اقتصاد مسکن
تاثیر نرخ ارز، نااطمینانی نرخ ارز و پاندمی کووید 19 بر قیمت مسکن (مطالعه موردی: شهر تهران)

محمد حسین امجدی؛ علیرضا شکیبایی؛ سید عبدالمجید جلایی

دوره 27، شماره 92 ، مهر 1401، ، صفحه 213-241

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.59405.955

چکیده
  طی سال‌های اخیر افزایش نرخ ارز و و وجود نااطمینانی در این نرخ مورد توجه بسیاری از برنامه‌ریزان اقتصادی بوده است. یکی از نتایج مهم نااطمینانی نرخ ارز، بی‌ثباتی در شاخص قیمت‌های داخلی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نرخ ارز و نااطمینانی آن بر قیمت مسکن شهر تهران طی فروردین 1395 تا اسفند 1399 است. گسترش آنی شیوع ویروس کرونا به کاهش شدید ...  بیشتر