معرفی و مقایسه‌ عملکرد گزیده‌ای روش‌های معمول در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک چنددوره‌ای: مطالعه‌ موردی بورس اوراق بهادار تهران

سید مهدی برکچیان؛ محمد حسین رضائی

دوره 19، شماره 60 ، مهر 1393، صفحه 1-35

چکیده
  مؤسسات مالی خصوصا بانک‌ها بنا بر الزامات قانونی کمیته‌ی بازل، برای تعیین میزان سرمایه‌ی احتیاطی خود می‌بایست پیش‌بینی‌های چنددوره‌ای (Multi-Period) از ارزش در معرض ریسک سبد دارایی­های خود داشته باشند. لذا یافتن مدل­های کارآمد در تخمین ارزش در معرض ریسک چنددوره‌ای (یا چندروزه) برای مدیران ارشد ریسک و علی‌الخصوص مدیران ریسک مالی ...  بیشتر

انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص‌های قیمت داخلی با رویکرد SVAR

جاوید بهرامی؛ تیمور محمدی؛ شادی بزرگ

دوره 19، شماره 60 ، مهر 1393، صفحه 37-65

چکیده
  از منظر سیاست­گذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت­ها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاست­های پولی محسوب می­شود. این مطالعه با تحلیل داده­های فصلی سال  1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار می­دهد. علاوه ...  بیشتر

قدرت چانه‌زنی والدین و تخصیص زمان کودک در میان خانوارهای ایران

غلامرضا کشاورز حداد؛ شهلا اوجاقی

دوره 19، شماره 60 ، مهر 1393، صفحه 67-99

چکیده
  در این پژوهش به موضوع تخصیص زمان کودکان در میان خانوارهای ایرانی می­پردازیم. برخی از محققین بر این باورند که والدین نسبت به فرزندانشان دارای ترجیحات یکسانی می­باشند، اما در حقیقت پدر و مادر ممکن است اثرات متفاوتی بر تخصیص زمان فرزند دختر و پسر داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قدرت چانه­زنی والدین بر تخصیص زمان کودک ...  بیشتر

رابطه بین حاکمیت قانون و نرخ تورم: شواهدی از کشورهای منتخب منطقه MENA

حسن حیدری؛ رقیه علی‌نژاد؛ رعنا اصغری

دوره 19، شماره 60 ، مهر 1393، صفحه 101-132

چکیده
  این مطالعه، اثر حاکمیت قانون بر نرخ تورم را برای 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی قرار داده است. روابط موجود بین متغیرها در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) تخمین زده می­شود. نتایج حاصل از برآورد مدل، فرضیه خطی بودن را رد کرده و وجودیکتابعانتقالپیوستهبادورژیممتفاوتو ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی

عباس عرب مازار؛ حسام الدین قاسمی

دوره 19، شماره 60 ، مهر 1393، صفحه 133-156

چکیده
  در این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران و با استفاده از چارچوب ذهنی عدم اطمینان مدل به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی پرداخته شده است. با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی و در چارچوب عدم اطمینان مدل و با برآورد نه میلیون و ششصد هزار رگرسیون، 6 متغیر نرخ ارز آزاد، تولید ناخالص داخلی، تورم، سرمایه گذاری بخش ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر نرخ رشد تولید صنایع ایران (1390-1373)

محمد مولایی؛ راضیه صحرایی

دوره 19، شماره 60 ، مهر 1393، صفحه 157-180

چکیده
  بخش صنعت یکی از بخش­های مهم اقتصادی است و رشد و توسعه آن باعث توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشور می­باشد­. توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از  فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه می­باشد­. عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثر است که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن ...  بیشتر