کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر نوآوری و کارآفرینی بر رشد اقتصادی: یک مطالعه بین کشوری

دوره 25، شماره 82، بهار 1399، صفحه 121-148

10.22054/ijer.2020.11912

پرویز محمدزاده؛ سمانه خان گلدی زاده؛ شهرام کمانگر


2. بررسی تأثیر خلاقیت بر توسعه اقتصادی در ایران

دوره 24، شماره 78، بهار 1398، صفحه 61-91

10.22054/ijer.2019.10163

پرویز محمدزاده؛ محمود متوسلی؛ محمدباقر بهشتی؛ اکرم اکبری