نویسنده = جهانگرد، اسفندیار
تعداد مقالات: 7
1. شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از خوشه‌بندی فازی

دوره 22، شماره 72، پاییز 1396، صفحه 41-78

10.22054/ijer.2017.8291

اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا ناصری بروچنی


3. ارزیابی کارکرد بخش اطلاعات در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 33، زمستان 1386، صفحه 1-23

اسفندیار جهانگرد


4. نقش فناوری بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران

دوره 8، شماره 28، پاییز 1385، صفحه 61-85

بیژن باصری؛ اسفندیار جهانگرد


5. اثر فن‌آوری اطلاعات(IT) بر تولید صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 7، شماره 25، زمستان 1384، صفحه 83-107

اسفندیار جهانگرد


6. فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی ایران

دوره 6، شماره 19، تابستان 1383، صفحه 55-78

اسفندیار جهانگرد؛ سعید مشیری


7. تجزیه و تحلیل تحولات ساختار اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 4 و 5(بهار و تابستان)، بهار 1379، صفحه 81-106

اسفندیار جهانگرد