نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

2 کارشناس ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده


شاخص ماهیانه بازار سهام تهران در بازه­ی زمانی ماه اول سال 1380 تا ابتدای ماه دوم سال 1391، دارای رشد میانگین حسابی 155 درصد بوده است، این درحالی است که بازدهی سپرده­ی سرمایه­گذاری 5 ساله 25درصد در سال بوده است. چرا سرمایه­گذاران مالی تمایل زیادی به سرمایه­گذاری در بازار سهام ندارند؟ موضوع این مقاله بررسی وجود معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از داده­های مربوط به شاخص کل قیمت در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک دارایی ریسکی و نرخ سود سپرده­ی سرمایه­گذاری بلندمدت 5 ساله به عنوان یک دارایی غیر ریسکی استفاده شده است. یافته­های ما نشان می­دهد که، معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود نداشته و دلیل جریان نیافتن نقدینگی از سپرده­های بانکی به سمت بازار سرمایه ریسک­گریزی سرمایه­گذاران است. علاوه براین مقایسه­ی شاخص­های منتخب بورس اوراق بهادار با یکدیگر و با استفاده از آزمون­های تسلط تصادفی آشکار می­سازد که تصمیم­گیرندگان بازار سرمایه براساس ترجیحات خود برای انتخاب سهم­های بهینه در سبد، ابتدا سهم­های موجود در شاخص صنعت، سپس شاخص 50 شرکت فعال­تر و در آخر شاخص 30 شرکت بزرگ را برمی­گزینند.

کلیدواژه‌ها