دوره و شماره: دوره 13، شماره 38، بهار 1388 
8. قیمت‌گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی (مطالعه موردی شهر نیشابور)

صفحه 217-242

محمد علی فلاحی؛ حسین انصاری؛ کامران داوری؛ نرگس صالح‌نیا