اثر کنترل سرمایه بر وقوع بحران ارزی در کشورهای در حال توسعه

سید کمیل طیبی؛ عباس محمدزاده

دوره 14، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 161-187

چکیده
  افزایش تحرک سرمایه میان کشورها بر مبنای اصل تخصیص بهینه منابع امری پذیرفته شده در میان پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل است. بر این اساس، پس از کاهش کنترل سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته از اوایل دهه 1970 و تأکید بر دستیابی به منافع قابل توجه، این برنامه از اوایل دهه 1990 با فشار کشورهای صنعتی در زمره برنامه اصلاحات ساختاری کشورهای در حال توسعه ...  بیشتر

تحلیل پویای DID در بررسی تأثیر اتحادیه‌های پولی بر همگرایی درآمدی شمال-جنوب

سید کمیل طیبی؛ هوشنگ شجری؛ محمد واعظ برازانی؛ احمد گوگردچیان

دوره 12، شماره 36 ، مهر 1387، ، صفحه 17-36

چکیده
  گسترش تجارت بین­الملل بر همگرایی درآمدی کشورها از جنبه­های مختلف تأثیر‌گذار بوده­است (اسلاتر،1998)[1]. با این حال، این پرسش مطرح می­شود که آیا همگرایی درآمدی در بین اعضای یک اتحادیه اقتصادی نیز اتفاق می­افتد، یا به واسطه گسترش مبادلات تجاری و روابط مالی به واگرایی درآمدی بین اعضای اتحادیه منجر می­شود. در این پژوهش در پی­یافتن ...  بیشتر

تاثیر کاربران اینترنتی بر جریان های تجاری سازمان تجارت جهانی

حسین کریمی هسنیجه؛ سید کمیل طیبی

دوره 9، شماره 33 ، بهمن 1386، ، صفحه 165-183

چکیده
  در عصر جهانی شدن اقتصاد و توسعه اطلاعات و فناوری، تجارت خارجی و جریان های تجاری میان کشورها به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است. در این میان سهم تجارت الکترونیک ، پی در پی در حال افزایش بوده و با افزایش تعداد کاربران اینترنتی و توسعه و گسترش ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری، نرخ های رشد بالایی را در سال های آتی تجربه خواهد کرد. در این ...  بیشتر

بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع پتروشیمی ایران به روش داده های تابلویی

سید کمیل طیبی؛ احمد گوگردچیان

دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1385، ، صفحه 181-203

چکیده
  صنعت پتروشیمی یکی از اساسی ترین و مهمترین صنایع موجود در جهان بوده که از آن به عنوان صنعت مادر یاد می شود. بنابراین، با توجه به ارتباط بالا دست و پایین دست این صنعت با سایر صنایع، گسترش ظرفیتهای صنعت پتروشیمی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گذار تاریخی آنها داشته باشد.در این مطالعه، ...  بیشتر

اثرات بلند مدت و کوتاه مدت آموزش عالی برعرضه صادرات صنعتی ایران

سید کمیل طیبی؛ شیرین اربابیان

دوره 5، شماره 16 ، مهر 1382، ، صفحه 1-22

چکیده
  فن آوری و دانش فنی درتولید کالاهای صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب زایش ظرفیت تولید صادرات و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. مقاله حاضر، در پی آن است که تاثیر آموزش عالی را بر عرضهصادرات صنعتی مورد بررسی ...  بیشتر

تعیین مناسب ترین ترتیب تجاری - منطقه ای برای اقتصاد ایران براساس شاخص های همگرایی و جهانی شدن

کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ حسین کریمی هسنیجه

دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1381، ، صفحه 75-107

چکیده
  جهانی شدن به فرایندی اشاره می کند که طی آن مرزها رفته رفته ناپدید می شوند و هم زمان مبادلات بین المللی و تعاملات فرا ملی افزایش می یابد. از مهمترین تاثیرات جهانی شدن، تحول ساختاری در اقتصاد جهانی است که وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم می کند. یکی از ابزارهایی که جهانی شدن اقتصاد را در سال های اخیر فعال کرده، تجارت بین الملل است که نقش ...  بیشتر

نقش متغیرهای اساسی در تعبیین رفتار نرخ واقعی تعادلی بلند مدت ارز در ایران

سید کمیل طیبی؛ خدیجه نصراللهی

دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1381، ، صفحه 109-133

چکیده
  با توجه به تردید در مورد درستی فرضیه برابری قدرت خرید به ویژه در رابطه با کشورهای جهان سوم، طی دهه های اخیر، ادبیات جدیدی شکل گرفته که به نقش متغیرهای اساسی در تبیین رفتار نرخ واقعی تعادلی بلندمدت ارز می پردازد. این عوامل که از سوی عرضه و تقاضا در اقتصاد مطرح هستند، شامل تغییر سیاست مالی دولت، تغییر شرایط مالی بین المللی، تفاوت نرخ ...  بیشتر