دوره و شماره: دوره 14، شماره 43، تابستان 1389 
1. بررسی اثر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران (1386-1340)

صفحه 1-21

کریم اسلاملوئیان؛ مریم شفیعی سروستانی؛ محبوبه جعفری


2. بررسی تورم و بیکاری در اقتصاد ایران

صفحه 23-54

سیدصفدر حسینی؛ حیدر قلی‌زاده