اشتغال، نیروی کار
بررسی اثر غیرخطی تغییر ساختار اشتغال بر انتشار دی‌اکسید کربن‌ در استان‌های ایران با استفاده از مدل پنل کوانتایل

لیلا جباری؛ علی اصغر سالم

دوره 28، شماره 96 ، آبان 1402، ، صفحه 123-162

https://doi.org/10.22054/ijer.2022.64527.1051

چکیده
  تغییرات آب‌وهوایی ناشی از افزایش انتشار دی‌اکسید کربن‌ و سایر گازهای گلخانه‌ای، یکی از مسائل حیاتی است که بشر با آن مواجه شده و خطرات قابل ‌توجهی هم برای انسان و هم محیط‌زیست به وجود آورده است و در دهه‌های اخیر، این موضوع که چگونه انتشار دی‌اکسید کربن‌ کاهش یابد، به یک مسئله جدی تبدیل ‌شده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از محققان را ...  بیشتر

اشتغال، نیروی کار
تحلیل عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی مناطق شهری و روستایی در ایران (با رویکرد داده‌های شبه تابلویی)

شهریار زروکی؛ مستانه یدالهی اطاقسرا؛ آرمان یوسفی بارفروشی

دوره 26، شماره 89 ، دی 1400، ، صفحه 95-129

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.60905.979

چکیده
  هدف مقاله حاضر تحلیل عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی در مناطق شهری و روستایی ایران در فاصله سال‌های 1392 تا 1398 است. برای این منظور با بهره‌گیری از ریزداده‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی بیان شده، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال محاسبه شد. پردازش اولیه داده‌ها نشان می‌دهد به‌طور متوسط 45/1 درصد از شاغلین شهری ...  بیشتر