مقاله پژوهشی
قدرت چانه‌زنی گزینه‌های صادرات گاز از کریدور جنوبی به اروپا

امیر جعفرزاده؛ قهرمان عبدلی؛ افشین جوان

دوره 25، شماره 84 ، مهر 1399، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.47943.810

چکیده
  کشورهای اروپایی جهت کاهش وابستگی خود به واردات گاز از روسیه، نیازمند متنوع‌سازی مسیرهای واردات گاز هستند. یکی از بهترین گزینه‌ها برای صادرات گاز به کشورهای اروپایی، صادرات گاز از طریق کریدور جنوبی است که در آن کشورهای ایران، آذربایجان، ترکمنستان و عراق می‌توانند به صورت بالقوه حضور داشته باشند. هر چهار کشور فوق برای صادرات گاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای با رویکرد اقتصادسنجی فضایی

علی فقه مجیدی؛ خالد احمدزاده؛ سیده فاطمه نجفی زاده

دوره 25، شماره 84 ، مهر 1399، صفحه 35-68

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.32149.553

چکیده
  در سال‌های اخیر، تمایل به ایجاد اتحادیه‌های پولی در سطح بین‌المللی افزایش‌یافته است. بر اساس تئوری‌های اقتصادی، تشکیل اتحادیه‌های پولی و اتخاذ یک پول مشترک یکپارچگی اقتصادی را تشویق می‌کند، می تواند سیاست‌های پولی ناپایدارکننده را کنترل کند، هزینه‌های معاملاتی در تجارت را کاهش داده و به افزایش زیادی در درآمد واقعی از طریق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی الگوی مصرف آب خانوارهای روستایی و شهری ایران با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی

ندا بیات؛ علی اصغر سالم

دوره 25، شماره 84 ، مهر 1399، صفحه 69-114

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.37561.669

چکیده
  وضعیت بحرانی آب و رشد تقاضای آن در ایران، تخریب و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی و تداوم خشکسالی در سال‌های گذشته، مدیریت تقاضای آب را در تمامی بخش‌های مصرف از جمله بخش خانگی  به یک دغدغه مهم در سیاست‌های کشور تبدیل کرده است. بدون شناسایی عوامل تاثیرگذار و اهمیت آن‌ها در الگوی مصرف آب خانگی، برنامه‌ریزی و اجرای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد با استفاده از رهیافت تحلیل بین کشوری

بایرام پاکروان

دوره 25، شماره 84 ، مهر 1399، صفحه 115-142

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.40067.722

چکیده
   تاثیر رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد کشورها بر سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی، امری اجتناب‌ناپذیر است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای منتخب منطقه منا پرداخته است. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای پژوهش طی دوره زمانی 2017-2010 از گزارشات و پایگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش کارایی بانک‌ها با استفاده از رهیافت بیزین: مطالعه موردی بانک‌های منتخب ایران

محمدتقی تقوی فرد؛ رضا حبیبی؛ عباس علی یاری

دوره 25، شماره 84 ، مهر 1399، صفحه 143-166

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.32378.556

چکیده
  این پژوهش با هدف اندازه‌گیری کارایی بانک‌های منتخب ایران برای دوره زمانی 1391  تا 1397  انجام شده است. برای اندازه‌گیری کارایی، تغییرات کارایی و بهره‌وری از رویکرد بیزین استفاده شده است. در این پژوهش، مطالبات معوق بانک‌ها را به عنوان خروجی نامطلوب و تسهیلات اعطایی، دارایی‌های خارج از ترازنامه و اوراق بهادار به عنوان خروجی مطلوب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مولفه‌های موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب در دشت همدان- بهار

حمید بلالی؛ فاطمه یوسفی؛ رضا موحدی

دوره 25، شماره 84 ، مهر 1399، صفحه 167-190

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.40392.729

چکیده
  یکی از کارآمدترین و موثرترین راهکارهای موجود برای مدیریت تقاضای آب، توجه به جنبه‌های اقتصادی از جمله ایجاد و توسعه بازارهای آب است. عوامل متعددی در ایجاد و توسعه بازار آب تاثیرگذار هستند. وجود ساختار فنی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مناسب برای تشکیل بازار آب بسیار ضروری است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش اقتصاد دانش‌بنیان در نسبت شکاف فناوری کشورهای سند چشم‌انداز 1404 ایران

جعفر رودری؛ محسن زاینده رودی؛ حسین مهرابی بشر آبادی

دوره 25، شماره 84 ، مهر 1399، صفحه 191-226

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.45491.783

چکیده
  اهمیت نسبت شکاف فناوری در بین کشورهای منطقه چشم‌انداز نه تنها از منظر نقش فناوری قابل بررسی است، بلکه به‌دلیل اهمیت و جایگاه رقابت‌پذیری اقتصادی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پزوهش نقش اقتصاد دانش‌بنیان در نسبت شکاف فناوری با استفاده از توابع تولید مرزی و فرامرزی برای دوره زمانی 1395-11375 در 24 کشور سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ...  بیشتر