کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
تعداد مقالات: 15
1. برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران با رویکرد درآمدی (1393-1384)

دوره 22، شماره 71، تابستان 1396، صفحه 115-156

10.22054/ijer.2017.8281

فرهاد دژپسند؛ عباس عرب مازار؛ شاپور سیفی


3. تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران (رویکرد غیرخطی)

دوره 20، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 121-144

10.22054/ijer.2015.4096

سید صالح اکبر موسوی؛ جعفر حقیقت؛ محمدرضا سلمانی بی‌شک


4. بررسی عوامل مؤثر بر نرخ رشد تولید صنایع ایران (1390-1373)

دوره 19، شماره 60، پاییز 1393، صفحه 157-180

محمد مولایی؛ راضیه صحرایی


6. تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت استان آذربایجان شرقی

دوره 13، شماره 41، زمستان 1388، صفحه 79-106

علی امامی میبدی؛ موسی خوشکلام خسروشاهی؛ روح الله مهدوی


7. فراوانی منابع طبیعی ، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت

دوره 13، شماره 40، پاییز 1388، صفحه 125-147

داود بهبودی؛ حسین اصغرپور؛ سیاب ممی پور


9. تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد ایران

دوره 9، شماره 30، بهار 1386، صفحه 53-76

محمدعلی کفائی؛ عزت‌اله درستکار


11. اندازه گیری برخورداری آموزشی سرمایه انسانی در ایران

دوره 7، شماره 23، تابستان 1384، صفحه 193-219

مجتبی یوسفی دیندارلو؛ محمد نوفرستی


13. برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1345 - 1380

دوره 5، شماره 17، زمستان 1382، صفحه 79-98

مسعود صادقی؛ مصطفی عمادزاده


15. بررسی نقش و تاثیر هزینه های آموزش رسمی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1342-1377)

دوره 4، شماره 11، تابستان 1381، صفحه 95-114

فتح اله تاری؛ نسرین ارضرومچیلر