دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، پاییز 1386 
2. عوامل مؤثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران

صفحه 31-53

احمد جعفری صمیمی؛ زهرا (میلا) علمی؛ آرش هادی‌زاده


4. کاربرد شبکه‌های عصبی در رتبه‌بندی اعتباری متقاضیان وام فروش اقساطی

صفحه 85-109

حمید نیلساز؛ عبدالرحمن راسخ؛ علیرضا عصاره؛ حسنعلی سینایی


6. بررسی تابع تقاضای گازطبیعی (خانگی و تجاری) در ایران

صفحه 137-160

غلامرضا کشاورز حداد؛ محمد میرباقری‌جم


7. پیش‌بینی قیمت نفت با دو روش ARIMA و شبکه‌های عصبی مصنوعی

صفحه 161-183

ایمان فرجام نیا؛ محسن ناصری؛ سید محمدمهدی احمدی