مقاله پژوهشی
جریان تجاری دوجانبه ایران: اثر ناپارامتری فاصله تکنولوژیکی

سپیده اوحدی اصفهانی؛ سیدکمیل طیبی؛ ایرج کاظمی

دوره 24، شماره 79 ، تیر 1398، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.10886

چکیده
  در سال­های اخیر، اغلب مطالعات در زمینه تکنولوژی و تجارت، بر اهمیت حیاتی تغییر تکنولوژیکی در توضیح الگوی تجارت بین­ الملل تمرکز کرده ­اند. نوآوری تکنولوژیکی در تمام کشورها صورت نمی­گیرد و هم­زمان نیز به تمام کشورها گسترش نمی­یابد، بنابراین، فاصله تکنولوژیکی بین کشورها وجود دارد. پژوهش حاضر به تحلیل نقش فاصله تکنولوژیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران

مسعود کیومرثی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ مصطفی سلیمی فر؛ حمید ابریشمی

دوره 24، شماره 79 ، تیر 1398، صفحه 33-66

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.10887

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم­ های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با رویکرد کینزی جدید به ­منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم­ های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل‌سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخش­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

محمد علیزاده؛ محمدحسن فطرس؛ ابوالقاسم گل‌خندان

دوره 24، شماره 79 ، تیر 1398، صفحه 67-105

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.10888

چکیده
  ازدیدگاه مالی، تمرکززدایی، انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج ازدولت مرکزی به دولت‌های محلی است. اعمال سیاست تمرکززدایی مالی می‌تواند از طریق افزایش سهم بودجه اختصاص‌ یافته از سوی دولت‌های استانی به زیرساخت‌های محلی، به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(fdi) منجر‌شود. براساس این، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاه‌مدت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا(رویکرد اقتصادسنجی فضایی)

شکوفه ناقلی؛ مجید مداح؛ اسمعیل ابونوری

دوره 24، شماره 79 ، تیر 1398، صفحه 107-141

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.10889

چکیده
  صادرات به‌ عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهادربازارهای جهانی مهم­ترین هدف سیاست‌گذاری را در بخش تجارت خارجی تشکیل می­دهد. یکی ازالزام‌های گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین ­الملل برای شناسایی مسایل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تجارت کشورهاست. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به ­دنبال توسعه تجارت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پایداری در نظریه طراحی بازار براساس روش ارزش شپلی

جلال مولابیگی

دوره 24، شماره 79 ، تیر 1398، صفحه 143-176

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.10890

چکیده
  یکی از ویژگی‌های مهم در طراحی بازار، ویژگی ثبات و پایداری تخصیص‌هاست، ­زیرا تخصیص‌های ایجاد شده اگر پایدار نباشد، حتی اگر تشکیل شود نیز از هم فرو­می‌پاشد؛ ­به ­عبارتی، اگر عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان با مکانیسمی به­ یکدیگر برسند، اما پایدار نباشند، امکان خارج شدن برخی عوامل از مکانیسم وجود دارد.­­ به ­همین دلیل، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی بر فساد مالی، رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت: رویکرد داده‌های تابلویی سیستمی مبتنی‌بر گشتاورهای تعمیم‌یافته

هاجر مظفری شمسی؛ سارا قبادی

دوره 24، شماره 79 ، تیر 1398، صفحه 177-207

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.10891

چکیده
  یکی از موضوع‌های مورد علاقه اقتصاد­دانان در حوزه اقتصاد کلان سیاسی،  بررسی تأثیر عوامل مختلف بر فساد مالی است. مطالعه­ حاضر، به ارزیابی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر فساد مالی، رشد اقتصادی و اندازه دولت و همچنین اثرات متقابل آنها بر یکدیگر در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت طی دوره­  (2014-2003 ) می‌پردازد.  به‌منظور برآورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کارایی و بهره‌وری مراکز آموزش عالی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی : مقایسه روش‌های شاخص مالم کوئیست و رگرسیون بوت استرپ کوتاه شده

فریدون سلیمی؛ تیمور محمدی؛ جمشید پژویان؛ فرهاد غفاری

دوره 24، شماره 79 ، تیر 1398، صفحه 209-248

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.10892

چکیده
  اندازه‌گیریکارایی و بهره‌وری  به‌عنوان یک موضوع عمومی به‌عنوان چراغ راه تمام فعالیت‌های اقتصادی مطرح است. در همین راستا اهداف کلی این مقاله اندازه‌گیری کارایی فنی و کارایی مقیاس و کارایی تکنولوژیکی و اندازه‌گیری تغییرات بهره‌وری جزیی و بهره‌وری کل واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی، با استفاده از روش تحلیل پوششی ...  بیشتر