عکس‏ العمل‏های مالی مناسب در برابر تکانه‏ های تصادفی (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)

جاوید بهرامی؛ میثم رافعی

دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، صفحه 1-37

چکیده
  این مقاله با بکارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران و لحاظ چسبندگی قیمت و بازارهای ناقص، نشان می‏دهد که چگونه تکانه‏های تصادفی در حضور انواع مختلف قواعد عکس‏العمل مالی، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می‏دهند. در این راه، پاسخ متغیرهای مزبور به تکانه‏های تصادفی در سناریوی پایه (که ...  بیشتر

تخمین پارامترهای تابع تغییرپذیری درون صنعتی حاشیه سود و ارزیابی درجه تمرکز در صنایع کارخانه‌ای ایران براساس رویکردU دیویس

محمدنبی شهیکی تاش؛ علی نوروزی

دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، صفحه 39-76

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی درجه تمرکز و قدرت بازاری در صنایع کارخانه‌ای ایران می­باشد. در این تحقیق به منظور ارزیابی درجه تمرکز صنعتی از رهیافت "تابع تغییرپذیر درون صنعتی حاشیه سود" و رویکرد U دیویس[1] استفاده شده است. در این رویکرد، وزن متغیر توزیع نابرابری صنایع (کشش توزیع نابرابری) به صورت برونزا نبوده و براساس رهیافت پارامتریک و به ...  بیشتر

ارزیابی اثرات ترازنامه‌ای سیاست‌های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)

سهیلا پروین؛ عباس شاکری؛ اعظم احمدیان

دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، صفحه 77-115

چکیده
  در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می‌سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه‌ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش ...  بیشتر

ارزیابی روشهای RAS متعارف و RAS تعدیل شده در بهنگام‌سازی ضرایب داده-ستانده اقتصاد ایران با تأکید بر شقوق مختلف آمارهای برونزا

زهرا مشفق؛ گلروز رمضان‌زاده ولیس؛ افسانه شرکت؛ محدثه سلیمانی؛ علی‌اصغر بانویی

دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، صفحه 117-152

چکیده
  علیرغم معرفی و بکارگیری روشهای متعدد بهنگام‌سازی ماتریس ضرایب مستقیم داده- ستانده در شش دهه گذشته، هنوز نکاتی از روشهای RAS و RAS تعدیل شده وجود دارند که در سالهای اخیر توجه تحلیلگران اقتصاد داده- ستانده را به خود معطوف کرده است. یکی از این نکات چالش برانگیز رابطه بین اطلاعات برونزا، برتر و یا اضافی بیشتر سال مقصد در روش RAS تعدیل شده و ...  بیشتر

تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با بکارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی

هادی رفیعی دارانی؛ ناصر شاهنوشی

دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، صفحه 153-181

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی کشورهای مختلف در سال‌های 2000، 2005 و 2010 می‌باشد. برای این منظور، با توجه به معنی‌داری آماره موران و وجود همبستگی فضایی در خصوص شاخص توسعه انسانی کشورهای مختلف، از رگرسیون موزون جغرافیایی (الگوی هسته‌های فضایی تطبیقی) برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج حاصل ...  بیشتر

بررسی تأثیر حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های رکود و رونق: کاربرد مدل انتقال رژیم مارکف

عباس کلانتری؛ نوید خلیل پاک‌ طینت

دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، صفحه 183-206

چکیده
  این پژوهش تأثیر حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابا تکیه بر دوره­های رکود و رونق و با استفاده از مدل غیرخطی انتقال رژیم مارکف، مورد بررسی قرار می­دهد. در این راستا، از داده‌های ماهانه شاخص کل و حجم معاملات بورس تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1381 تا انتهای ماه نهم سال 1391 استفاده می­گردد. نتایج پژوهش نشان می­دهد ...  بیشتر

نقش بازار نفت در تلاطم بازارهای طلا و ارز(دلار/یورو)

ناصر خیابانی؛ منوچهر دهقانی

دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، صفحه 207-238

چکیده
  باتوجه به جایگاه و ویژگی بازار نفت در دنیا و اثر سرریز آن روی تلاطم سایر بازارها، این مطالعه اثر  تلاطم بازار نفت را روی بازارهای طلا و ارز بررسی می‌نماید. در این مقاله با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995 تا 2012 در چارچوب یک الگویVAR-ABEKK-in-mean[1] ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو)، طلا و نفت موردبرآوردقرار می‌گیرد.نتایج ...  بیشتر