نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد پولی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

به‌دست آوردن اطلاعات جزئی درباره انتظارات به دلیل غیرقابل مشاهده بودن باورهای افراد دشوار است. به همین دلیل، چگونگی شکل‌گیری انتظارات و مدل‌سازی این فرآیند سوال بازی در مدل‌سازی‌های اقتصادی است که به تازگی به کمک اقتصاد آزمایشگاهی به آن پرداخته شده است. در این مقاله به منظور شناسایی انتظارات، رفتارهای افراد در واکنش به مقادیر جدید نرخ ارز در یک محیط آزمایشگاهی بررسی می‌شود. علاوه بر آن، در این آزمایش تفاوت میان نحوه شکل‌گیری انتظارات در میان افراد و ارتباط آن با توانایی‌های شناختی بررسی می‌شود. برای ایجاد انگیزه در افراد، پاداش‌هایی متناسب با عملکرد در نظرگرفته شده است. در این چارچوب در حالی که انتظارات عقلانی رد می‌شود، انتظارات تطبیقی رد نمی‌شود. افراد فارغ از توانایی‌های شناختی به شکل یکسانی انتظارات خود را شکل می‌دهند و شکل‌گیری انتظارات میان افراد مختلف یکسان است. در این آزمایش افراد نسبت به مقادیر جدید نرخ ارز -که در این چارچوب به عنوان ادراک نوفه فرض می‌شود- بیش‌واکنشی نشان داده‌اند. این یافته به عنوان شاهدی برای رفتارهای هیجانی در بازار واقعی ارز در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

امیری، میثم. (1396). اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی، پژوهشنامه اقتصادی، (64)17، 95-130، 10.22054/JOER.2017.7670
رودری، سهیل، همایونی­فر، مسعود، سلیمی­فر، مصطفی. (1399). تاثیر نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه­های تجاری بر مطالبات شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیم و زمان- مقیاس. پژوهش­های اقتصاد ایران، (85)25، 35-64.http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2020.45154.779
Amiry, M. (2017). Behavioral economics and tax evasion. Economics Research, 17(64), 95-130. [In Persian] 10.22054/JOER.2017.7670
Arrow, K.J. (1987). Reflections on the Essays. In: Feiwel G.R. (eds). Arrow and the Foundations of the Theory of Economic Policy. Palgrave Macmillan. London. https://doi.org/10.1007/978-1-349-07357-3_36
Benjamin, D. J., Brown, S. A., & Shapiro, J. M. (2013). Who is ‘behavioral’? Cognitive ability and anomalous preferences. Journal of the European Economic Association, 11(6), 1231-1255.‏ https://doi.org/10.1111/JEEA.12055
Baillie, R. T., & McMahon, P. C. (1990). The foreign exchange market: Theory and econometric evidence. Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/economics/finance/foreign-exchange-market-theory-and-econometric-evidence?format=PB&isbn=9780521396905
Barberis, N., Greenwood, R., Jin, L., & Shleifer, A. (2015). X-CAPM: An extrapolative capital asset pricing model. Journal of Financial Economics, 115(1), 1-24.‏ https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.08.007
Benjamin, D. J., Brown, S. A., & Shapiro, J. M. (2013). Who is ‘behavioral’? Cognitive ability and anomalous preferences. Journal of the European Economic Association, 11(6), 1231-1255.‏ https://doi.org/10.1111/jeea.12055
Bosch-Rosa, C. (2015). A tale of two tails: Preferences of neutral third-parties in three-player ultimatum games. Working Paper of the Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance No. 2014-05. ‏http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2261081
Bordalo, P., Gennaioli, N., & Shleifer, A. (2018). Diagnostic expectations and credit cycles. The Journal of Finance, 73(1), 199-227. https://doi.org/10.1111/jofi.12586
Bordalo, P., Gennaioli, N., Porta, R. L., & Shleifer, A. (2019). Diagnostic expectations and stock returns. The Journal of Finance, 74(6), 2839-2874.‏ https://doi.org/10.1111/jofi.12833
Bordalo, P., Gennaioli, N., Ma, Y., & Shleifer, A. (2020). Overreaction in macroeconomic expectations. American Economic Review, 110(9), 2748-82.‏ https://doi.org/10.1257/AER.20181219
Bouchaud, J. P., Krueger, P., Landier, A., & Thesmar, D. (2019). Sticky expectations and the profitability anomaly. The Journal of Finance, 74(2), 639-674.‏ https://doi.org/10.1111/jofi.12734
Breaban, A., & Noussair, C. N. (2015 Feb). Trader characteristics and fundamental value trajectories in an asset market experiment. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 8, 1-17.‏ http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2389937
Brooks, J., Katz, M., & Lustig, H. (2018). Post-FOMC announcement drift in US bond markets, Stanford University Graduate School of Business Research Paper No. 18-2. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3086941
Cagan, P. (1956). The Monetary Dynamics of Hyperinflation. In: Friedman, M., Ed., Studies in the Quantity Theory of Money, The University of Chicago Press, Chicago. https://doi.org/10.1007/978-1-349-19804-7_20
Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4(16). 386-405. https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x
Coibion, O., & Gorodnichenko, Y. (2015). Information rigidity and the expectations formation process: A simple framework and new facts. American Economic Review, 105(8), 2644-78.‏ https://doi.org/10.1257/aer.20110306
Colander, D., Fllmer, H., Haas, A., Goldberg, M., Juselius, K., Kirman, A., Lux, T. and Sloth, B. (2009). The Financial Crisis and the Systemic Failure of Academic Economics, Critical Review. A Journal of Politics and Society, 21 (2-3), 249–267. https://doi.org/10.1080/08913810902934109
Cueva, C., & Rustichini, A. (2015). Is financial instability male-driven? Gender and cognitive skills in experimental asset markets. Journal of Economic Behavior & Organization, 119, 330-344.‏ https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.08.014
De Bondt, W.P. (1993). Betting on trends: intuitive forecasts of financial risk and return, Int. J. Forecast, 9, pp. 355-371 https://doi.org/10.1016/0169-2070(93)90030-Q
Degrauwe, D., De Roeck, G., & Lombaert, G. (2009). Uncertainty quantification in the damage assessment of a cable-stayed bridge by means of fuzzy numbers. Computers & Structures, 87(17-18), 1077-1084. https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2009.03.004
 Dwyer, G, Williams A., Battalio, R., Mason., T. (1993). Tests of Rational Expectation in a Stark Setting, Economic Journal. 103, 586-60. https://doi.org/10.2307/2234533
Evans, J. S. B., & Stanovich, K. E. (2013). Dual-process theories of higher cognition: Advancing the debate. Perspectives on Psychological Science, 8(3), 223-241.‏ https://doi.org/10.1177/1745691612460685
Frederick, S. (2005). Cognitive reflection and decision making. Journal of Economic Perspectives, 19(4), 25-42. DOI:10.1257/089533005775196732
Giglio, S., & Kelly, B. (2018). Excess volatility: Beyond discount rates. The Quarterly Journal of Economics, 133(1), 71-127.‏ https://doi.org/10.1093/qje/qjx034
Greenwood, R., & Shleifer, A. (2014). Expectations of returns and expected returns. The Review of Financial Studies, 27(3), 714-746. http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:11880390
Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica46(6), 1251–1271. https://doi.org/10.2307/1913827
Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. The American Economic Review, 35(4), 519-530.‏ https://doi.org/10.1142/9789812701275_0025
Hey, J. D. (1994). Expectations formation: Rational or adaptive or…?. Journal of Economic Behavior & Organization, 25(3), 329-349. ‏ https://doi.org/10.1142/9789812701275_0025
Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263–291. https://doi.org/10.2307/1914185
Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1991). Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. Journal of Economic Perspectives, 5(1), 193-206.‏ https://doi.org/10.1257/jep.5.1.193
Kirman, A. (2010). The economic crisis is a crisis for economic theory. CESifo Economic Studies, 56(4), 498-535.‏ https://doi.org/10.1093/cesifo/ifq017
Landier, A., Ma, Y., & Thesmar, D. (2017). New experimental evidence on expectations formation, working paper‏. https://EconPapers.repec.org/RePEc:cpr:ceprdp:12527
Landier, A., Ma, Y., & Thesmar, D. (2019). Biases in expectations: Experimental evidence. Available at SSRN 3046955.‏ https://doi.org/10.2139/ssrn.3046955
Leitner, J., & Schmidt, R. (2007). Expectation formation in an experimental foreign exchange market. Central European Journal of Operations Research, 15(2), 167-184. https://doi.org/10.1007/s10100-007-0024-0
Levin, A. T. & Lin, C. J. (1992). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. San Diego, Calif. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(01)00098-7
Lucas Jr, R. E. (1972). Expectations and the Neutrality of Money. Journal of Economic Theory, 4(2), 103-124. https://doi.org/10.1016/0022-0531(72)90142-1
Mankiw, N. G., & Reis, R. (2002). Sticky information versus sticky prices: a proposal to replace the New Keynesian Phillips curve. The Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1295-1328.‏ http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:3415324
Marcet, A., & Sargent, T. J. (1988). The fate of systems with" adaptive" expectations. The American Economic Review, 78(2). 168-172.‏of Economic Perspectives. 19(4). 25-42.‏ https://www.jstor.org/stable/1818117
Metzler, L. A. (1941). The nature and stability of inventory cycles. The Review of Economics and Statistics, 23(3), 113-129.‏‏ https://doi.org/10.2307/1927555
Muth, J. F. (1961). Rational expectations and the theory of price movements. Econometrica: Journal of the Econometric Society. 315-335.‏ https://doi.org/10.2307/1909635
Myrdal, G. (1990). Political Element in the Development of Economic theory (1st Ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315133881
Nerlove, M. (1958). Adaptive expectations and cobweb phenomena. The Quarterly Journal of Economics, 72(2), 227-240.‏ https://EconPapers.repec.org/RePEc:oup:qjecon:v:72:y:1958:i:2:p:227-240.
Oechssler, J., Roider, A., & Schmitz, P. W. (2009). Cognitive abilities and behavioral biases. Journal of Economic Behavior & Organization, 72(1), 147-152. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2009.04.018
Roudari, S., Homayounifar, M., Salimifar, M. (2020). The impact of nominal foreign exchange rate fluctuations and business cycles on nonperforming loans with an emphasis on regime changes and time-scale. Iranian Journal of Economic Research, 25(85), 35-64. [In Persian] 10.22054/IJER.2020.45154.779
Schmalensee, R. (1976). An experimental study of expectation formation. Econometrica: journal of the Econometric Society, 17-41.‏ https://doi.org/10.2307/1911378
Sen, M. A., Amartya, S., Foster, J. E., & Foster, J. E. (1997). On economic inequality. Oxford university press.‏ https://doi.org/10.1093/0198281935.001.0001
Shiller, R. J., & Akerlof, G. A. (2009). Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy and Why It Matters for Global Capitalism. Princeton University Press, 49(1), 230. https://doi.org/10.1002/hrm.20337
Simon, H. (1955, Feb). A behavioral model of rational choice. The Quarterly Journal of Economics, 69(1), 99–118.‏ https://doi.org/10.2307/1884852
Stanovich, K. E, West, R. F., & Toplak, M. E., 2016. The Rationality Quotient: Toward a Test of Rational Thinking. Cambridge: the MIT press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262034845.001.0001
Thaler, R. (1985). Mental accounting and consumer choice. Marketing Science. 4(3). 199-214.‏ https://doi.org/10.1287/mksc.4.3.199
Toplak, M. E., West, R. F., & Stanovich, K. E. (2014). Assessing miserly information processing: An expansion of the Cognitive Reflection Test. Thinking & Reasoning, 20(2), 147-168.‏ https://doi.org/10.1080/13546783.2013.844729
Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and Biase. Science, 185, 1124–1130. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124
Tversky, A., & Kahneman, D. (1983). Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment. Psychological Review, 90(4), 293–315.  https://doi.org/10.1037/0033-295X.90.4.293
Woodford, M. (2003). Optimal interest-rate smoothing. The Review of Economic Studies, 70(4), 861-886.‏ https://doi.org/10.1111/1467-937X.00270.