بانکداری
تقاضا برای خدمات بانکداری و بانکداری سایه‌ای در ایران

میثم امیری؛ سمیرا فراهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22054/ijer.2023.70586.1149

چکیده
  طی دهه‌های اخیر، کارکرد بازارهای مالی و بانک‌ها دستخوش تحولات چشمگیری گردیده و موسسات بسیاری شبیه به عملکرد بانک‌های متعارف، در خارج از ساختار نظارتی بانک مرکزی رشد کرده‌اند که تحت عنوان بانکداری سایه‌ای از آن‌ها یاد می‌شود. بانکداری سایه‌ای به جای تمرکز بر فعالیت‌های سنتی بانک‌های متعارف، مجموعه‌ی متنوع تری از منابع، ابزارها ...  بیشتر

تخمین تابع تقاضای پول ایران با تأکید بر آستانه‌ نرخ سپرده‌های بانکی: رویکرد خودرگرسیونی انتقال ملایم

مجید هاتفی مجومرد؛ ام البنین جلالی؛ علیرضا کفیری

دوره 24، شماره 78 ، فروردین 1398، ، صفحه 163-193

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.10166

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نرخ پس‌انداز بر تغییر رژیم تابع تقاضای پول در چهارچوب یک روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال‌های1352 تا 1396 است. در این راستا الگوی خطی در برابر الگوی غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل غیرخطی، به‌مراتب دارای برازش مناسب‌تری است. سپس، با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک تصریح ...  بیشتر

اثر توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر تقاضای پول

فتح‌اله تاری؛ عبدالرضا شاپوری

دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 1-19

چکیده
  نظام‌های پرداخت که وظیفه انجام پرداخت‌های پولی را در اقتصاد بر عهده دارند، با ورود فناوری اطلاعات دچار تغییر فراوانی شده‌اند؛ به گونه­ای که برای بسیاری از پرداخت‌های خرد نیازی به پول نقد نیست. تغییر روش پرداخت، تغییراتی را در تابع تقاضای پول به وجود می‌آورد که اثرات اقتصادی عمده‌ای را به دنبال دارد. در این پژوهش اثر تغییر روش ...  بیشتر

آزمون جانشینی پول در ایران: کاربردی از الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)

امیرمنصور طهرانچیان؛ معصومه نوروزی بیرامی

دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، ، صفحه 99-115

چکیده
  در این مقاله، جانشینی پول در ایران با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از داده‌های آماری سال‌های 1387-1352 توابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت پول برآورد گردید. نتایج به‌دست آمده بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل تقاضای پول در ایران : کاربرد الگوی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی

سید صفدر حسینی؛ محمدرضا بخشی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 1-13

چکیده
  در این مقاله با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی و کاربرد «الگوی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی» و استفاده از آمارهای سری زمانی یک دوره 42 ساله، نقش عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مطالعه، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تقاضای واقعی پول و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص ...  بیشتر