دوره و شماره: دوره 12، شماره 36، پاییز 1387 
2. تحلیل پویای DID در بررسی تأثیر اتحادیه‌های پولی بر همگرایی درآمدی شمال-جنوب

صفحه 17-36

سید کمیل طیبی؛ هوشنگ شجری؛ محمد واعظ برازانی؛ احمد گوگردچیان


3. مدل‌سازی و پیش‌بینی قیمت بنزین با استفاده از شبکه عصبی GMDH

صفحه 58-37

حمید ابریشمی؛ علی معینی؛ محسن مهرآرا؛ مهدی احراری؛ فاطمه سلیمانی کیا


7. اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 135-152

عزت الله عباسیان؛ مهدی مرادپور اولادی؛ وحید عباسیون