نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

2 استادیار مدیریت بازرگانی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

3 استادیار حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی کارایی و بهره­وری سرمایه فکری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­ها و شاخص بهره­وری مالم­کوئیست می­باشد. در این پژوهش شرکت­های بخش صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار به عنوان پایلوت انتخاب و از شاخص سرمایه فکری (سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری) به عنوان شاخص ورودی و از شاخص­های بازده سهام، بازده دارایی­ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای خروجی برای 15 شرکت این صنعت طی سال­های 1389-1385 استفاده شده است. نتایج حاصل از کارایی سرمایه فکری حاکی از آن است که برای تمام سال­های ارزیابی، تنها شرکت لنت ترمز است که در میان شرکت‌های منتخب دارای بهترین عملکرد می­باشد. چون که این شرکت توانسته است در تمام سال­های ارزیابی حداکثر کارایی از سرمایه فکری یعنی کارایی کامل بدست آورد. همچنین نتایج حاصل از بهره­وری سرمایه فکری حاکی از آن است که برای سال­های بین 85 تا 89 به جزء برای شرکت­های سایپا، گروه بهمن و زامیاد که متوسط نرخ بهره­وری سرمایه فکری آن­ها در بازه مورد بررسی رشد پایین­تر از مقدار یک بوده است برای سایر شرکت­ها متوسط نرخ بهره­وری مثبت بوده است

کلیدواژه‌ها