نویسنده = طیبی، سید کمیل
تعداد مقالات: 8
1. اثر کنترل سرمایه بر وقوع بحران ارزی در کشورهای در حال توسعه

دوره 14، شماره 43، تابستان 1389، صفحه 161-187

سید کمیل طیبی؛ عباس محمدزاده


2. Exploration of the Relationship between Cultural-Socio-Economic Determinants and Entrepreneurship

دوره 13، شماره 39، تابستان 1388، صفحه 11-27

سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ یاسر عباسلو


3. تحلیل پویای DID در بررسی تأثیر اتحادیه‌های پولی بر همگرایی درآمدی شمال-جنوب

دوره 12، شماره 36، پاییز 1387، صفحه 17-36

سید کمیل طیبی؛ هوشنگ شجری؛ محمد واعظ برازانی؛ احمد گوگردچیان


4. تاثیر کاربران اینترنتی بر جریان های تجاری سازمان تجارت جهانی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1386، صفحه 165-183

حسین کریمی هسنیجه؛ سید کمیل طیبی


6. اثرات بلند مدت و کوتاه مدت آموزش عالی برعرضه صادرات صنعتی ایران

دوره 5، شماره 16، پاییز 1382، صفحه 1-22

سید کمیل طیبی؛ شیرین اربابیان


7. نقش متغیرهای اساسی در تعبیین رفتار نرخ واقعی تعادلی بلند مدت ارز در ایران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1381، صفحه 109-133

سید کمیل طیبی؛ خدیجه نصراللهی


8. تعیین مناسب ترین ترتیب تجاری - منطقه ای برای اقتصاد ایران براساس شاخص های همگرایی و جهانی شدن

دوره 4، شماره 13، زمستان 1381، صفحه 75-107

کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ حسین کریمی هسنیجه