معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب آزمون‌های تسلط تصادفی

غلامرضا کشاورز حداد؛ محمدرضا اصفهانی

دوره 18، شماره 56 ، مهر 1392، صفحه 1-40

چکیده
  شاخص ماهیانه بازار سهام تهران در بازه­ی زمانی ماه اول سال 1380 تا ابتدای ماه دوم سال 1391، دارای رشد میانگین حسابی 155 درصد بوده است، این درحالی است که بازدهی سپرده­ی سرمایه­گذاری 5 ساله 25درصد در سال بوده است. چرا سرمایه­گذاران مالی تمایل زیادی به سرمایه­گذاری در بازار سهام ندارند؟ موضوع این مقاله بررسی وجود معمای صرف سهام در بورس ...  بیشتر

بررسی نابرابری فرصتی مبتنی بر درآمد در نسل‌های تحصیلی ایران

حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی

دوره 18، شماره 56 ، مهر 1392، صفحه 41-71

چکیده
  آموزش یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نابرابری درآمدی است. بااین‌حال، تفاوت‌های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف در جامعه وجود دارد. این مقاله به اندازه‌گیری تحرک مطلق درآمدی در نسل‌های تحصیلی و استمرار نابرابری فرصتی در کل نمونه در اقتصاد ایران می‌پردازد. برای این منظور از داده‌های پیمایشی درآمد- هزینه ...  بیشتر

تأملی بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها با تمرکز بر سهم انرژی در تولید با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حسن حیدری؛ احمد ملابهرامی

دوره 18، شماره 56 ، مهر 1392، صفحه 73-93

چکیده
  این مطالعه، به منظور برآورد سهم مخارج انرژی از تولید غیرنفتی و بررسی اثر شوک­های قیمت انرژی بر متغیرهای تولید و تورم، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در چارچوب طرف تقاضای انرژی استفاده می­کند. نتایج تخمین مدل نشان می­دهد که سهم مخارج انرژی در تولید ایران برابر با 1/12 درصد است که بر پایه آمارها حدود 8 برابر مقدار مشابه در کشورهای ...  بیشتر

برآورد فازی شاخص ترکیبی استهلاک برای کشورهای در حال توسعه

علی سعدوندی؛ حسین صادقی؛ زهرا کشاورزی

دوره 18، شماره 56 ، مهر 1392، صفحه 95-122

چکیده
  نرخ استهلاک متغیری ضروری در مدلهای رشد اقتصادی است با این حال تلاش علمی چندانی در زمینه محاسبه نرخ استهلاک صورت نگرفته است. در این پژوهش، شاخص ترکیبی استهلاک سرمایه برای 21 کشور در حال توسعه در چارچوب منطق فازی محاسبه شده است. بدین منظور، نخست چهار شاخص استهلاک برای سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، فیزیکی و منابع طبیعی از طریق ترکیب ده ...  بیشتر

اثر اعمال مالیات گسل در شرایط دام نقدینگی: رهیافت کینزی جدید

انسیه مصدقی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ محمد واعظ برزانی

دوره 18، شماره 56 ، مهر 1392، صفحه 123-155

چکیده
  در نظام فعلی سرمایه­داری، پول و بهره جایگاه خاصی را در اقتصاد کلان به خود اختصاص داده­اند و نقش عمده­ای در هدایت سیاست­های پولی و تعیین سطح فعالیت­های اقتصادی ایفا می­نمایند. مکتب کلاسیک نرخ بهره را پدیده­ای واقعی دانسته، اما از نظر کینز، نرخ بهره یک پدیده کاملاً پولی است. سیلویو گسل علت اصلی وجود بهره را ناشی از ماهیت ...  بیشتر

مقایسه تطبیقی ناپایداری و پویایی ریسک سیستماتیک بین بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای سهام منتخب نوظهور

اسماعیل رمضانپور؛ محمدحسن قلی‌زاده؛ عباس کلانتری

دوره 18، شماره 56 ، مهر 1392، صفحه 157-186

چکیده
  این پژوهش با بکارگیری مدل سری زمانی تئوری قیمت‌گذاری داراییهای سرمایه­ای (CAPM)، بلک و همکاران (1972)، و با استفاده از متدولوژی شکست ساختاری بای و پرون (2003) به بررسی پایداری شاخص ریسک سیستماتیک دسته­ای از بازارهای سهام نوظهور از امریکای لاتین، جنوب شرق آسیا، بازار سهام استانبول و بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. نتایج نشان می­دهد ...  بیشتر

بررسی اثر سیکل‌های تجاری بر توزیع درآمد در ایران

علیرضا اقبالی؛ علیرضا جرجرزاده؛ معصومه کیانی

دوره 18، شماره 56 ، مهر 1392، صفحه 187-203

چکیده
  توزیع درآمد همواره مورد توجه سیاستگذاران و دولت‌ها بوده است تا با توجه به عوامل تأثیرگذار بر آن به کنترل نابرابری در جامعه  پرداخته شود. از میان عوامل مؤثر بر توزیع درآمد می‌توان به سیکل‌های تجاری اشاره کرد. شواهد تجربی در کشور های مختلف نشان می‌دهد که سیکل‌های تجاری اثرات قابل توجهی را بر توزیع درآمد در آن کشورها ایجاد می‌کند. ...  بیشتر