نقد انتخاب عقلانی از منظر رویکردهای رقیب: اقتصاد رفتاری، آزمایشگاهی و علوم مغزی

عباد تیموری؛ محسن رنانی؛ عبدالحمید معرفی محمدی

دوره 22، شماره 73 ، بهمن 1396، صفحه 1-43

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8297

چکیده
  بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنیادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل‌های اقتصادی است. مفهوم عقلانیت، موضوع مورد بحث دهه‌های اخیر علوم اجتماعی، به‌ویژه علم اقتصاد، بوده است. اقتصاددانان متعارف اغلب فرض عقلانیت را به این معنا به کار می‌گیرند که عاملان اقتصادی از تمام پیامدهای احتمالی آگاهی دارند و قادر به انتخاب‌هایی منطقی ...  بیشتر

نقش سیاست‏های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران

مهدی هادیان؛ حسن درگاهی

دوره 22، شماره 73 ، بهمن 1396، صفحه 45-82

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8298

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی نقش سیاست‏های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی طراحی شده که توانایی نشان‏ دادن تعامل بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد را داشته باشد. در مدل‌سازی بخش مالی، نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین رکن این بخش در اقتصاد ایران با ویژگی‏های مختص ...  بیشتر

بررسی کارآیی نظام مالیاتی استا‌ن‌های کشور به تفکیک پایه‌های مالیاتی با رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها

اسمعیل احمدی؛ محسن زاینده رودی؛ علی رییس پور؛ علیرضا شکیبایی

دوره 22، شماره 73 ، بهمن 1396، صفحه 83-106

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8299

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی اداره‌های امور مالیاتی استان‌های کشور و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی است. برای این کار با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و از مدل BCC و مدل متغیرهای غیراختیاری (NCN) خروجی‌محور- بازده به مقیاس متغیر در سال‌های 1389 و 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تنها ...  بیشتر

چالش‌های نظام آموزش در اقتصاد‌های متکی‌به نفت: مطالعه موردی ایران

جواد طاهرپور؛ فرزانه صمدیان

دوره 22، شماره 73 ، بهمن 1396، صفحه 107-130

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8300

چکیده
  تزریق درآمدهای نفتی به‌منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای رانتی، در بلندمدت آثار مخربی بر حوزه علم و دانش داشته است و خواهد داشت. در پیش گرفتن الگوی «تزریق درآمدهای نفتی» در نهایت، پیام‌هایی به بازیگران عرصه علم و دانش مخابره می‌کند که آنها را به سمت انتخاب مسیر «گسترش بی‌‌کیفیت آموزش» سوق می‌دهد. براساس ...  بیشتر

بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام ‌بانکداری ایران

رضا یوسفی حاجی آباد؛ زهره هوشمند؛ مریم خوشنویس

دوره 22، شماره 73 ، بهمن 1396، صفحه 131-157

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8301

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، داده‌های ترکیبی بانک‌های تجاری و تخصصی ایران، طی سال‌های ‌۱۳۹۱- ۱۳۷۸ جمع‌آوری شده و با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان و روش حداقل مربعات دومرحله‌ای با اثرات ثابت (FE2SLS)[1]، مورد بررسی قرارگرفته است، در مجموع، نتایج به‌دست‌آمده ...  بیشتر

پیری جمعیت، امید به زندگی و رشد اقتصادی

صالح قویدل؛ نسیم میرغیاثی

دوره 22، شماره 73 ، بهمن 1396، صفحه 159-196

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8302

چکیده
  در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می‌شود. برای این منظور از روش تفاضل‌گیری، میانگین‌زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده‌های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال‌های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می‌شود که شاخص امید ...  بیشتر

رابطه بین توسعه مالی و مصرف انرژی: مقایسه بین کشورهای درحال‌توسعه و پیشرفته

جواد هراتی؛ غلامرضا زمانیان؛ حجت تقی زاده

دوره 22، شماره 73 ، بهمن 1396، صفحه 197-236

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8303

چکیده
  انرژی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و ضروری­ترین عوامل تولید و محصول نهایی، از جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. در این تحقیق، رابطه پویای بین توسعه مالی و مصرف انرژی بر‌اساس مدل سیستم GMM در 53 کشور درحال‌توسعه و 47 کشور پیشرفته طی دوره 2014- 2000 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می­دهد، درآمد ملی و سرمایه‌گذاری‌ ...  بیشتر