مقاله پژوهشی
1. مروری بر تحولات آموزش و پژوهش در اقتصاد کلان در جهان و ایران

سعید مشیری

دوره 4، شماره 11 ، تابستان 1381، صفحه 11-53

چکیده
  علم اقتصاد کلان طی دهه های اخیر دچار تحولات عمیق و گسترده ای شده است. این تحولات، زمینه های پژوهشی نو و جالبی برای پژوهشگران این رشته فراهم آورده، هم چنین، موجب افزایش فهم و درک اقتصاد دانان از مسایل و مشکلات و راه حل های اقتصاد کلان شده است. از طرف دیگر، وجود چنین وضعیت در حال تحولی، برای نظام آموزشی که باید مرتبا با تحولات جدید پیش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. عوامل تعیین کننده خاص کشوری تجارت درون صنعت (IIT) در کشورهای در حال توسعه

اکبر نفری؛ سعید راسخی

دوره 4، شماره 11 ، تابستان 1381، صفحه 55-93

چکیده
  مقاله حاضر، به بررسی و تحلیل عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت کشورهای در حال توسعه منتخب، براساس ویژگی های کشوری طی دوره زمانی 1994-1998 پرداخته است. براساس نتایج این مطالعه، سطح رشد و توسعه یافتگی کشورها، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت آنها محسوب می شود.همچنین، اندازه بازار عضویت در گروه بندی های اقتصادی و مشابهت در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی نقش و تاثیر هزینه های آموزش رسمی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1342-1377)

فتح اله تاری؛ نسرین ارضرومچیلر

دوره 4، شماره 11 ، تابستان 1381، صفحه 95-114

چکیده
  در دهه های گذشته، پژوهش های بسیاری به منظور تبیین نقش و سهم سرمایه گذاری آموزش در رشد اقتصادی کشورها انجام شد. تلاش افرادی چون شولتز، زیمن، ویلر و غیره، همگی بیانگر نقش مثبت سرمایه گذاری در آموزش بررشد اقتصادی کشورهای مختلف است. دراین مقاله، ابتدا رابطه علی بین رشد هزینه های آموزش رسمی و رشد اقتصادی مورد آزمون قرار می گیرد و سپس، تاثیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی اثرات جهانی شدن بر تجارت خارجی ایران

حسن کلباسی؛ عبدالمجید جلائی

دوره 4، شماره 11 ، تابستان 1381، صفحه 115-137

چکیده
  در این مقاله، پس از بررسی مدل های تقاضای واردات و عرضه صادرات از دو شاخص سطح تجارت بین الملل (LIT) وادغام تجارت بین الملل (IIT) به عنوان شاخص های جهانی شدن استفاده شده است. برای اقتصاد ایران، معادلات تقاضای واردات و عرضه صادرات به تفکیک و در سه گروه کالای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در یک گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. پیشنهادی برای برآورد نسبت بیکاری در سطح استان های کشور

حمید رضا نواب پور؛ علیرضا خوشگویانفرد؛ محمد طاهری منزه

دوره 4، شماره 11 ، تابستان 1381، صفحه 139-156

چکیده
  معمولا دفاتر ملی آمار کشورها، به دلیل محدودیت هایی از قبیل بودجه و زمان سعی می کنند طرح های آمارگیری خود را در سطوح جغرافیایی بزرگ مثلا، در سطح ملی، طراحی و اندازه نمونه ها را بهینه کنند. این امر، سبب می شود که پژوهشگران اقتصادی، برنامه ریزان، و تصمیم گیرندگانی که نیاز به اطلاعات آماری در سطوح کوچکتر جغرافیایی و یا به تفکیک صفاتی خاص ...  بیشتر