دوره و شماره: دوره 24، شماره 79، تابستان 1398، صفحه 1-248 

مقاله پژوهشی

1. جریان تجاری دوجانبه ایران: اثر ناپارامتری فاصله تکنولوژیکی

صفحه 1-32

10.22054/ijer.2019.10886

سپیده اوحدی اصفهانی؛ سیدکمیل طیبی؛ ایرج کاظمی


2. بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران

صفحه 33-66

10.22054/ijer.2019.10887

مسعود کیومرثی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ مصطفی سلیمی فر؛ حمید ابریشمی