ارزیابی آثار مسایل انتخاب و درونزایی بر بازده آموزش : یک تحلیل تطبیقی

ابوالقاسم نادری

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، صفحه 1-29

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی آثار «مسایل انتخاب و درونزایی» بر بازده آموزش است که از تصمیم افراد برای مشارکت در بازار کار و کسب تحصیلات رسمی ناشی می شود. برای این منظور، از تحلیل های آماری متناسب یعنی رگرسیون شرطی (برای مساله انتخاب) و فن متغیر ابزاری (برای مساله درونزایی)، و از داده های استخراج شده از آمارگیری ویژگی های ...  بیشتر

عوامل تعیین کننده خاص صنعت انواع تجارت درون صنعت ایران

سعید راسخی

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، صفحه 31-55

چکیده
  هدف این پژوهش، برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده خاص صنعت انواع تجارت درون صنعت ایران است. برای این منظور، داده های آماری تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعت 16305 کارگاه صنعتی کشور در سال 1381 را برای سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC جمع آوری، پالایش و پردازش کرده، سپس براساس مبانی نظری اخیر، عوامل تعیین کننده خاص صنعت تجارت درون صنعت به تفکیک انواع ...  بیشتر

بررسی منحنی کوزنتس زیست محیطی در خاورمیانه

محمد حسین پورکاظمی؛ ایلناز ابراهیمی

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، صفحه 57-71

چکیده
  منحنی کوزنتس زیست محیطی (EKC)1، که یک رابطه به شکل U وارونه بین آلودگی و درآمد است، تعمیمی جالب در مورد شیوه تأثیر انتقال یک کشور از فقر به سوی رفاه نسبی روی تغییرات کیفیت محیط زیست به شمار می رود. EKC پیش بینی می کند که با افزایش درآمد یک کشور در مسیر توسعه، ابتدا آلودگی های محیط زیست افزایش می یابد، لیکن با افزایش درآمد سرانه به میزان کافی، ...  بیشتر

تحلیل فضایی توسعه شهری در ایران ( رشد تعداد شهرها )

شکوفه فرهمند؛ نعمت‌اله اکبری

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، صفحه 73-98

چکیده
  توسعه شهری زمانی رخ می دهد که ترکیب بخشی تولید از کشاورزی به صنعتی تغییر یابد و پیشرفت های فن شناختی در بخش کشاورزی باعث رهایی نیروی کار از این بخش و مهاجرت آن ها به شهرها شود. با انتقال جمعیت روستایی به مناطق شهری، شکل فضایی و اقتصادی کشور تغییر می یابد. این تغییر شکل مستلزم رشد شهرهای موجود، یا خلق شهرهای جدید و یا هر دو مورد است. در ...  بیشتر

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران

ابراهیم گرجی؛ محمد برهانی پور

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، صفحه 99-124

چکیده
  اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسائل در بین موافقان و مخالفان جهانی شدن مطرح بوده و پژوهش های بسیار زیادی در سطح جهان نیز اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین، نظر به اهمیت این مسأله، در این پژوهش سعی کرده ایم تا اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار دهیم. ...  بیشتر

کاربرد نظریه بازیها در کشت محصولات زراعی استان فارس

رحیم گودرزی؛ مسعود همایونی فر

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، صفحه 125-144

چکیده
  در این پژوهش، ابتدا به نظریه بازی و رابطه آن با برنامه ریزی خطی پرداخته، سپس، کاربرد آن را برای محصولات زراعی در استان فارس بررسی کرده ایم. محصولات زراعی شامل گندم، جو، شلتوک، ذرت، نخود، عدس، پنبه و سیب زمینی است. داده ها شامل سری زمانی ارزش تولید ناخالص محصولات مورد بررسی برای دوره 1363-1383 است. در این پژوهش، از معیار تصمیم گیری "والد" ...  بیشتر

بررسی قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران

سیدصفدر حسینی؛ حبیب شهبازی؛ اکرم عباسی‌فر

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، صفحه 145-160

چکیده
  تولید شکر داخلی، تنها بخشی از مصرف داخلی کشور را تأمین می کند. به این صورت که مصرف داخلی شکر در سال 1383، 81/1 میلیون تن بوده که از این مقدار تنها 15/1 میلیون تن، برابر 64 درصد در داخل تولید شده است. بنابراین، شکاف بین مقادیر مصرف و تولید از طریق واردات از کشورهای دیگر تأمین می شود. با توجه به رفتار قیمتی کشورهای صادرکننده در تجارت جهانی شکر(مانند ...  بیشتر

نقش حمایت های دولت در درآمد تولید کنندگان و مخارج مصرف کنندگان گندم و برنج در ایران

وحیده پریزن؛ محمد بخشوده

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، صفحه 161-178

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی میزان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم و برنج در سال های پایانی سه برنامه اخیر توسعه (1372، 1378 و 1382) است که حمایت نهاده ای، حمایت قیمتی و کل حمایت داخلی این محصولات را در بر می گیرد. داده های مورد نیاز را از منابعی نظیر گزارش های سالانه تجارت خارجی و منابع موجود بانک مرکزی به دست آورده ایم. نتایج به دست آمده، ...  بیشتر

نظم بخشی و وضع مقررات اقتصادی و ارزیابی کارایی و بهره وری در شرکت های توریع برق ایران

فاطمه زیبا

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، صفحه 179-200

چکیده
  در بخش هایی که ویژگی انحصار طبیعی دارند، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا در صورت نبود رقابت می‏توان کارایی را افزایش داد؟ این پرسش به طور ضمنی بر ضرورت وجود یک نهاد وضع کننده مقررات و نظم بخشی اشاره می کند که با تدوین قواعد رفتاری و فراهم کردن محیط رقابتی باعث افزایش کارایی و کیفیت خدمات شود. بر این اساس در این پژوهش بحث نظم بخشی ...  بیشتر