دوره و شماره: دوره 23، شماره 74، بهار 1397 
1. محاسبه بهره‌وری و کشش جانشینی بخش صنعت اقتصاد ایران

صفحه 1-32

10.22054/ijer.2018.8824

الهه اسدی مهماندوستی؛ فاطمه بزازان؛ میرحسین موسوی