
فلاحتی، علی، سهیلی، کیومرث و صادقی‏نسب، شبنم(1396). درون‌زایی عرضه پول در ایران و پیامدهای آن. اقتصاد پولی و مالی، دوره 24، شماره 13، 1-21.
قاسمی، محمد و مهاجری، پریسا(1394). قواعد مالی مناسب برای سیاست‏گذاری مالی در ایران. برنامه و بودجه، دوره 20، شماره 2، 59-84.
قبادی، سارا و کمیجانی، اکبر(1389). تبیین رابطه میان سیاست پولی-ارزی و بدهی دولت و تاثیر آن بر تورم و رشد اقتصادی در ایران. مطالعات اقتصاد بین‏الملل، دوره 21، شماره 37، 1-21.
کمیجانی، اکبر و اسماعیل‏نیا، علی‏اصغر(1376). سنجش حق‏الضرب پول با استفاده از تخمین تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 32، شماره 50، 1-39.
کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین(1391). سیاست‏گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران. تحقیقات مدل‏سازی اقتصادی، دوره 2، شماره 8، 87-117.
کمیجانی، اکبر و گودرزی فراهانی، یزدان(1394). پایداری مالی دولت در اقتصاد ایران با رویکرد مدل هم‏انباشتگی. مطالعات و سیاست‏های اقتصادی، دوره 11، شماره 2، 3-26.
کمیجانی، اکبر و ورهرامی، ویدا (1391). برآوردی از نقش عوامل موثر بر کسری بودجه در ایران. راهبرد، دوره 21، شماره 64، 27-42.
لامعی، بهزاد(1384). نگاهی به تعاریف کسری بودجه و روند آن در ایران دوره 1358-82. مجلس و پژوهش، دوره 12، شماره 47، 61-104.
محمدزاده، پرویز(1387). بررسی رابطه بین کسری بودجه و تقاضای پول در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، دوره 8، شماره 28، 41-72.
محمودی‏نیا، داود، انجوردا، جکوب، دلالی اصفهانی، رحیم، بخشی دستجردی، رسول و فخار، مجید(1395). تقابل استراتژی بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازیهای همکارانه و غیرهمکارانه (کاربردی از بازیهای دیفرانسیلی خطی درجه دوم). تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 6، شماره 24، 83-121.
مرادی، محمدعلی و تاجیک خاوه، معصومه(1389). تقاضای پول و حق‏الضرب در ایران: 86-1342. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، دوره 10، شماره 4، 41-67.
مشیری، سعید، باقری پرمهر، شعله و موسوی نیک، سیدهادی(1390). بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی پویا. پژوهش‏های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 2، شماره 5، 69-90.
معروف‏خانی، علی(1377). بررسی ارتباط کسری بودجه دولت و تورم در اقتصاد ایران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
منجذب، محمدرضا(1390). آزمون نظریه بارو-ریکاردو در تابع مصرف ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، دوره 11، شماره 2، 1-10.  
مهرآرا، محسن، علی‏نژاد مهربانی، ابراهیم و خندان سویری، مهدی(1394). تورم و اصلاحات اقتصادی برای کنترل آن: با رویکرد اصلاح واحد پول ملی. پژوهش‏های پولی-بانکی، دوره 8، شماره 25، 379-399.
موسوی جهرمی، یگانه و زایر، آیت(1387). بررسی اثر کسری بودجه دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، دوره 8، شماره 3، 1-19.
موسوی محسنی، رضا و طاهری، حامد(1388). ارزیابی پایداری مالی دولت ایران. پژوهش‏های اقتصاد ایران، دوره 13، شماره 41، 123-137.
موسوی محسنی، رضا و نوروزی، هایده(1390). برآورد تجربی مالیات تورمی و سطوح منحی لافر: مطالعه مورد اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، دوره 11، شماره 3، 39-64.
مولایی، محمد و گلخندان، ابوالقاسم(1392). اثرات بلندمدت و کوتاه‏مدت کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران (با در نظر گرفتن متغیر بدهی‏های خارجی). فصلنامه راهبرد اقتصادی، دوره 2، شماره 5، 95-115.
مومنی، فرشاد، ناصری، علیرضا و گلاب، سمانه(1390). اصلاح در ساختار مالی دولت: بازخوانی یک الگوی بومی. اقتصاد و جامعه، دوره 8، شماره 27-28، 17-129.
نیلی، مسعود، مهران بهنیا و علویان قوانینی، آرش(1389). رویکرد مناسب در مواجهه با تورم مزمن ایران. فصلنامه پول و اقتصاد، دوره 2، شماره 3، 1-3.
هادی زنور، بهروز(1392). ارزیابی عملکرد بازار پول و اعتبار در ایران و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی. نوین طراحان آزاد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی.
هادیان، ابراهیم(1370). راه‏های تامین کسری بودجه و تاثیر آنها بر تورم (مورد ایران 67-1357). پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
هژبر کیانی، کامبیز و حلافی، حمیدرضا(1380). بررسی رابطه بین کسری بودجه و تقاضای پول در اقتصاد ایران: کاربرد روش‏های جوهانسن-جوسیلیوس و خودباگشتی با وقفه توزیعی. مجله برنامه و بودجه، دوره 5، شماره 60 و 61، 3-40.
هژبر کیانی، کامبیز و رحمانی، ایرج(1379). بررسی رابطه میان حجم پول، تورم‏های بالا و مالیات تورمی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‏های اقتصاد ایران، دوره 3، شماره 7، 41-65.
وطن‏پور، محمد(1382). بررسی عوامل موثر بر مالیات تورمی در اقتصاد ایران (1380-1340). پژوهشنامه اقتصادی، دوره 3، شماره 10 و 11، 157-176.
Adam, C.S., Bevan, D.L. (2005). Fiscal deficits and growth in developing countries. Journal of Public Economics, 89(4), pp. 571-597.
Aghevli, B.B., Sassanpour, C. (1982). Prices, output and the trade balance in Iran. World Development, 10(9), 751-800.
Aisen, A., Hauner, D. (2013). Budget deficits and interest rates: A fresh perspective. Applied Economics, 45, 2501-2510.
Aisen, A., Veiga, F.J. (2008). The political economy of seigniorage. Journal of Development Economics, 87, 29-50.
Aktas, Z., Kaya, N., and Özlale, Ü. (2010). Coordination between monetary policy and fiscal policy for an inflation targeting emerging market. Journal of International Money and Finance, 29, 123-138.
Badarudin, Z.E., Ariff, M., Khalid, A.M. (2011). Money supply endogeneity and bank stock returns. Applied Financial Economics, 21, 1035-1048.
  Bahmani-Oskooee, M. (1995). Source of inflation in post-revolutionary iran. International Economic Journal, 9(2), 61-72.
Bahmani-Oskooee, M. (1996). Source of stagflation in an oil-producing country: Evidence from Iran. Journal of Post Keynesian Economics, 18(4), 609-620.
Bailey, M.J. (1956). The welfare cost of inflationary finance. Journal of Political Economy, 64(2), 93-110.
Bajo-Rubioa, O., Díaz-Roldána, C., Esteveb, V. (2014). Sustainability, and monetary versus fiscal dominance: The case of Spain, 1850–2000. Journal of Policy Modeling, 36, 924-937.
Ball, L. (1992). Why does high inflation raise inflation uncertainty? Journal of Monetary Economics, 29, 371-388.
Barro R.J., Sala-I-Martin, X. (1992). Public finance in models of economic growth. The Review of Economic Studies, 59(4), 645-661.
Barro, R.J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. Journal of Political Economy, 98, 103-125.
Barro, R.J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. The Quarterly Journal of Economics, 106, 407-443.
Bassetto, M. (2002). A game-theoreticview of the fiscal theory of the price level. Econometrica, 70(6), 2167-2195.
Bassetto, M., Butters, R.A. (2010). What is the relationship between large deficits and inflation in industrialized countries? Economic Perspectives, Federal Reserve Bank of Chicago, Q3, 83-100.
Bohn, F. (2006). Eliminating the inflationary finance trap in a politically unstable country: Domestic politics vs. international pressure. Economics & Politics, 18(1), 71-94.
Bresciani-Turroni, C. (1931). The economics of inflation: A Study of currency depreciation in Post-War Germany. Translated by M.E. Sayers (1937). George Allen & Unwin, London.
Bruno, M., Fischer, S. (1990). Seigniorage, operating rules, and the high inflation trap.The Quarterly Journal of Economics, 105(2), 353-374.
Bywaters, D.S, Thomas, D.G. (2011). Real money demand and supply meets Federal debt. Applied Economics Letters, 18, 1189-1193.
Cagan, P. (1956). The monetary dynamics of hyperinflation. In Milton Friedman (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, Chicago.
Cardoso, E. (1998). Virtual deficits and the Patinkin effect. IMF Staff Papers, 45(4), 619-646.
Catao, L.A.V., Terrones, M.E. (2005). Fiscal deficits and inflation. Journal of Monetary Economics, 52(3), pp. 529-554.
Christiano, L.J., Fitzgerald, T.J. (2000). Understanding the fiscal theory of the price level. Economic Review, Federal Reserve Bank of Cleveland, 36(2), 2-38.
Click, R.W. (1998). Seigniorage in a cross-section of countries. Journal of Money, Credit and Banking, 30(2), 154-171.
Cooley, T.F., Hansen, G.D. (1991) The welfare costs of moderate inflations. Journal of Money, Credit and Banking, 23(3), 483-503.
Cukierman, A., Edwards, S., Tabellini, G. (1992). Seigniorage and political instability. American Economic Review, 82(3), 537-555.
Daftary, F. (1972). The balance of payment deficit and the problem of inflation in Iran, 1955-1962. Iranian Studies, 5(1), 2-24.
Deravi, M.K., Hegji, C.E., Moberly, H.D. (1990). Government debt and the demand for money: An extreme bound analysis. Economic Inquiry, 28, 390-401.
Dhal, S. (2014). The inflation impact of bonds versus money financing of fiscal deficits in India: some theoretical and empirical perspectives. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 8(1–2), 167-184.
Dornbusch, R., Fischer, S. (1993). Moderate inflation. World Bank Economic Review, 7(1), 1-44.
Dornbusch, R., Sturzenegger, F., Holger Wolf, H. (1990). Extreme inflation: Dynamics and stabilization. Brookings Papers on Economic Activity, 21(2), 1-84.
Dotsey, M. (1996). Some not-so-unpleasant monetarist arithmetic. Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, 82(4), 73-91.
Drazen, A., Helpman, E. (1990). Inflationary consequences of anticipated macroeconomic policies. The Review of Economic Studies, 57(1), 147-164.
Dutton, D.S. (1971). A model of self-generating inflation: The Argentine case. Journal of Money, Credit and Banking, 3(2). 245-262.
Ehrhart, H., Minea, A., Villieu, P. (2014). Debt, seigniorage, and the growth Laffer curve in developing countries. Journal of Macroeconomics, 42,199-210.
Erbas, S.N. (1988). The effects of inflationary finance on tax revenue under progressive tax regimes: An application to turkey, 1963-1982. socio-econ. piam. sci., 22(6), 277-285.
Erosaa, A., Ventura, G. (2002). On inflation as a regressive consumption tax. Journal of Monetary Economics, 49, 761–795.
Fischer, S. (1982). Seigniorage and the case for a national money. Journal of Political Economy, 90(2), 295-313.
Fischer, S., Sahay, R., Végh, C.A., (2002). Modern hyper- and high inflations. Journal of Economic Literature. XL(3), 837-880.
Friedman, M. (1953). A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability. In Essays in Positive Economics, edited by Milton Friedman, 133-56. Chicago: Univ. Chicago Press.
Friedman, M. (1960). A Program for Monetary Stability. New York: Fordham Univ. Press. Friedman, Milton, and Anna Jacobson Schwartz. 1963. A Monetary History of the United States, 1867–1960. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
Friedman, M., Schwartz, A.J., (1963). A monetary history of the United States, 1867-1960. NBER Books, National Bureau of Economic Research.
Fry, M.J. (1997). In favour of financial liberalisation. The Economic Journal, 107 (May), 754-770.
Ghartey, E.E. (2001). Macroeconomic instability and inflationary financing in Ghana. Economic Modelling, 18, 415-433.
Gulley, O.D. (1994). An empirical test of the effects of government deficits on money demand. Applied economics, 26(3), 239-247.
Gutiérrez, M.-J., Vázquez, J. (2004). Explosive hyperinflation, inflation-tax curve, and modeling the use of money. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 160(2), 311-326.
Haan, J.D., Zelhorst, D. (1990). The impact of government deficits on money growth in developing countries. Journal of International Money and Finance, 9, 455-469.
Hamburger, M.J., Zwick, B. (1981). Deficits, money, and inflation. Journal of monetary economics, 7, 141-150.
Hamburger, M.J., Zwick, B. (1982). Deficits, money, and inflation: Reply. Journal of monetary economics, 10, 279-283.
Heinemann, F. (2001). After the death of inflation: Will fiscal drag survive? Fiscal Studies, 22(4), 527-546.
Henry, J., Hernandez de Cos, P., Momigliano, S. (2008). The impact of government budgets on prices: Evidence from macroeconometric models, Journal of Policy Modeling, 30(1), 123-143.
Hielscher, K., Markwardt, G. (2012). The role of political institutions for the effectiveness of central bank independence. European Journal of Political Economy, 28, 286-301.
Kavand, H., Ferris, S., (2012). The inflationary effects of stochastic resource revenues in resource-rich economies with less well-developed financial markets. Applied Economics, 44, 3831-3840.
Kia, A. (2006). Deficits, debt financing, monetary policy and inflation in developing countries: Internal or external factors? Evidence from Iran. Journal of Asian Economics, 17, 879-903.
Kiguel, M.A. (1989). Budget deficits, stability, and the monetary dynamics of hyperinflation. Journal of Money, Credit and Banking, 21(2), 148-157.
Kneller, R., and Bleaney, M.F., and Gemmell, N., (1999). Fiscal policy and growth: evidence from OECD countries. Journal of Public Economics, 74(2), 171-190.
Korosteleva, J. A. (2007). Maximizing seigniorage and inflation tax: the case of Belarus. Eastern European Economics, 45(3), 33-50.
Korosteleva, J., Lawson, C. (2010). The Belarusian case of transition: whither financial repression? Post-Communist Economies, 22(1), 33-53.
Kwon, G., McFarlane, L., Robinson,W. (2009). Public debt, money supply, and inflation: a cross-country study. IMF Staff Papers, 56(3), 476-515.
Leeper, E.M. (1991). Equilibria under ‘active’ and ‘passive’monetary and fiscal policies. Journal of Monetary Economics. 27, 129-147.
Levy, M.D. (1981). Factor affecting monetary policy in an Era of inflation. Journal of monetary economics, 8(3), 351-373.
Levy, M.D. (2006). Sound monetary policy, credibility, and economic performance. Cato Journal, 26(2), 231-242.
Lin, H.-Y., Chu, H.-P. (2013). Are fiscal deficits inflationary? Journal of International Money and Finance, 32, 214-233.
Lovell, M.C. (1963). A Keynesian analysis of forced saving. International Economic Review, 4(3), 1963.
Marty, A. (1967). Growth and the welfare cost of inflationary finance. Journal of political economy, 75, 71-76.
Marty, A. (1973). Growth, satiety, and the tax revenue from money creation. Journal of Political Economy, 81(5), 1136-1152.
Marty, A. (1978). Inflation, taxes, and the public debt. Journal of Money, Credit and Banking, 10, 437-452.
McCandless, G.T. (2008).Inflation taxes and inflation subsidies: on the twisted relationship between output and inflation. Journal of Applied Economics, 11(2), 237-258.
McKinnon, R.I. (1973). Money and capital in economic development. Washington, D.C.: Brookings Institution.
Mohseni Zonuzi, J., Hashemi Pourvaladi, M., Faraji, N. (2011). The relationship between budget deficit and inflation in Iran. Iranian Economic Review, 15(28), 117-133.
Mundell, R. A. (1965). Growth, stability, and inflationary finance. Journal of Political Economy, 73, 97-109.
Nelson, E., (2007). Milton Friedman on inflation. Monetary Trend, January.
Nguyen, V.B. (2015). Effects of fiscal deficit and money M2 supply on inflation: Evidence from selected economies of Asia. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, In Press.
Niskanen, W.A. (1978). Deficits, government spending, and inflation: What is the evidence? Journal of Monetary Economics, 4, 591-602.
Nolivos, R.D., Vuletin, G. (2013). The role of central bank independence on optimal taxation and seigniorage. European Journal of Political Economy, 34, 440-458.
Olivera, J.H.G. (1967). Money, prices and fiscal lags: A note on the dynamics of inflation. Quarterly Review Banca Nazionale del Lavoro, 20, 258-267.
Parkin, M. (2013). Central bank laws and monetary policy outcomes: A three decade perspective. EPRI Working Paper Series, 1-26.
Patinkin, D. (1993). Israel’s stabilization program of 1985, or some simple truths of monetary theory. Journal of Economic Perspectives, 7(2), 103-12.
Pistoresi, B., Salsano, F. and Ferrari, D., (2011). Political institutions and central bank independence revisited. Applied Economics Letters, 18, 679-682.
Protopapadakis, A.A., Siegel, J.J. (1987). Are money growth and inflation related to government deficits? Evidence from ten industrialized economies. Journal of Institutional Money and Finance, 6, 31-48.
Ruge-Murcia, F.J. (1999). Government expenditure and the dynamics of high inflation. Journal of Development Economics, (58), 333-358.
Sargent, T.J. (1981a). Stopping moderate inflations: The methods of Poincaré and Thatcher. Working Papers 1, Federal Reserve Bank of Minneapolis.
Sargent, T.J. (1981b). Dollarization, seignorage, and the demand for money. Working Papers 170, Federal Reserve Bank of Minneapolis.
Sargent, T.J. (1982). The ends of four big inflations. 1982. In Inflation: Causes and Effects, edited by Robert E. Hall, 41-98. Chicago: Univ. Chicago Press (for NBER).
Sargent, T.J., Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. Federal Reserve Bank of Minneapolis, Quarterly Review, 5(fall).
Schmitt-Grohé, S., Uribe, M. (2011). The optimal rate of inflation. Handbook of Monetary Economics, B.M. Friedman and M. Woodford (ed.), edition 1, 3, 653-722.
Shaw, E.S. (1973). Financial deepening in economic development. New York: Oxford University Press.
Sokic, A. (2010). Modelling the transaction role of money and the essentiality of money in an explosive hyperinflation context. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 166(3), 387-396.
Stiglitz, J.E. (1994). The role of the state in financial markets. The International Bank for Reconstruction and Development, 19-61. (Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics, 1993).
Tanzi, V. (1977). Inflation, lags in collection, and the real value of tax revenue. IMF Staff Papers, 24, 154-167.
Woodford, M. (1994). Monetary policy and price level determinacy in a cash-in-advance economy. Econ. Theory, 4, 345-380.
Woodford, M. (1995). Price-level determinacy without control of a monetary aggregate. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 43, 1-46.