مقاله پژوهشی اقتصاد انرژی
پویایی جداسازی مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی در ایران: شواهد جدید از رویکرد تحلیل عاملی در سطوح سه‌گانه انرژی

سعید راسخی؛ سارا قنبرتبار

دوره 28، شماره 97 ، دی 1402، صفحه 6-43

https://doi.org/10.22054/ijer.2024.76778.1233

چکیده
  به‌کارگیری منابع طبیعی به‌ویژه انرژی برای رفاه اقتصادی ضروری است، با این حال، مصرف فزاینده این منابع موجب نگرانی­های توسعه پایدار شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی پویایی جداسازی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و دی‌اکسیدکربن در ایران طی دوره زمانی 2020-2000 با استفاده از روش تاپیو[1] (2005) و رویکرد تحلیل عاملی با تمرکز بر سه سطح از مصرف انرژی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نظریه بازی
کاستی‌های معمای زندانی در تبیین پیدایش نهادها؛ همراه با مقدمه‌ای بر مدل جایگزین

فرشاد مومنی؛ رضا شهره

دوره 28، شماره 97 ، دی 1402، صفحه 44-83

https://doi.org/10.22054/ijer.2022.65320.1063

چکیده
  در نیم قرن اخیر، مدل معمای زندانی از مرزهای آغازین خود در حوزه تعارض منافع سطح خرد، فراتر رفته و گستره‌ای از مسائل مرتبط با نظام‌های وابستگی متقابل از جمله کنش جمعی، منابع اشتراکی، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. با چنین بازتاب گسترده‌ای بدیهی است وجود کاستی‌های بنیادی در این مدل، پژوهشگران و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد بخش عمومی
مبانی، نقدها و دلالت‌های قضیه کوز: یک ارزیابی مجدد

علی نصیری اقدم

دوره 28، شماره 97 ، دی 1402، صفحه 84-116

https://doi.org/10.22054/ijer.2023.68546.1116

چکیده
  هدف از این مقاله ارزیابی مجددی است از قضیه کوز؛ قضیه­ای که رونالد کوز در یکی از برج­های دوقلوی[1] خود طرح کلی آن را ریخت و نگاه پیگویی به مسئله آثار خارجی و مسئولیت مدنی را مورد انتقاد قرار داد و با اتکا به فلسفه انگلیسی پیامدگرا از مبنا قرار دادن قاعده تقصیر اجتناب نمود. دلالت قضیه کوز از نظر اقتصادی عدم نیاز به مداخله دولت برای حل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
سنجش ردپای بوم‌‎شناختی به منظور پیش‏‌بینی کاربری زمین در رویکرد داده-ستانده پویا

سیمین عزیزمحمدی؛ فاطمه بزازان

دوره 28، شماره 97 ، دی 1402، صفحه 117-151

https://doi.org/10.22054/ijer.2024.77184.1244

چکیده
  پیشی گرفتن تقاضای انسان از ظرفیت زیستی زمین باعث تخریب روزافزون محیط زیست شده و همین امر ضـرورت انجـام پژوهش دقیق درباره این تغییرات و پیش‎بینی آن را دوچندان می‌کند. ردپای بوم­شناختی شاخص مناسبی برای پی‌گیری تقاضای انسان، ظرفیت احیای منابع و جذب زباله در محیط‌زیست است. مفهوم آن به دنبال ارائه معیاری زمین‎‌محور است که اثر مصرف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصادکلان
سرریز تلاطمات بین نرخ ارز، تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد TVP-VAR-BK

سهیل رودری؛ سید هادی عربی؛ ساناز رحیمی کاه کشی

دوره 28، شماره 97 ، دی 1402، صفحه 152-190

https://doi.org/10.22054/ijer.2024.74542.1200

چکیده
  امروزه هر تلاطمی در یک بخش ، بخش­های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد. هدف از این مطالعه، بررسی نحوه انتقال و دریافت و همچنین سر­ریز تلاطمات با توجه به دوره زمانی بروز تلاطمات میان نقدینگی، نرخ ارز و تورم در دوره زمانی 2022:09 الی 1982:03 (1401:07-1361:01) با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامتر­های متغیر در زمان - ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهینه سازی (خطی، غیرخطی، پویا و فازی)
پیشنهاددهی همزمان در بازارهای رقابتی برق و بورس انرژی برای یک نیروگاه حرارتی براساس ارزش فعلی خالص سود

مهرنوش خاجی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد

دوره 28، شماره 97 ، دی 1402، صفحه 191-238

https://doi.org/10.22054/ijer.2022.68510.1113

چکیده
  هدف این پژوهش، ارائه مدلی به منظور تعیین استراتژی بهینه پیشنهاددهی از سوی تولیدکننده انرژی الکتریکی، شامل قیمت پیشنهادی فروش و مقدار انرژی الکتریکی قابل عرضه جهت شرکت در بازار رقابتی برق و بازار بورس انرژی است. پیشنهاد فروش به بازار بورس به‌صورت ارائه بسته‌های یک ماهه کم‌باری، میان‌باری، اوج بار و بار پایه است. با بهینه‌سازی مدل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصادکلان
تأثیر بحران بانکی بر توزیع درآمد طبقات مختلف درآمدی

زهرا شیخعلی زاده؛ جعفر حقیقت؛ زهرا کریمی تکانلو؛ سید صالح اکبر موسوی

دوره 28، شماره 97 ، دی 1402، صفحه 278-239

https://doi.org/10.22054/ijer.2024.76110.1223

چکیده
  هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر بحران‌های بانکی بر توزیع درآمد طبقات مختلف درآمدی طی دوره زمانی 2020-1990 برای 60 کشور منتخب جهان است. بدین منظور، 6 مدل با متغیرهای وابسته مختلف که صدک‌های درآمدی مربوط به طبقات ثروتمند، متوسط و فقیر را نشان می­دادند، با استفاده از مدل­سازی پانل GMM تخمین زده شد. نتایج نشان داد که با وقوع بحران بانکی سهم درآمد ...  بیشتر