مقاله پژوهشی بانکداری
تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران

فرشاد مومنی؛ عباس شاکری؛ جواد طاهرپور؛ بهنام عزتی اختیار

دوره 26، شماره 86 ، فروردین 1400، صفحه 10-42

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.47094.797

چکیده
  برخی نظریه‌های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی‌سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می‌سازند، اما عملکرد بانک‌های خصوصی در برخی کشورها تفاوت‌های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب‌های مناسب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه اقتصادی
شناسایی مسیر توسعه قابلیت‌های فناورانه کشور با استفاده از رویکرد پیچیدگی اقتصادی

بهروز شاهمرادی؛ مژگان سمندرعلی اشتهاردی

دوره 26، شماره 86 ، فروردین 1400، صفحه 44-72

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.41813.755

چکیده
  پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که امروزه برای بیان میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب فناورانه در جهت انباشت قابلیت‌های فناورانه پراکنده و کاربردی کردن آن به کار می‌رود. در این مقاله سعی شده با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی به شناسایی محصولات موجود در مرز قابلیت‌های فناورانه اقتصاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد سیاسی
نهادها و رشد اقتصادی (تحلیلی بنیادین از موانع نهادی تداوم رشد اقتصادی ایران عصر پهلوی دوم)

سلمان قاراخانی؛ محسن رنانی؛ زهرا کریمی

دوره 26، شماره 86 ، فروردین 1400، صفحه 74-124

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.48662.818

چکیده
  یکی از الگوهای نظری رایج برای فهم ریشه‌های تاریخی توسعه‌نیافتگی جوامع گوناگون، نظریه نهادگرایان جدید درباره‌ بهبود کیفیت نهادی است که بر سرچشمه‌های بنیادین رشد اقتصادی تاکید دارد. براساس این نظریه، جوامع دارای نهادهای فراگیر با ایجاد فرآیند تخریب خلاق و توزیع رانت مولد با حرکت به سوی چرخه‌های تکاملی، رشد و توسعه اقتصادی پایدار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد رشد
نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران

علی‌رضا کشاورز؛ زکریا فرج زاده

دوره 26، شماره 86 ، فروردین 1400، صفحه 126-164

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.42817.761

چکیده
  در سال­های اخیر در جهت شناخت تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها، سرمایه طبیعی به­عنوان عامل مهم در مدل­های رشد وارد شده است. در همین راستا، این مطالعه با هدف ارزیابی نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران انجام شد. برای این منظور از داده­های سری­زمانی دوره 94-1359 و مدل رشد نئوکلاسیک سولو استفاده شد. شاخص­های معرفی­شده برای سرمایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصادکلان
طبقه‌بندی ارتباط میان بیکاری و پیچیدگی اقتصادی براساس سطح نوآوری

نرگس حاجی‌ملادرویش؛ ندا مظفری پور

دوره 26، شماره 86 ، فروردین 1400، صفحه 166-188

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.51236.852

چکیده
  یکی از نگرانی‌های قدیمی بازار کار، جانشینی نیروی کار با روبات‌ها و اتوماسیون بوده و بسیاری از افراد، رشد نوآوری و فناوری را متناسب با افزایش بیکاری دانسته‌اند. برخی از محققان تاثیرپذیری اشتغال از افزایش رشد فناوری را منوط به دامنه و عمق بازارها دانسته‌اند. شواهد موجود نشان می‌دهد تاثیرپذیری اشتغال از نوآوری و فناوری وابسته به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد بین الملل
تاثیر باز بودن تجاری بر تورم در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته

سمیرا متقی؛ آناهیتا سیفی؛ صلاح ابراهیمی

دوره 26، شماره 86 ، فروردین 1400، صفحه 190-212

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.44433.777

چکیده
  مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی مقایسه­ای و به‌کارگیری داده­های ترکیبی به بررسی ارتباط باز بودن تجاری و تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 1990 تا 2017 پرداخته و فرضیه رومر را با به‌کارگیری ارتباط شاخص تورم با درجه باز بودن تجاری مورد آزمون قرار ­دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که فرضیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی
تاثیر عامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه

ابوالفضل شاه آبادی؛ راضیه داوری کیش؛ مهدی جعفری

دوره 26، شماره 86 ، فروردین 1400، صفحه 214-241

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.40917.739

چکیده
  اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد می‌کند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر می‌گردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ‌ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار می­شده اما به تاخیر افتاده و این امر می‎‌تواند در ...  بیشتر