1. بررسی و تحلیل همکاری اقتصادی کشورهای عضو اکو با استفاده از شاخص های تراکم، تکمیل و جانبداری تجاری

محمدقلی یوسفی؛ حمیدرضا ارباب

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1379، صفحه 9-40

چکیده
  همکاری اقتصادی منطقه ای، نوعی سیاست بازرگانی برای کاهش محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه به منظور ارتقای رشد و توسعه اقتصادی است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل همکاری اقتصادی کشورهای عضو اکو و تاثیر تشکیل این سازمان در تجارت متقابل کشورهای عضو می باشد.در این مقاله، با استفاده از شاخص تراکم تجاری، شاخص ...  بیشتر

2. بررسی رابطه بین حجم پول، تورم های بالا و مالیات تورمی در اقتصاد ایران

کامبیز هژبر کیانی؛ ایرج رحمانی

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1379، صفحه 41-66

چکیده
  پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تورم به یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شد. متوسط نرخ تورم در فاصله سال های 1357 تا 1376 بنا بر آمارهای رسمی بالاتر از 20 درصد بوده است. این مساله با توجه به رشد کند اقتصادی مهم تر و حادتر جلوه گر می شود. در این مطالعه، رابطه بین مانده های واقعی و تورم را با استفاده از الگوی تقاضای پول کاگان و با استفاده ...  بیشتر

3. تخمین تابع تقاضای آب شرب در شهر کرمان

منصور محمدی دینانی؛ حسین اکبری

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1379، صفحه 67-78

چکیده
  در این مقاله، برای تعیین میزان تاثیرپذیری مصرف آب شرب از سیاست های طرف تقاضا، با استفاده از آمار سری زمانی- مقطعی سالهای 1377-1378، تابع تقاضای آب شرب برای شهر کرمان برآورد شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای آب شرب بین 0.17 تا 0.36 می باشد که نشان دهنده بی کشش بودن تقاضای آب شرب نسبت به قیمت در این منطقه است. هم چنین، کشش درآمدی ...  بیشتر

4. بررسی توزیع درآمد بازنشستگان

مهنوش عبداله میلانی

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1379، صفحه 79-100

چکیده
  یکی از مهم ترین اهداف برقراری نظام های تامین اجتماعی، پرداختن به مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست های مورد نظر دولت برای بهبود وضعیت توزیع در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. در میان راهبردهای متفاوتی که برای تامین اجتماعی وجود دارد، بیمه های اجتماعی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار بوده و ...  بیشتر

5. تاثیر عوامل قدرت تولید در خط نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه

سید کمیل طیبی؛ مهدی جمشیدیان؛ سید حسین مدنی

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1379، صفحه 101-120

چکیده
  تعیین پاداش های مادی، انگیزه کارکنان برای تلاش بیشتر و بهبود قدرت تولید را به همراه دارد و چنانچه عوامل انگیزش، صحیح انتخاب شوند و ضمانت اجرایی صحیح نیز داشته باشند، کارایی و اثربخشی درسطوح خرد و کلان را افزایش خواهد داد.در این مقاله، علاوه بر سنجش تاثیر پاداش مادی بر افزایش قدرت تولید، در پی سنجش تاثیر عوامل دیگری چون زمان مستقیم ...  بیشتر