موضوعات = اقتصاد پولی
تعداد مقالات: 3
1. شواهد تجربی و نظری خطر اخلاقی در سیستم بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22054/ijer.2020.53953.891

مهشید شاهچرا


2. تاثیر عامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22054/ijer.2021.40917.739

راضیه داوری کیش؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ مهدی جعفری