برآورد نرخ تنزیل مبتنی بر نرخ خطر برای ایران و چند کشور منتخب

قهرمان عبدلی؛ حسن حیدری

دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 1-29

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مباحث در تجزیه و تحلیل فایده ـ هزینه پروژه‌های عمومی به عامل تنزیل مربوط می‌شود. به طور معمول برای تنزیل منافع و هزینه‌های هر  پروژه بخش عمومی از نرخ تنزیل ثابت و به دنبال آن از عامل تنزیل نمایی (نزولی) استفاده می‌شود. این عامل تنزیل به دلایل زیر دقیق نیست: 1. عوامل مؤثر و شدت تأثیر آنها برمنافع و هزینه‌های پروژه ...  بیشتر

بررسی اثرات شوک‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

محمد نوفرستی؛ فردین محمدی

دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 31-52

چکیده
  با تشخیص شوک‌های کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد و شناسایی چگونگی انتشار آن در اقتصاد کشور، دولت قادر خواهد بود سیاست‌هایی را در جهت کنترل پیامدهای نامطلوب این شوک‌ها بر توزیع درآمد به کار گیرد. در‌این پژوهش، می‌خواهیم مشخص‌کنیم که شوک‌های ناشی از متغیرهای کلان و شوک‌های سیاستگذاری تا چه اندازه و در طول چندسال به ایجاد نابرابری ...  بیشتر

اثرات فرآیند جهانی‌شدن بر تورم در ایران

علی طیب‌نیا؛ رضوان زندیه

دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 53-96

چکیده
  پژوهش‌های انجام‌شده نشان‌می‌دهد که در سال‌های اخیر به‌رغم افزایش قیمت جهانی مواد‌اولیه از قبیل نفت و فولاد و اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی در بیشتر کشورها، سطح قیمت‌های جهانی رشد اندک و با ثباتی را تجربه‌کرده و نرخ تورم ارقامی کم‌تر از پیش‌بینی‌ها را  نشان‌می‌دهد. در ایران نیز به‌رغم اتخاذ سیاست‌های به شدت انبساطی وکم‌سابقه ...  بیشتر

اثر رقابت‌مندی بر رشد اقتصادی با رویکرد الگوی رشد درونزا

جمشید پژویان؛ مرجان فقیه نصیری

دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 97-132

چکیده
  نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصادی است؛ زیرا نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی انسان‌ها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین‌کننده نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از بزرگترین رازهای اقتصاد است. یکی از مباحث مهم در توضیح‌دهندگی رشد اقتصادی، استراتژی‌های تجاری ...  بیشتر

برآورد هزینه رفاهی ناشی از انحصار مؤثر در صنعت بیمه ایران

محمد نبی شهیکی تاش؛ نسیم فیوضی اختیاری

دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 133-155

چکیده
  رقابت و انحصار دو مقوله بسیار مهم در ساختار بازار بوده که بسته به شرایط اقتصادی جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. به لحاظ نظری، حاکم‌بودن ساختار انحصاری در یک بخش به اخلال در تخصیص بهینه منابع و ایجاد رانت‌های اقتصادی منجر شده و پیامد چنین ساختاری ایجاد هزینه‌های اجتماعی است که به دریافت کنندگان این خدمات تحمیل می‌شود. نتایج ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر ورود و خروج خالص بنگاه‌ها در بخش صنعت ایران

محمد باقر بهشتی؛ ناصر صنوبر؛ حسن فرزانه کجاباد

دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 157-179

چکیده
  رقابت در اقتصاد امروزی تبدیل به گفتمان برتر در بازارها شده‌است. رقابت در مفهوم نوین خود تنها شامل رقابت بین بنگاه‌های حاضر در صنعت نمی‌شود، بلکه نیروهای رقابتی در مفهوم گسترده خود به پنج نوع نیروی رقابتی تقسیم شده، که یکی از این پنج نیرو، رقابت بنگاه‌های بالقوه برای ورود به صنعت است. ورود و خروج هر دو از عوامل اساسی فرایند انتخاب ...  بیشتر

تحلیل نظری و کاربردی نظریه‌های مزیت سنجی منطقه‌ای و مدل‌سازی مزیت سنجی بخش‌های تولیدی در مناطق کشور

حجت الله عبدالملکی؛ نعمت الله اکبری؛ کیومرث آقایی

دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 181-216

چکیده
  در تحلیل‌های کاربردی اقتصاد خرد،‌ نحوه تصمیم‌گیری بنگاه‌ها به‌منظور تعیین مکان فعالیت تولیدی،‌ یکی از مسائل حائز اهمیت است. از سوی دیگر، با توجه به نبود اطلاعات کامل در محیط واقعی اقتصاد و کمبود منابع تولید، بررسی میزان مزیت مناطق مختلف کشور در خصوص انواع فعالیت‌های تولیدی به منظور جهت‌دهی و تشویق فعالیت‌های بخش خصوصی و بهبود ...  بیشتر

قیمت‌گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی (مطالعه موردی شهر نیشابور)

محمد علی فلاحی؛ حسین انصاری؛ کامران داوری؛ نرگس صالح‌نیا

دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، صفحه 217-242

چکیده
  آب به عنوان یک کالای ضروری در ‌دهه‌های اخیر به شدت کمیاب شده و به دلیل نبود جانشین برای آن، مشکل کمیابی آب هر روز ملموس‌تر می‌شود. لذا بهبود این شرایط نیازمند رویکردهای مناسبی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است. این مهم جز با قیمت‌گذاری مناسب آب و تعیین تعرفه‌های بهینه با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی میسر نیست. در این ...  بیشتر