کلیدواژه‌ها = اقتصاد ایران
تعداد مقالات: 14
1. تأثیر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا(رویکرد اقتصادسنجی فضایی)

دوره 24، شماره 79، تابستان 1398، صفحه 107-141

10.22054/ijer.2019.10889

شکوفه ناقلی؛ مجید مداح؛ اسمعیل ابونوری


4. تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران (1391-1370)

دوره 20، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 1-36

10.22054/ijer.2015.4089

سید کمیل طیبی؛ خدیجه نصرالهی؛ مهدی یزدانی؛ سید حسن ملک حسینی


6. نظام ارزی مطلوب اقتصاد ایران در اقتصاد مقاومتی

دوره 18، شماره 54، بهار 1392، صفحه 181-204

اله‏مراد سیف؛ موسی خوشکلام خسروشاهی


7. یک الگو‌ی اقتصاد کلان - سنجی بلندمدت ساختاری برای ایران

دوره 17، شماره 50، بهار 1391، صفحه 99-137

مجید صامتی؛ بهاره تیموری


9. بررسی اثرات وضع مالیات بر زمین در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای قابل محاسبه

دوره 15، شماره 44، پاییز 1389، صفحه 35-66

رسول بخشی دستجردی؛ فاطمه ابوالحسنی طرقی


10. اثرات فرآیند جهانی‌شدن بر تورم در ایران

دوره 13، شماره 38، بهار 1388، صفحه 53-96

علی طیب‌نیا؛ رضوان زندیه


11. بررسی اثرات شوک‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 38، بهار 1388، صفحه 31-52

محمد نوفرستی؛ فردین محمدی


12. آزمون فرضیه موتور رشد کالدور در اقتصاد ایران در دوره 1338-1379

دوره 8، شماره 28، پاییز 1385، صفحه 39-60

محمدباقر بهشتی؛ رضا صدیق نیا


14. شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 15، تابستان 1382، صفحه 93-120

ابراهیم هادیان؛ محمدرضا هاشم پور