نویسنده = دهقان شبانی، زهرا
تعداد مقالات: 6
5. تجزیه شدت انرژی در صنایع ایران

دوره 11، شماره 35، تابستان 1387، صفحه 79-110

علی مراد شریفی؛ مهدی صادقی؛ مهدی نفر؛ زهرا دهقان شبانی


6. بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی

دوره 8، شماره 28، پاییز 1385، صفحه 87-105

مرتضی سامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی