کلیدواژه‌ها = توزیع درآمد
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در جامعه

دوره 19، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 117-147

یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ عالمه موسی پور احمدی


2. بررسی اثر سیکل‌های تجاری بر توزیع درآمد در ایران

دوره 18، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 187-203

علیرضا اقبالی؛ علیرضا جرجرزاده؛ معصومه کیانی


3. بررسی اثرات شوک‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 38، بهار 1388، صفحه 31-52

محمد نوفرستی؛ فردین محمدی


4. اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران

دوره 10، شماره 34، بهار 1387، صفحه 99-124

ابراهیم گرجی؛ محمد برهانی پور


5. بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1347 1380

دوره 7، شماره 23، تابستان 1384، صفحه 119-145

جاوید بهرامی؛ پروانه اصلانی


6. بررسی توزیع درآمد بازنشستگان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1379، صفحه 79-100

مهنوش عبداله میلانی