مقاله پژوهشی توسعه اقتصادی
سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران براساس رهیافت SVAR

حسین رجب پور؛ فرشاد مومنی؛ علی نصیری اقدم

دوره 27، شماره 90 ، فروردین 1401، صفحه 9-39

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.54629.898

چکیده
  مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش‌های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می‌دهد. از آنجا که سیاست‌های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد آموزش
توسعه انسانی و شکوفایی انسانی: تاکیدی بر اهمیت مهارت‌های غیرشناختی

زهرا منتظری؛ محسن رنانی

دوره 27، شماره 90 ، فروردین 1401، صفحه 41-62

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.59269.950

چکیده
  براساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی، توسعه اقتصادی است و مهارت­‌ها منبع اصلی رفاه و شکوفایی جوامع هستند. با این وجود، توجه صرف به پرورش مهارت­‌های شناختی و عدم توجه به مهارت‌­های غیر­شناختی به سبب اهمیت این نوع مهارت­‌ها در کاهش رفتارهای منفی خارجی و دستاورد­های مهم زندگی، روند توسعه و شکوفایی جوامع را به تاخیر می‌­اندازد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد رفتاری
نحوه شکل‌گیری انتظارات نرخ ارز؛ مطالعه آزمایشگاهی

مریم شهلایی؛ مهدی پدرام؛ نرگس حاجی ملا درویش

دوره 27، شماره 90 ، فروردین 1401، صفحه 63-103

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.61148.983

چکیده
  به‌دست آوردن اطلاعات جزئی درباره انتظارات به دلیل غیرقابل مشاهده بودن باورهای افراد دشوار است. به همین دلیل، چگونگی شکل‌گیری انتظارات و مدل‌سازی این فرآیند سوال بازی در مدل‌سازی‌های اقتصادی است که به تازگی به کمک اقتصاد آزمایشگاهی به آن پرداخته شده است. در این مقاله به منظور شناسایی انتظارات، رفتارهای افراد در واکنش به مقادیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد شهری
کارایی انتقال حق توسعه در توسعه متوازن سکونت شهری با استفاده از مدل‌سازی عامل مبنا

محمود اولاد قره گوز؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ سعید ملک الساداتی

دوره 27، شماره 90 ، فروردین 1401، صفحه 105-134

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.62666.1021

چکیده
  برنامه‌ریزی شهری نوعی از مداخله دولت در تخصیص مکان به فعالیت‌های مختلف و تعیین حد و مرز شهرهاست. این موضوع برای برخی از اراضی شهری، رانت ایجاد کرده و در مقابل برخی از اراضی شهری را با ضرر و زیان همراه می­کند. توسعه‌دهندگان زمین یا سرمایه­گذاران به دنبال کسب حداکثر سود، زمین‌هایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می­کنند که از رانت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصادکلان
آزمون اعتبار فرضیه کسری‌های سه‌گانه در ایران با حضور درجه باز بودن تجاری

مریم مهرآراء؛ امیر غلامی؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 27، شماره 90 ، فروردین 1401، صفحه 135-169

https://doi.org/10.22054/ijer.2022.61042.981

چکیده
  به دلیل اهمیت ایجاد تعادل داخلی و خارجی اقتصاد، تحقیق درخصوص اثرات متقابل کسری بودجه، شکاف پس‌انداز و کسری حساب جاری به عنوان مساله اساسی همیشه مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. هدف اصلی این تحقیق آزمون اعتبار فرضیه کسری‌های سه‌گانه طی دوره 1397 -1357 در اقتصاد ایران با حضور درجه باز بودن تجاری برای دو مدل تجارت با نفت و بدون نفت بود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد سیاسی
تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه‌های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران

بهروز صادقی عمروآبادی؛ احسان کاظمی

دوره 27، شماره 90 ، فروردین 1401، صفحه 171-207

https://doi.org/10.22054/ijer.2022.56081.913

چکیده
  بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساخت­های توسعه اقتصادی کشور، می‌تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه‌های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد انرژی
ارزیابی کارایی شرط «تعهد به دریافت یا پرداخت» در قراردادهای بین المللی فروش گاز با استفاده از نظریه بازی‌ها

داود دانش جعفری؛ محمدمهدی حاجیان؛ جواد جعفرزاده

دوره 27، شماره 90 ، فروردین 1401، صفحه 209-230

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.63047.1028

چکیده
  در قراردادهای بلندمدت گازی معمولا این ریسک برای فروشنده وجود دارد که خریدار از تحویل گرفتن مبیع سر باز زند. به همین دلیل شرط تعهد به دریافت یا پرداخت در قراردادهای اینچنینی مرسوم شده است. شرط تعهد به دریافت، شرطی است که خریدار را در قرارداد فروش گاز متعهد می‌کند تا حتی در صورتی که حجم گاز مورد توافق را دریافت نکند، بخشی از ثمن قرارداد ...  بیشتر