تحلیل تاثیر فضای کسب و کار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و چند کشور منتخب

زهرا دهقان شبانی؛ سعیده آفرینش فر

دوره 20، شماره 62 ، فروردین 1394، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.2486

چکیده
  یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه­گذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار (شامل مجموعه عواملی محیطی و برون­زا که بر عملکرد بنگاه تأثیر می‌گذارد و خارج از توان و دخالت مدیران بنگاه است) نامناسب با افزایش هزینه‌های تولید (هزینه‌ای اعمال شده بر تولید از طرف ...  بیشتر

تخمین بیزین تابع قیمت هدانیک آپارتمان‌های مسکونی در منطقه شمال شهر تهران

کیوان شهاب لواسانی؛ ویدا ورهرامی

دوره 20، شماره 62 ، فروردین 1394، صفحه 31-56

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.2488

چکیده
  در این مطالعه به بررسی برخی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی بیزین می‌پردازیم. در اقتصاد سنجی بیزین با دخیل کردن حدس­ها، باورها و نظرات نخبگان از طریق توزیع پیشین که در واقع منبع دیگری به جز داده‌هایی است که در اختیار محقق می‌باشد، می توان در نهایت به تخمین‌های بهتر و کاراتری دست یافت. ...  بیشتر

عملکرد مدل‌های مختلف خود رگرسیون برداری بیزی جهت پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربرد روش نمونه‌گیری گیبس

حسن حیدری؛ پریسا جوهری سلماسی

دوره 20، شماره 62 ، فروردین 1394، صفحه 57-79

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.2489

چکیده
  داشتن تورمی پایین و رشد اقتصادی پایدار، هدف نخست سیاستگذاران اقتصادی است که برای رسیدن به این هدف طلایی، پیش بینی قابل اطمینان از متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. در این مطالعه سعی شده است تا عملکرد مدل های خودرگرسیون برداری بیزی با اطلاعات (Priors) متفاوت برای پیش بینی متغیرهای کلان در اقتصاد ایران ارزیابی شود. ویژگی منحصر ...  بیشتر

بررسی پویایی رابطه علیت بین قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکننده در ایران: کاربرد تبدیل موجک پیوسته

فیروز فلاحی؛ حسین اصغرپور؛ سجاد عبداله زاده

دوره 20، شماره 62 ، فروردین 1394، صفحه 81-107

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.2490

چکیده
  در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده‌شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخص‌های کلیدی تورم می‌تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست‌های کنترل نرخ تورم به همراه داشته ...  بیشتر

رهیافت نظریۀ مطلوبیت به تبیین بی‌ثباتی خانواده

وحید مهربانی

دوره 20، شماره 62 ، فروردین 1394، صفحه 109-138

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.2491

چکیده
  تحلیل پدیده طلاق در قالب نظریۀ اقتصادی یکی از موضوعات اصلی اقتصاد خانواده را تشکیل میدهد.از این رو مطالعۀ تصمیم­سازی زوجین در رابطه با طلاق بر اساس نظریۀ مطلوبیت، موضوع بحث در این مقاله است. این تحلیل چهار فرضیه مهم را مطرح می­کند: اول، مردان پردرآمدتر تمایل کم­تری به طلاق دارند. دوم، با افزایش درآمد زنان تمایل به طلاق نیز افزایش ...  بیشتر

بررسی رابطه توسعه نظام مالی با رشد اقتصادی

سید نظام‌الدین مکیان؛ محمدرضا ایزدی

دوره 20، شماره 62 ، فروردین 1394، صفحه 139-162

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.2493

چکیده
  در میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی (مانند میزان انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد و...) در سال­های اخیر، نقش واسطه­های مالی در بهبود رشد اقتصادی پررنگ­تر شده است. با توجه به اهمّیّت موضوع، در این مطالعه رابطه بین ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخص­های توسعه نظام مالی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب ...  بیشتر