مقاله پژوهشی
1. بررسی ساختار تقاضای واردات کشور کاربرد الگوی AIDS در دوره زمانی 1357-1381

سید کمیل طیبی؛ همایون رنجبر

دوره 6، شماره 21 ، زمستان 1383، صفحه 1-21

چکیده
  دولت در سال های بعد از انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت واردات در فرآیند توسعه کشور و به دلیل محدودیت های ارزی موجود، اقدام به تحدید واردات و سوق آن به سمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با گرایش به سمت شرکای تجاری خاصی کرده است. اما با تشدید فرآیند جهنی شدن و تمایل ورود ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) ، به نظر می رسد ایجاد تغییراتی منطبق بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ارائه یک مدل صادرات غیرنفتی برای ایران

عباس شاکری

دوره 6، شماره 21 ، زمستان 1383، صفحه 23-50

چکیده
  در این مقاله سعی بر این است که نقش عوامل تاثیرگذار قیمتی و عوامل غیر قیمتی مبنایی بر صادرات غیر نفتی را مورد مطالعه قرار دهیم . به این منظور ، صادرات غیر نفتی تابعی از دو متغیر قیمتی نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغیر مبنایی بهره وری و رقابت پذیری در نظر گرفته شده و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل استفاده شده است . نتایج حاصل از برآورد این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. برآورد ارزش درهم و دینار در تاریخ اقتصادی مسلمانان

منصور زراء نژاد

دوره 6، شماره 21 ، زمستان 1383، صفحه 51-66

چکیده
  دینار ، واحد پول رایج دولت روم و درهم ، واحد پول رایج دولت ایران قبل از اسلام بود . پس از اسلام این دو واحد پول در مملکت اسلامی رایج شد . در سال 74 هجری قمری به طور مستقل دینار و درهم اسلامی ضرب شد . برآورد ارزش پول آن زمان از جهات مختلفی حائز اهمیت است . در این مقاله ، ارزش درهم و دینار به دو روش برآورد شده است . نتایج به دست آمده از روش محاسبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام

سعید مشیری؛ فائزه فروتن

دوره 6، شماره 21 ، زمستان 1383، صفحه 67-90

چکیده
  این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی مزیت نسبی محصولات صادراتی صنعت پتروشیمی ایران

ابوالقاسم مهدوی؛ مهران ملکشاهیان

دوره 6، شماره 21 ، زمستان 1383، صفحه 91-113

چکیده
  یکی از عوامل موثر در شناخت توانمندی های صادراتی یک کشور برای اتخاذ سیاست های مناسب در آن راستا، وجود مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا است. به طور ساده عقیده بر این است که کشورها به دلیل وجود مزیت نسبی در تولید کالاها وارد صحنه تجارت خارجی شده است و در سطح بین المللی به مبادله کالا می پردازند.برای اندازه گیری مزیت نسبی، معیارهای متفاوتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. اهمیت بخش خدمات مالی در اقتصاد کشور (بررسی تحلیلی اثرات تعطیلی موسسات مالی، بانکداری و بیمه در تولید و اشتغال)

غلامرضا کشاورز حداد

دوره 6، شماره 21 ، زمستان 1383، صفحه 115-133

چکیده
  در این مقاله خدمات مالی در کل اقتصاد کشور، که به 41 بخش تکیک شده، به عنوان بخش تلقی می شود که همانند سایر بخش های اقتصاد یک تابع تولید از نوع لئونتیف دارد. این صنعت برای تولید محصول خود از 41 بخش اقتصاد نهاده هایی را دریافت می دارد و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، تقسیم خطر و کاهش ریسک خدماتی را دراختیار دیگر بخشها قرار می دهد.روابط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تحلیل تقاضای خانوار برای خدمات در ایران با تاکید بر گوه مالیاتی

عباس سیدی‌ویند؛ سید ابراهیم حسینی نسب

دوره 6، شماره 21 ، زمستان 1383، صفحه 135-161

چکیده
  هدف از این مطالعه، تحلیل ارتباط بین تقاضای خانوار برای خدمات رسمی با جانشین های نزدیک در اقتصاد غیررسمی یا تولیدات خود مصرفی است. در این پژوهش از گوه مالیاتی به عنوان یک متغیر توضیحی، که جانشینی برای قیمت خدمات رسمی نسبت به خدمات تولید شده در بازار غیررسمی یا فعالیت های خود مصرفی است، استفاده شده است. پس از تخمین مدل تقاضا ضمن استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. THE EFFECTS OF CUTTING ENERGY CONSUMPTION SUBSIDIES ON INDUSTRIAL AIR POLLUTION IN IRAN

رضا ابراهیمی

دوره 6، شماره 21 ، زمستان 1383، صفحه 9-36

چکیده
  Air pollution is an example of a negative externality; it imposes harmful effects and costs on people other than polluterS. In controlling air pollution, efficiency argument implies that, there is a rolefor the government to play. Studies show that taxation of fuels can be a powerful indirect instrumentfor controlling air polluticn because of the association between fuels use and emissions. In Iran, fuels consumption is highly subsidized and energy prices have for several yean been below opportunity costs as measured by border prices. The present study examined the impact of fuel price increases-removing ...  بیشتر