عوامل مؤثر بر حضور بانک‌های خارجی در یک کشور

رضا آقابابایی؛ محمود متوسلی؛ سید مرتضی حسینی نژاد

دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، صفحه 1-33

چکیده
  در این پژوهش، ضمن ارائه تصویری روشن از فرآیند حضور بانک‌های خارجی در یک کشور، با تدوین یک الگوی بهینه‌یابی در سطح یک بانک و با استفاده از نظریه پورتفوی سرمایه‌گذاری مارکوویتز، الگوی نظری قابل اتکایی را برای تحلیل سرمایه‌گذاری خارجی بانک‌ها ارائه می‌دهیم. برای آزمون فرضیه‌های مختلفی که در زمینه علل ورود بانک‌های خارجی مطرح است، ...  بیشتر

بررسی اثرات وضع مالیات بر زمین در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای قابل محاسبه

رسول بخشی دستجردی؛ فاطمه ابوالحسنی طرقی

دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، صفحه 35-66

چکیده
  در اقتصاد ایران تقریباً تمام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) در اشتغال ناقص قرار دارند. در این میان، بخش زمین با شرایط ویژه­ای روبه‌روست که آن را از تعادل خارج کرده است. از یک سوی، تقاضا برای زمین به منظور کار، تولید و مسکن وجود داشته و از سوی دیگر، عرضه زمین و املاک خالی قابل استفاده در حد بالایی قرار دارد. به نظر می­رسد که اصلاح ...  بیشتر

برآورد رابطه بلندمدت بین صادرات و شاخص‌های کیفیت زیست‌محیطی؛ مطالعه موردی ایران (1350-1386)

سیدکمال صادقی؛ مجید فشاری

دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، صفحه 67-83

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بلندمدت بین صادرات و شاخص­های کیفیت محیط‌زیست در ایران در سال­های 1350تا 1386 است. برای این منظور از دو شاخص انتشار گاز دی اکسید کربن و زمین‌های قابل کشت برای کیفیت محیط‌زیست استفاده‌کرده و از روش همجمعی جوهانسن- جوسیلیوس برای برآورد الگو استفاده می‌کنیم. یافته‌ها نشان می‌دهد که رابطه تعادلی بلندمدت ...  بیشتر

امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی

مجید صامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی

دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، صفحه 85-109

چکیده
  امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت­های اصلی رشد و توسعه­ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه ­مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت­های اقتصادی اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و ...  بیشتر

مصرف فرآورده‌های نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران؛ یک رویکرد غیرخطی

فیروز فلاحی؛ جلال منتظری شورکچالی

دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، صفحه 111-133

چکیده
  به‌رغم اینکه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته‌است؛ اما این مطالعات نتایج یکسانی نداشته و هر کدام با توجه به دوره زمانی مطالعه، متغیرهای مدل، کشورهای مورد مطالعه و جز اینها یکی از چهار فرضیه موجود دراین زمینه، یعنی فرضیات رشد، فرضیات صرفه‌جویی، فرضیات خنثایی و یا فرضیات بازخوردی را ...  بیشتر

زمین، سکه یا سهام؛ کدام یک پوشش مناسبی در برابر تورم هستند؟

غلامرضا کشاورز حداد؛ محمدرضا ستاری

دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، صفحه 135-171

چکیده
  پس از معرفی نظریه فیشر در خصوص رابطه بازدهی دارایی‎ها و تورم، مطالعات گسترده‎ای در این خصوص انجام شد. نتایج متناقض به‌دست آمده در این رابطه منتهی به ارائه فرضیه جانشین توسط فاما (1981) شد. در این پژوهش علاوه بر این که ادبیات نظری و تجربی پوشش تورم را به طور وسیع جمع‌بندی و ارایه می‌کنیم، به منظور یافتن توانایی پوشش تورمی بازدهی زمین، ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای سیگار در ایران در دوره 1363-1387

تیمور محمدی؛ لیلا حسینی

دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، صفحه 173-198

چکیده
  در این پژوهش از دو بعد نظری و تجربی مسأله سیگار را مورد بررسی قرار داده‌ایم. در بعد نظری، با استفاده از مدل اقتصاد خرد برا ی تقاضای سیگار به بررسی تأثیر عادت[1] بر مصرف سیگار می‌پردازیم و در بعد تجربی با استفاده از اطلاعات هزینه خانوار شهری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده‌های مرکز آمار ایران به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سیگار (قیمت ...  بیشتر

طراحی سبد بهینه ارز برای ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته

زهرا نصراللهی؛ مینا شاهویری

دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، صفحه 199-230

چکیده
  مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل می‌شود، از اهمیت به سزایی برخوردار است. برنامه‌ریزی صحیح، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین، در این پژوهش تلاش می‌کنیم تا به ارائه چارچوبی به منظور طراحی سبد بهینه برای آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف ...  بیشتر