محاسبه بهره‌وری و کشش جانشینی بخش صنعت اقتصاد ایران

الهه اسدی مهماندوستی؛ فاطمه بزازان؛ میرحسین موسوی

دوره 23، شماره 74 ، فروردین 1397، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8824

چکیده
  بررسی و تعیین پارامترهای ساختاری بخش‌های مولد اقتصادی یکی از موضوع‌های پایه‌ای در مطالعات تجربی در زمینه اقتصاد کلان است. به عبارت دیگر، بررسی ساختار بخش‌های مختلف تولیدی در اقتصاد یک کشور برای ایجاد بینش در سیاست‌گذاران اقتصادی در خصوص وضعیت موجود و تأثیرگذاری سیاست‌های مختلف، بسیار مهم است. براساس این، در این مقاله، تلاش می‌شود ...  بیشتر

اثرات تحریم‌های بین‌المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران (1360-1393)

عبدالرسول صادقی؛ سیدکمیل طیبی

دوره 23، شماره 74 ، فروردین 1397، صفحه 33-57

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8825

چکیده
  با توجه به اهمیت تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران و تأثیر پذیرفتن زندگی بسیاری از دهک‌های جمعیتی از آن، مطالعه حاضر در بازه زمانی 1393-1360، به ارزیابی اثرات تحریم­های بین­المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران می‌پردازد. براساس این، در مطالعه حاضر از الگوی اقتصادسنجی  نرخ تورم استفاده شده که به‌منظور برآورد آن، از ...  بیشتر

تأثیر قراردادهای آتی سکه بر نوسانات بازار نقدی این دارایی در ایران

احمد محمدی؛ زینب سواری

دوره 23، شماره 74 ، فروردین 1397، صفحه 59-95

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8826

چکیده
  به دنبال نوسانات بی­سابقه سکه طلا طی سال­های گذشته، بحث­های زیادی در خصوص تأثیرهای احتمالی قراردادهای آتی در این زمینه بین محققان و سیاست‌گذاران شکل گرفته است. در این مقاله، تأثیر قراردادهای آتی سکه طلا بر نوسانات بازار نقدی سکه در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از دو رویکرد بهره گرفته شده است. در رویکرد نخست ...  بیشتر

رابطه بین مصرف حامل‌های مختلف انرژی، رشد اقتصادی، نابرابری و فقر در ایران

مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده

دوره 23، شماره 74 ، فروردین 1397، صفحه 97-189

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8827

چکیده
  با توجه به عوارض ناشی از فقر و نابرابری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، این مطالعه، به بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل تأثیر مصرف حامل‌های مختلف انرژی بر پدیده فقر در ایران می‌پردازد. به همین منظور، از داده‌های سالیانه طی دوره زمانی 1363 تا 1389 و روش اقتصادسنجی معادلات هم‌زمان و تخمین‌زن‌های حداقل مربعات دومرحله­ای ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی با تأکید بر نقش تعرفه

حسین محمدی؛ مرتضی محمدی؛ پریسا علیزاده

دوره 23، شماره 74 ، فروردین 1397، صفحه 191-217

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8828

چکیده
  دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم سیاستی در هر کشور بوده و همواره مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران است. از‌این‌رو، بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. متغیر تعرفه واردات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، در بسیاری از مطالعات قبلی در نظر گرفته نشده است، ازاین‌رو، ...  بیشتر

تحلیل و نقد فرآیندهای مدیریت نقدینگی خزانه‌ دولت در ایران

سیدعلی روحانی؛ داریوش ابوحمزه

دوره 23، شماره 74 ، فروردین 1397، صفحه 219-256

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8829

چکیده
  مدیریت صحیح شیوه جمع‌آوری منابع و توزیع مصارف دولت یا به بیان فنی، مدیریت نقدینگی دولت، بخش مهمی از فرآیندهای خزانه‌داری و یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای انضباط مالی دولت است. مقررات مربوط به فرآیندهای خزانه‌‌داری در ایران دارای پیچیدگی زیادی است که این موضوع، درکنار غیرشفاف بودن فرآیندهای مزبور، نقد و بررسی این فرآیندها را دشوار ...  بیشتر