رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تاکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار مورد ایران سال های 1345 - 1379

مسعود نیلی؛ شهاب نفیسی

دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1382، صفحه 1-31

چکیده
  در این مقاله، چگونگی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی، با در نظر گرفتن توزیع آموزش، به معنی میزان پراکندگی سالهای تحصیل در بین شاغلان، برای ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که با وارد کردن این متغیر، قدرت توضیح‌دهی رابطه تخمین زده شده به میزان قابل توجهی بهبود پیدا می‌کند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که با افزایش ...  بیشتر

بررسی کارایی سیستم مالیاتی در اقتصاد ایران با توجه به کشش قیمتی و وقفه مالیاتی

عباس شاکری؛ میر حسین موسوی

دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1382، صفحه 57-78

چکیده
  با توجه به اینکه در اقتصاد ایران درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین منبع تامین کننده مخارج دولت بعد از درآمدهای نفتی است؛ لذا بررسی کارایی سیستم مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به اینکه کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی متأثر از دو عامل، وجود وقفه‌های طولانی و سیستم مالیاتی انعطاف‌ناپذیر است؛ در این راستا، با در ...  بیشتر

برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1345 - 1380

مسعود صادقی؛ مصطفی عمادزاده

دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1382، صفحه 79-98

چکیده
  این مطالعه تلاش دارد به بررسی تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی پرداخته و ضمن ارائه یک چارچوب مناسب نظری که در برگیرنده عامل آموزش است، با کسب نتایج برآوردی به ارائه راهکارهای مناسب بپردازد. در این مقاله، تلاش می شود تا کشش های تولید به تفکیک عامل سرمایه انسانی و دیگر عوامل تولید به منظور شناسایی اهمیت سرمایه انسانیدر مقایسه ...  بیشتر

محاسبه توان رقابت هزینه ای واحدهای تولیدی فولاد با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) (مجتمع فولاد مبارکه)

حسن کلباسی؛ ولی گریوانی

دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1382، صفحه 99-124

چکیده
  در چند سال اخیر بحث پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به صورت جدی در محافل علمی و سیاسی کشور مطرح شده است. در این میان سوالاتی مطرح می شود که دغدغه های اکثر صاحبان صنایع و سیاست گزاران را تشکیل می دهد. سوالاتی از قبیل اینکه ایا بنگاه های ما می توانند پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی با رقبای خارجی در بازارهای داخل و خارجی ...  بیشتر

تحلیل مزد و بهره وری در صنایع ایران

عبدالله طاهری

دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1382، صفحه 125-146

چکیده
  فکر ارتباط مزد و بهره‌وری کار همراه با توسعه صنعتی در سطح اقتصاد خرد مطرح شد و همگام با رشد صنایع، انواع نظام‌های مزدی منطبق با بهره‌وری کار به وجود آمد. در همه این نظام‌ها بخشی از مزد یا تمامی آن به بازده فردی یا گروهی ارتباط پیدا می‌کند. این نظام‌ها با عنوان نظام «پرداخت براساس نتایج» تقریباً در همه قراردادهای ...  بیشتر

ارایه سیستم هشدار پیش از موعد برای بحران های مالی در اقتصاد ایران

مرتضی نادری

دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1382، صفحه 147-174

چکیده
  به دلیل تاثیر منفی بحران های مالی بر عملکرد بخش واقعی اقتصادها و نیز پیامدهای رکودی متعاقب آن، اخیرا پپیش بینی بحران های مالی مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. وقوع بحران مالی شرق آسیا در سال 1997 و احتمال بروز این بحران ها در فرایند جهانی شدن اقتصادها طی سالهای آینده، پژوهشگران اقتصادی را وادار کرده است که به موضوع ...  بیشتر

کاربرد الگوریتم ژنتیک در انتخاب یک مجموعه دارایی از سهام بورس اوراق بهادار

سیمین عبدالعلی زاده شهیر؛ کوروش عشقی

دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1382، صفحه 175-192

چکیده
  پیچیدگی بازارها، به ویژه طیف گسترده ابزارهای سرمایه گذاری و عوامل متعدد موثر بر آنها، تصمیم گیری در خصوص انتخاب نوع دارایی را برای سرمایه گذاران دشوار می کند؛ به طوری که سرمایه گذاران همواره در تصمیم گیری های خود با مساله بهینه سازی مجموعه دارایی روبه رو هستند. هدف از این بهینه سازی، تعیین میزان تخصیص وجه به هر دارایی به ...  بیشتر