ارزیابی کارایی و بهره‌وری سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: شرکت‌های بخش صنعت خودرو و ساخت قطعات)

فاطمه کلانتر مهرجردی؛ شهناز نایب‌زاده؛ محمود معین‌الدین

دوره 18، شماره 54 ، فروردین 1392، ، صفحه 153-180

چکیده
  هدف از این پژوهش ارزیابی کارایی و بهره­وری سرمایه فکری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­ها و شاخص بهره­وری مالم­کوئیست می­باشد. در این پژوهش شرکت­های بخش صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار به عنوان پایلوت انتخاب و از شاخص سرمایه فکری (سرمایه انسانی، فیزیکی و ...  بیشتر

مقررات‌گذاری در بازار کار و تأثیر آن بر بهره‌وری؛ شواهدی از صنایع ایران

وحید مهربانی

دوره 15، شماره 45 ، بهمن 1389، ، صفحه 199-220

چکیده
  وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه­های مختلف، از جمله مداخله­های دولت­ها در اقتصاد است. قوانین می­توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهره­وری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهم­ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول ...  بیشتر

بررسی رابطه بین بهره‌وری و دستمزد در بخش صنعتی ایران

علیرضا کازرونی؛ علیرضا محمدی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، ، صفحه 127-150

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین دستمزد واقعی و بهره­وری نیروی کار در بخش صنعت ایران در دوره 1358 تا 1381 است. برای این منظور از روش­ اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه­های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است.    براساس یافته­های این پژوهش، بهره­وری تأثیر معنا­داری بر دستمزد واقعی بخش صنعت ­ندارد. هرچند، وجود رابطه تعادلی بلند­مدت ...  بیشتر

تخمین تابع بهره‌وری نیروی کار در بخش صنایع استان خوزستان

منصور زراء نژاد؛ بهروز قنادی

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 33-52

چکیده
  تعیین معیاری برای اندازه‌گیری میزان بهره‌وری نیروی کار در صنایع استان خوزستان، یکی از لوازم بهبودِ بهره‌وری نیروی کار است.  تعیین این معیار نیازمند تخمینِ تابع بهره‌وری نیروی کار صنایع این استان و بررسی عوامل مؤثر برآن است. بدین منظور یک مدل کاب- داگلاسِ تعمیم یافته با متغیرهای مستقلی مانند موجودی سرمایه، شکاف بین تولیدِبالقوّه ...  بیشتر