نویسنده = بهرامی، جاوید
تعداد مقالات: 3
1. پویایی‌های کلان اقتصادی مقررات‌زدایی در بازارهای محصول و کار در کشورهای منا: رهیافت PANEL VAR

دوره 24، شماره 80، پاییز 1398، صفحه 37-67

10.22054/ijer.2019.11112

تیمور محمدی؛ فاطمه عزیزخانی؛ حسن طایی؛ جاوید بهرامی


2. اثر سیاست‌های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی: الگوی DSGE

دوره 23، شماره 76، پاییز 1397، صفحه 1-51

10.22054/ijer.2018.9511

مهنوش عبداله میلانی؛ جاوید بهرامی؛ حسین توکلیان؛ نرگس اکبرپور روشن


3. انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص‌های قیمت داخلی با رویکرد SVAR

دوره 19، شماره 60، پاییز 1393، صفحه 37-65

جاوید بهرامی؛ تیمور محمدی؛ شادی بزرگ