یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا برای ارزیابی آثار سیاست‌های انرژی: شواهدی از ایران

ناصر خیابانی

دوره 21، شماره 69 ، بهمن 1395، صفحه 1-46

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.7502

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویا است که بتواند با تأکید بر بخش انرژی، آثار تغییر قیمت حامل‌های انرژی و تغییر در ضرایب تکنولوژی را روی متغیرهای اقتصادی ایران و شدت انرژی مورد تحلیل قرار دهد. الگوی مورد نظر که آن را DGEMI[1] می‌نامیم، الگویی است که بر اساس توسعه و گسترش  الگوی 1-2-3-T،  دوراجان و گو[2] (1998)، الگوی خیابانی ...  بیشتر

آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر شاخص هزینه زندگی خانوار زن‌ سرپرست: رهیافت الگوی قیمتی ماتریس حسابداری اجتماعی

سهیلا پروین؛ مریم مستعلی پارسا

دوره 21، شماره 69 ، بهمن 1395، صفحه 47-71

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.7503

چکیده
  حذف یارانه‌های فراگیری مانند سوخت یا تغییر شکل در نظام پرداخت آن آثار متفاوتی بر گروه‌های مختلف جامعه دارد. هدفمندی می‌تواند از آثار نامطلوب این سیاست بکاهد. با توجه به آسیب‌پذیری خانوارهای زن‌سرپرست، معیار جنسیتی می‌تواند معیار مشخصی برای تفکیک گروه‌های هدف باشد. آمارها نشان می‌دهد در خانوارهای زن‌سرپرست، به‌دلیل محدودیت‌ها ...  بیشتر

تخصیص نامناسب منابع و رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد داده-ستانده

اسفندیار جهانگرد

دوره 21، شماره 69 ، بهمن 1395، صفحه 73-115

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.7504

چکیده
  یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین‌کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری می باشد. اینکه چرا سرمایه‌گذاری درکشوری زیاد است  اما رشد اقتصادی حاصل نشده است،  نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد ...  بیشتر

آزمون فروض تکنولوژی در محاسبه جدول داده ستانده متقارن ایران: یک رهیافت اقتصاد سنجی

اسمعیل ابونوری؛ عزیزاله فرهادی

دوره 21، شماره 69 ، بهمن 1395، صفحه 117-145

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.7511

چکیده
  تحلیل جدول داده ستانده به‌ویژه در تجارت، محیط زیست، بهره‌وری برای برنامه ریزی و سیاستگذاری مورد توجه هستند. کیفیت  این تحلیل‌ها بستگی به نحوه ساخت جدول متقارن بر اساس انتخاب نوع تکنولوژی  (تکنولوژی  محصول در مقابل تکنولوژی  فعالیت) دارد. در دستورالعمل سازمان ملل متحد اختیار انتخاب نوع تکنولوژی  به کشورها واگذار شده ...  بیشتر

بکارگیری پیوندهای خالص در تبیین جایگاه بانک در اقتصاد ایران

زهرا مسیبی؛ نورالدین شریفی

دوره 21، شماره 69 ، بهمن 1395، صفحه 147-171

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.7512

چکیده
  محدودیت منابع تولیدی نظیر نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و دیگر منابع تولیدی در کشورهای درحال توسعه سبب شده است تا براساس نظریه رشد نامتوازن، استفاده از آن‌ها در بخش‏های تولیدی با توجه به اولویت این بخش‏ها صورت پذیرد.  این تحقیق در پی تعیین  جایگاه بخش بانک در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر دیگر بخش‌های اقتصادی کشور است. برای تعیین ...  بیشتر

بررسی تطبیقی روش‌های سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی در سنجش بخش‌های کلیدی

نرگس صادقی؛ سید هادی موسوی نیک

دوره 21، شماره 69 ، بهمن 1395، صفحه 173-208

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.7513

چکیده
  در سال 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب «راهبرد توسعه صنعتی» و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحت عنوان «اولویت‌بندی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران» بخش‌های کلیدی را در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد کرده‌اند. اولی معیارهای کلی مانند سهم ارزش افزوده، اشتغال، صادرات و ... را ملاک تعیین بخش‌های پیشرو و دومی روش ...  بیشتر